4 วิธีจัดการปลดหนี้ ไม่กลับไปเป็นหนี้อีก -สินเชื่อเงินกู้

4 วิธีจัดการปลดหนี้ ไม่กลับไปเป็นหนี้อีก -สินเชื่อเงินกู้

พอถึงจุดที่คนเป็นหนี้เริ่มหมุนเงินไม่ทัน ทางออกที่ควรมองหาคือการ ‘รวมหนี้’ จากหนี้ทุกแหล่งที่มีอยู่ ซึ่งส่วนใหญ่คือ บัตรเครดิตที่มีดอกเบี้ยสูง หรือบัตรกดเงินสด คราวนี้ก็ต้องมาตั้งต้นว่าทำอย่างไรดี (สินเชื่อ,เงินกู้,ประกันภัย,จำนอง,เงินให้กู้ยืม,บริจาค)

ถึงจะปลดหนี้ได้สำเร็จ ลองมาใช้วิธีนี้ช่วยแก้หนี้แบบที่ตลอดช่วงระยะเวลาที่เราต้องผ่อนชำระสินเชื่อ ยังมีความสุขในการดำเนินชีวิต และไม่กลับไปเป็นหนี้อีก 1.ตั้งสติรวมหนี้ ดูว่าเรามีหนี้ทั้งหมดกี่แหล่ง (สินเชื่อ,เงินกู้,ประกันภัย,จำนอง,เงินให้กู้ยืม,บริจาค)

ทั้งเงินต้น และดอกเบี้ยเมื่อรวมยอดทุกรายการแล้ว เป็นเท่าไหร่ 2.แจกแจงรายจ่าย ในชีวิตประจำวันเราต้องจ่ายอะไรบ้าง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นในแต่ละ (สินเชื่อ,เงินกู้,ประกันภัย,จำนอง,เงินให้กู้ยืม,บริจาค)

เดือน เช่น ค่าเช่าบ้าน/ผ่อนบ้าน,ค่าอาหาร,ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์,ค่าผ่อนรถ หรือค่าเดินทางไปทำงาน,ค่าสังคม ซองงานบวช งานแต่งงาน งานเลี้ยงส่งเพื่อน เลี้ยงวันเกิด,ค่ารักษาพยาบาล (สินเชื่อ,เงินกู้,ประกันภัย,จำนอง,เงินให้กู้ยืม,บริจาค)

กรณีเจ็บป่วย,เงินให้พ่อแม่ที่บ้าน,ค่าความสุขเล็กๆ น้อยๆ เช่น ไปดูหนัง ซื้อเสื้อผ้า รองเท้า,เงินฉุกเฉิน สำหรับเหตุการณ์ไม่แน่นอนที่อาจจะเกิดขึ้น,ค่าภาษีเงินได้ ประกันสังคม และกองทุน (สินเชื่อ,เงินกู้,ประกันภัย,จำนอง,เงินให้กู้ยืม,บริจาค)

Provident Fund 3.ประเมินความสามารถในการผ่อนชำระ รายได้ที่มีหักรายจ่ายทั้งหมด ดูว่าเหลือเท่าใด เเพราะอาจจะส่งผลให้เรากลับมาเป็นหนี้ได้อีก ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว (สินเชื่อ,เงินกู้,ประกันภัย,จำนอง,เงินให้กู้ยืม,บริจาค)

เงินผ่อนชำระก็ไม่ควรเกิน 1 ใน 3 ของรายได้ 4.ธนาคารที่ใช่ กับดอกเบี้ย และระยะเวลาผ่อนชำระที่เหมาะกับเรา และโปรโมชั่นจากธนาคาร ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะอนุมัติสูงสุดที่ 5 เท่าของรายได้ โดยหลายคนคงลองยื่นขอสิน (สินเชื่อ,เงินกู้,ประกันภัย,จำนอง,เงินให้กู้ยืม,บริจาค)

เชื่อจากหลายๆ สถาบันการเงิน ไม่แปลกอะไรที่เราจะตามหาสิ่งที่ดีที่สุด และดูว่าที่ไหนได้รับการอนุมัติได้รวดเร็วที่สุด ตัวอย่างกรณีที่สามารถขอสินเชื่อเพื่อปิดยอดหนี้ได้หมด ยกตัวอย่าง นางสาวพอใจ มีรายได้ 40,000 บาท (สินเชื่อ,เงินกู้,ประกันภัย,จำนอง,เงินให้กู้ยืม,บริจาค)

