เปิดเงื่อนไขการใช้ ‘ม33 เรารักกัน’

เปิดเงื่อนไขการใช้ ‘ม33 เรารักกัน’

เมื่อวันที่ 15 มี.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้เป็นวันแรกที่เปิดให้ยืนยันตัวตน โครงการ “ม33เรารักกัน” รับเงิน 4,000 บาท ผ่านแอพฯ เป๋าตัง โดยผู้ประกันตนมาตรา33 ที่ได้รับสิทธิ ต้องใช้จ่ายที่ร้านค้า

และบริการที่โครงการกำหนด และใช้เงินภายใน 31 พ.ค. เท่านั้น โดยที่ผ่านมา “ม.33 เรารักกัน” ปิดลงทะเบียนสำหรับ “ประชาชนลงทะเบียนใหม่” ที่มีคุณสมบัติ ผ่านเว็บไซต์ “www.ม33เรารักกัน.com”

ไปแล้วตั้งแต่วันที่ 7 มี.ค.64 ซึ่งหลังจากนี้ระบบจะตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่สมัครเข้าร่วมโครงการ “เรารักกัน” ก่อนประกาศผลผู้ได้รับเงินเยียวยา 4,000 บาท ในวันที่ 15 มี.ค. 64 ผ่านเว็บไซต์ ม.33 เรารักกัน -สินเชื่อ

พร้อมให้กด “ยืนยันสิทธิ” ในแอพพลิเคชั่น “เป๋าตัง” และเตรียมรับเงินเข้า “G-Wallet” ในแอพพลิเคชั่น “เป๋าตัง” ได้ตั้งแต่วันที่ 22 มี.ค. 2564 แม้โครงการจะยังไม่โอนเงินให้ใช้จ่ายในตอนนี้ แต่สิ่งที่ผู้รับสิทธิควรรู้

และทำความเข้าใจก่อนใช้จ่าย เพื่อให้สามารถใช้ได้อย่างถูกต้องตามที่โครงการกำหนด และไม่เสี่ยงถูก “ตัดสิทธิ” เพราะทำผิดกติกา ผู้ที่ได้รับสิทธิ ม33 เรารักกัน สามารถใช้จ่ายได้ 4 กลุ่มร้านค้าและผู้ให้บริการหลัก ได้แก่

1. ร้านถุงเงินธงฟ้าประชารัฐ 2. ร้านค้าคนละครึ่ง 3. ร้านค้าเราชนะ 4. ขนส่งสาธารณะที่เข้าร่วมโครงการ อาหารและเครื่องดื่ม , ธงฟ้า ,กิจการ OTOP, สินค้าทั่วไป, สุขภาพ ความงาม, ขนส่งสาธารณะ,รับเหมา งานช่าง ทำความสะอาด และสุขภาพ การแพทย์ -สินเชื่อ

ทั้งนี้ สิทธิ “ม33 เรารักกัน” 4,000 บาท จะไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือแลกเป็นเงินสด หรือโอนเข้าบัญชีได้ทุกกรณี หากมีการรับแลกเงินสดถือว่า “ผิด กฎหมาย” และสำหรับ เงื่อนไขผู้ที่ได้รับสิทธิ “ม33เรารักกัน”

1.มีสัญชาติไทย 2.เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 3.ไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และไม่ได้รับสิทธิโครงการเราชนะ ไม่มีเงินฝากในสถาบันการเงินรวมกันเกิน 500,000 บาท (ณ วันที่ 31

ธ.ค. 63) ไม่รวมเงินที่ลงทุนในกองทุน พันธบัตรรัฐบาล หรือสลากออมสิน ในส่วนกำหนดการลงทะเบียนโครงการ ม.33 เรารักกันการลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์ -วันที่ 21 ก.พ.-7 มี.ค. 64 – สินเชื่อ

ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com -วันที่ 8-14 มี.ค. 64 ธนาคารทำการตรวจสอบข้อมูลรวมทั้งประมวลผลคัดกรอง เช็คสิทธิ์และยืนยันตัวตน -วันที่ 15 มี.ค.-31 พ.ค. 64

การเช็คสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com และกดยืนยันตัวตนและกดใช้งานผ่านแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง ได้รับวงเงิน ผ่านแอปพลิเคชั่น “เป๋าตัง” ครั้งละ 1,000 บาท -วันที่ 22 มี.ค. 64

เริ่มรับเงินงวดแรก -วันที่ 29 มี.ค. 64 รับเงินในครั้งที่ 2 -วันที่ 5 เม.ย. 64 รับเงินในครั้งที่ 3 -วันที่ 12 เม.ย. 64 รับเงินในครั้งที่ 4 -วันที่ 22 มี.ค.-31 พ.ค. 64 -สินเชื่อ

เริ่มใช้จ่ายซื้อสินค้าและบริการกับร้านค้าภายใต้โครงการเราชนะ หากลงทะเบียนแล้ว “ไม่ได้รับสิทธิ์” สามารถยื่น “ขอทบทวนสิทธิ์” ได้ -วันที่ 15-28 มี.ค. 64 ทบทวนสิทธิผ่านเว็บไซต์

www.ม33เรารักกัน.com -วันที่ 29 มี.ค.- 4 เม.ย. 64 ธนาคารทำการตรวจสอบข้อมูลรวมทั้งประมวลผลคัดกรอง -วันที่ 5-11 เม.ย. 64 กดใช้งานและกดยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชั่น

เป๋าตัง -วันที่ 12, 19 เม.ย. 64 ได้รับวงเงินผ่านแอปพลิเคชั่นเป๋าตังครั้งละ 2,000 บาท -วันที่ 12 เม.ย.-31 พ.ค. 64 เริ่มใช้จ่ายซื้อสินค้าและบริการกับร้านค้าภายใต้โครงการเราชนะ -สินเชื่อ