5 สินเชื่อ เพื่อทำธุรกิจ -สินเชื่อเงินกู้

5 สินเชื่อ เพื่อทำธุรกิจ -สินเชื่อเงินกู้

“เงินทุน” คือส่วนสำคัญในการเริ่มต้นธุรกิจ ที่ช่วยผลักดันให้ไอเดียเจ๋งๆ สามารถโลดแล่นต่อไปได้ในแวดวงธุรกิจ “สินเชื่อ” สำหรับ “ธุรกิจ” จึงเป็นตัวช่วยสำคัญที่หลายคนมองหา เพื่อช่วยเสริมสภาพคล่อง และเป็นเงินทุนที่ช่วย (สินเชื่อ,เงินกู้,ประกันภัย,จำนอง,เงินให้กู้ยืม,บริจาค)

ในการ “เริ่มต้นกิจการ” หรือ “เริ่มต้นธุรกิจ” ให้เติบโตต่อไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ “กรุงเทพธุรกิจออนไลน์” รวบรวม สินเชื่อเพื่อธุรกิจรายย่อย หรือกลุ่ม SMEs ที่ไม่จำเป็นต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับผู้ที่ต้องการเงินทุนส่งเสริมกิจการที่ไม่ต้องใช้วงเงินที่สูงมาก ดังนี้ (สินเชื่อ,เงินกู้,ประกันภัย,จำนอง,เงินให้กู้ยืม,บริจาค)

1.ธนาคารไทยพาณิชย์ : สินเชื่อสำหรับเจ้าของกิจการหรือนิติบุคคลแบบไม่ใช้หลักประกัน เงื่อนไขสินเชื่อธุรกิจ : สินเชื่อสำหรับเจ้าของกิจการหรือนิติบุคคลแบบไม่ใช้หลักประกัน มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนขอกิจการ (สินเชื่อ,เงินกู้,ประกันภัย,จำนอง,เงินให้กู้ยืม,บริจาค)

เพื่อซื้อสินทรัพย์ที่ใช้ในธุรกิจ เพื่อใช้ในการปรับปรุงสถานประกอบการ มีวงเงินสูงสุด 3 ล้านบาท ในกรณีที่มีประสบการณ์ทางธุรกิจมากกว่า 3 ปี หรือหากขอวงเงินสูงสุด 2 ล้านบาท จะไม่พิจารณาประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจ (สินเชื่อ,เงินกู้,ประกันภัย,จำนอง,เงินให้กู้ยืม,บริจาค)

โดยคุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ เป็นเจ้าของกิจการหรือนิติบุคคล – มีประสบการณ์ในธุรกิจ 6 เดือนขึ้นไป – วงเงินสูงสุด 3 ล้านบาท – ประเภทวงเงิน วงเงินกู้ระยะยาว (Loan) – ผ่อนชำระนานสูงสุด 6 ปี – อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น MRR +8% ต่อปี – เงื่อนไขและหลักเกณฑ์อนุมัติเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด (สินเชื่อ,เงินกู้,ประกันภัย,จำนอง,เงินให้กู้ยืม,บริจาค)

2.ธนาคารกสิกรไทย สินเชื่อไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน เงื่อนไขสินเชื่อ – วงเงินสินเชื่อสูงสุดไม่เกิน 5 ล้านบาท – ประเภทวงเงิน วงเงินกู้ระยะยาว (Loan)- ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด 5 ปี- อัตราดอกเบี้ย ขั้นต่ำ MRR +7% ต่อปี (สินเชื่อ,เงินกู้,ประกันภัย,จำนอง,เงินให้กู้ยืม,บริจาค)

หรือเป็นไปตามประกาศของธนาคาร การคำนวณดอกเบี้ย: รายวัน – อัตราดอกเบี้ยกรณีผิดนัดชำระหนี้ วงเงินกู้ (Loan) MRR +15% ต่อปี ในส่วนต้นเงินกู้ที่ผิดนัดชำระ โดยมีคุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อคือ – นิติบุคคล หรือ บุคคล (สินเชื่อ,เงินกู้,ประกันภัย,จำนอง,เงินให้กู้ยืม,บริจาค)

ธรรมดา สัญชาติไทย – อายุระหว่าง 25-65 ปี – มีประสบการณ์ดำเนินธุรกิจไม่น้อยกว่า 3 ปี – มีประวัติทางการเงินที่ดีตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด สอบถามเพิ่มเติม: เว็บไซต์ของธนาคารกสิกรไทย หรือ K-BIZ Contact Center 02-888-8822 หรือธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา (สินเชื่อ,เงินกู้,ประกันภัย,จำนอง,เงินให้กู้ยืม,บริจาค)

3.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา : สินเชื่อพร้อมให้ ไม่ใช้หลักทรัพย์ สินเชื่อที่ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ ดอกเบี้ยต่ำ ให้วงเงินสูงตามความต้องการของแต่ละธุรกิจ ลดภาระการจัดการ โดยธนาคารบริการจ่ายเงินให้คู่ค้าโดยตรง ระยะเวลาชำระคืนธนาคารนานสูงสุด 120 วัน เงื่อนไขสินเชื่อ (สินเชื่อ,เงินกู้,ประกันภัย,จำนอง,เงินให้กู้ยืม,บริจาค)

คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ – นิติบุคคล จดทะเบียนและประกอบธุรกิจในประเทศไทย – ประกอบกิจการมาแล้วไม่ต่ำกว่า 3 ปี – มีผลประกอบการและประวัติการเงินดี – ประกอบธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรม และมีธุรกรรมทางการค้ากับคู่ค้าตามรายชื่อที่ธนาคารกำหนด – ไม่เป็นธุรกิจในเครือกับคู่ค้า (สินเชื่อ,เงินกู้,ประกันภัย,จำนอง,เงินให้กู้ยืม,บริจาค)

4. ธนาคารกรุงไทย : สินเชื่อร้านธงฟ้าประชารัฐ สินเชื่อร้านธงฟ้าประชารัฐ อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นที่ 4% ต่อปี ใน 6 เดือนแรก กู้ได้สูงสุด 20 ล้านบาท ผ่อนนานสูงสุด 7 ปี สำหรับวงเงินกู้ไม่เกิน 1 ล้านบาท ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ (สินเชื่อ,เงินกู้,ประกันภัย,จำนอง,เงินให้กู้ยืม,บริจาค)

ค้ำประกัน บสย. ค้ำประกันเต็มวงเงิน เงื่อนไขสินเชื่อ – อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 4%* – สำหรับวงเงิน T/L ไม่เกิน 1 ล้านบาท ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน* (ให้บสย.ค้ำประกันเต็มวงเงิน) – กรณีขอสินเชื่อใหม่ หรือ (สินเชื่อ,เงินกู้,ประกันภัย,จำนอง,เงินให้กู้ยืม,บริจาค)

Refinance จากสถาบันการเงินเดิมให้วงเงินสินเชื่อสูงสุด 300% ของราคาประเมินหลักประกัน *เงื่อนไขพิเศษ หากลูกค้าผ่อนชำระหนี้ปกติ 12 เดือนแรก เดือนที่ 13 เป็นต้นไป ปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงอีก 1% ต่อปี (สินเชื่อ,เงินกู้,ประกันภัย,จำนอง,เงินให้กู้ยืม,บริจาค)

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อเบื้องต้น – ลูกค้าผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นร้านค้าธงฟ้าประชารัฐที่รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยต้องมีทำเลและสถานที่ตั้งแน่นอน เป็นหลักแหล่งถาวร (แผงลอยตลาดนัด, รถยนต์ (สินเชื่อ,เงินกู้,ประกันภัย,จำนอง,เงินให้กู้ยืม,บริจาค)

เคลื่อนที่เร่ขายสินค้า ไม่สามารถขอสินเชื่อตาม Program นี้ได้) – รับชำระเงินผ่านช่องทางที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด ได้แก่ อุปกรณ์รับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (เครื่อง Electronic Data Capture: EDC) หรือใช้บริการ (สินเชื่อ,เงินกู้,ประกันภัย,จำนอง,เงินให้กู้ยืม,บริจาค)

แอพพลิเคชั่น “ถุงเงินประชารัฐ” – มีประสบการณ์ในธุรกิจอย่างน้อย 2 ปี – ผ่านการตรวจสอบเครดิตบูโร – ไม่มีประวัติเสียหายทางการเงิน, ไม่อยู่ระหว่างปรับโครงสร้างหนี้, ไม่มีประวัติเป็นบุคคลล้มละลาย (สินเชื่อ,เงินกู้,ประกันภัย,จำนอง,เงินให้กู้ยืม,บริจาค)

5.ธ.ก.ส. : โครงการส่งเสริมและสนับสนุนสินเชื่อสีเขียวกรีนเครดิต (Green Credit) คุณสมบัติผู้กู้ – เกษตรกร หรือบุคคล – ผู้ประกอบการที่เป็นนิติบุคคล – กลุ่มวิสาหกิจชุมชนหรือองค์กร – กลุ่มเกษตรกรหรือสหกรณ์ภาค (สินเชื่อ,เงินกู้,ประกันภัย,จำนอง,เงินให้กู้ยืม,บริจาค)

การเกษตร เงื่อนไขสินเชื่อ – วงเงินกู้ขั้นสูง เป็นไปตามข้อบังคับของธนาคาร – ระยะเวลาชำระหนี้เงินกู้ กรณีเป็นค่าใช้จ่ายหมุนเวียนชำระคืนเสร็จไม่เกิน 12 เดือนนับแต่วันกู้ เว้นแต่มีเหตุพิเศษชำระคืนไม่เกิน 18 เดือน กรณีเป็น (สินเชื่อ,เงินกู้,ประกันภัย,จำนอง,เงินให้กู้ยืม,บริจาค)

ค่าลงทุนกำหนดชำระหนี้คืนเป็นรายเดือนหรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน หรือรายปีตามความสามารถในการชำระหนี้และที่มาแห่งรายได้ของลูกค้าโดยชำระหนี้คืนเสร็จไม่เกิน 15 ปี นับแต่วันกู้ – หลักประกันเงินกู้ หลักประกันหนี้ (สินเชื่อ,เงินกู้,ประกันภัย,จำนอง,เงินให้กู้ยืม,บริจาค)

เงินกู้เป็นไปตามข้อบังคับของธนาคาร เว้นแต่มีเหตุอันควรผ่อนผันให้ลดหย่อนหลักประกันได้ (เงื่อนไขอื่นเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด) – ระยะเวลาให้เงินกู้ ตั้งแต่ 1 ม.ค. 61 ถึง 31 มี.ค. 64 (สินเชื่อ,เงินกู้,ประกันภัย,จำนอง,เงินให้กู้ยืม,บริจาค)