แต่เป็นหนี้บัตรเครดิต 4 ใบ รวมแล้ว 200,000 บาท ต้องการหาสินเชื่อมาปิดหนี้บัตรเครดิตที่มีดอกเบี้ยสูงกว่าการเป็นหนี้สินเชื่อ (ดอกเบี้ยหนี้บัตรเครดิต จะมีอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบุคคล) เมื่อนางสาวพอใจลองคำนวณค่าใช้จ่ายทั้งหมด 10 ข้อแล้ว (สินเชื่อ,เงินกู้,ประกันภัย,จำนอง,เงินให้กู้ยืม,บริจาค)

แม้นางสาวพอใจจะมีรายได้ถึง 40,000 บาท แต่พอหักค่าใช้จ่ายต่างๆ แล้ว จะมีเงินเหลือเพียง 11,500 บาทเท่านั้น เพราะหากนางสาวพอใจต้องชำระหนี้บัตรเครดิตขั้นต่ำ 10% ก็จะเป็นเงิน 20,000บาท ดังนั้น นางสาวพอใจควร (สินเชื่อ,เงินกู้,ประกันภัย,จำนอง,เงินให้กู้ยืม,บริจาค)

จะมองหาสินเชื่อที่ชำระไม่เกินเดือนละ 10,000 บาท และใช้ระยะเวลาผ่อนชำระสินเชื่อเป็น 24 เดือน เพื่อให้เกิดสภาพคล่องในแต่ละเดือน ชีวิตของนางสาวพอใจยังสามารถเดินต่อไปได้อย่างมีความสุข และจะไม่กลับมาเป็นหนี้อีก (สินเชื่อ,เงินกู้,ประกันภัย,จำนอง,เงินให้กู้ยืม,บริจาค)

อีกตัวอย่างนึงสำหรับกรณีที่ไม่สามารถขอสินเชื่อปิดยอดหนี้ได้หมด 100% นายพอรู้ มีรายได้ 30,000 บาท มีหนี้บัตรเครดิต 200,000 บาท จากบัตรเครดิต 2 ใบ ใบที่ 1 มีหนี้ 120,000 บาท ใบที่ 2 มีหนี้ 80,000 บาท รวมมีหนี้ 200,000 บาท โดยนายพอรู้มีค่าใช้จ่ายดังนี้ (สินเชื่อ,เงินกู้,ประกันภัย,จำนอง,เงินให้กู้ยืม,บริจาค)

เนื่องจากนายพอรู้ มีรายได้เดือนละ 30,000 บาท จึงสามารถขอสินเชื่อได้ 150,000 บาท ทางธนาคารจึงแนะนำให้นายพอรู้ปิดหนี้บัตรเครดิต ใบที่ 1 ที่มียอดคงค้าง 120,000 บาท และเงินที่เหลืออีก 30,000 บาทนำไปชำระ (สินเชื่อ,เงินกู้,ประกันภัย,จำนอง,เงินให้กู้ยืม,บริจาค)

บัตรเครดิตใบที่ 2 เพื่อให้มียอดคงเหลือน้อยที่สุด คือ 50,000 บาท ซึ่งจะทำให้นายพอรู้ ต้องชำระขึ้นต่ำ 10% ที่ 5,000 บาท ทำให้นายพอรู้จะยังพอเหลือส่วนต่างไว้เพื่อผ่อนสินเชื่อประมาณ 5,000 บาท ดังนั้น นายพอรู้อาจ (สินเชื่อ,เงินกู้,ประกันภัย,จำนอง,เงินให้กู้ยืม,บริจาค)

จะใช้ระยะเวลาผ่อนสินเชื่อ 4 ปี ตกเดือนละประมาณ 4,500 บาท เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นในการดำเนินชีวิต เพราะหากเลือกปิดหนี้ให้ไวที่สุด นายพอรู้ก็อาจจะกลับมาเป็นหนี้ได้อีก การแก้หนี้ที่ดี อาจจะไม่ใช่การตั้งเป้าปลดหนี้ให้ (สินเชื่อ,เงินกู้,ประกันภัย,จำนอง,เงินให้กู้ยืม,บริจาค)

หมดเร็วที่สุด แต่เป็นการแก้หนี้ที่ยังให้ชีวิตเดินต่อไปได้อย่างมั่นคงและจะไม่กลับมาเป็นหนี้ซ้ำอีก หากไม่มั่นใจว่าเราควรจะเลือกทางไหน สามารถปรึกษาธนาคารเพื่อขอรับคำแนะนำได้ทุกเมื่อ (สินเชื่อ,เงินกู้,ประกันภัย,จำนอง,เงินให้กู้ยืม,บริจาค)

ที่มา : https://www.scb.co.th/