‘SCB’ ให้ยืม ผ่อนเดือนละ 2,700 บาท -สินเชื่อเงินกู้

‘SCB’ ให้ยืม ผ่อนเดือนละ 2,700 บาท -สินเชื่อเงินกู้

อีกหนึ่งข่าวสารดีๆ สำหรับสินเชื่อจากธนาคารต่างๆ เป็นอีกหนึ่งบริการทางการเงินที่ช่วยให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือมีค่าใช้จ่ายที่จำเป็นก็สามารถกดเงินสดออกมาใช้ได้ทันทีโดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์ (สินเชื่อเงินกู้)

แพร่กระจายที่ทำให้ทุกคนต้องรักษาระยะห่างทางสังคม ทำให้เกิดผลกระทบในทุกส่วนของธุรกิจ การที่ธนาคารต่างๆ หันมาให้ความสนใจการปล่อยสินเชื่อและมีวิธีการสมัครง่ายๆ ผ่านทางออนไลน์เป็นสิ่งที่หลายๆธนาคาร (สินเชื่อเงินกู้)

ให้ความสำคัญเพราะนอกจากจะสะดวกในการสมัครใช้งานยังง่ายต่อการตรวจสอบและป้องกันการไปพบปะผู้คนมากมายตามสถานที่ต่างๆ วันนี้เราจึงมีสินเชื่อดีๆ มาแนะนำให้ทุกคนได้ตัดสินใจกัน สำหรับสินเชื่อบุคคล (สินเชื่อเงินกู้)

Speedy Loan จากธนาคารไทยพาณิชย์โดยเป็นสินเชื่อที่ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือคนค้ำประกันสมัครง่ายๆ ผ่านทางออนไลน์อีกทั้งยังให้วงเงินสูงสุดถึง 5 เท่าของรายได้เป็นเงินสดโอนเข้าบัญชีทันที จุดเด่นของสินเชื่อ (สินเชื่อเงินกู้)

Speed loanสมัครง่ายอนุมัติไวโดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน วงเงินอนุมัติตั้งแต่ 20,000–5,000,000 บาท 20,000 – 30,000 บาท ผ่อนได้สูงสุด 24 เดือน 30,001 – 99,999 บาท ผ่อนได้ (สินเชื่อเงินกู้)

สูงสุด 60 เดือน 100,000–5,000,000 บาท ผ่อนได้สูงสุด 72 เดือน ชำระคืนธนาคารเป็นรายเดือนๆ ละเท่าๆ กัน คิดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก ระยะเวลาการผ่อนชำระขั้นต่ำ 12 เดือน และสูงสุดไม่เกิน 72 เดือน (สินเชื่อเงินกู้)

วงเงินอนุมัติสูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อเดือนและไม่เกิน 5,000,000 บาท คุณสมบัติของผู้สมัครสินเชื่อ ผู้กู้ต้องมีสัญชาติไทยเท่านั้น ผู้กู้ต้องมีอายุระหว่าง 20–65 ปี ผู้กู้ต้องมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนขั้นต่ำของ (สินเชื่อเงินกู้)

ผู้สมัคร 15,000 บาท สำหรับพนักงานประจำ(ได้รับการบรรจุเป็นพนักงานแล้ว)และ–15,000 บาท สำหรับเจ้าของธุรกิจ ผู้กู้ต้องมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนขั้นต่ำของผู้สมัคร 15,000 บาท สำหรับเจ้าของธุรกิจ (สินเชื่อเงินกู้)

มีหมายเลขโทรศัพท์ที่บ้านหรือที่ทำงานที่ติดต่อได้ วิธีสมัครสินเชื่อส่วนบุคคล SPEEDY LOAN ท่านผู้กู้ที่สนใจสมัครแค่ www.scb.co.th เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ เอกสารยืนยันตัวตน สำเนาบัตรประชาชน (สินเชื่อเงินกู้)

เพียงอย่างเดียวเท่านั้น หรือสำเนาบัตรข้าราชการหรือสำเนาบัตรรัฐวิสาหกิจ ที่มีเลขที่ประจำตัวประชาชนและรูปถ่ายบนหน้าบัตร พร้อมแนบสำเนาทะเบียนบ้าน เอกสารยืนยันรายได้ สลิปเงินเดือนปัจจุบัน หรือหนังสือ (สินเชื่อเงินกู้)

รับรองเงินเดือน และสำเนาใบแจ้งยอดเงินฝากย้อนหลัง 3 เดือน(สำหรับพนักงานประจำ) สำเนาหนังสือจดทะเบียน/ห้างหุ้นส่วน จากกระทรวงพาณิชย์ และสำเนาใบแจ้งยอดเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน (สินเชื่อเงินกู้)

(สำหรับเจ้าของกิจการ) บัญชีเงินฝาก สำเนาบัญชีเงินฝากหน้าแรกของธนาคารที่ต้องการโอนเงินเข้า อัตราดอกเบี้ย วิธีการคิดอัตราผ่อน 2,700 บาทต่อเดือน:กรณีวงเงินกู้ 100,000 บาท อัตรา (สินเชื่อเงินกู้)

ผ่อน 2,700 บาทต่อเดือน ระยะเวลาผ่อนชำระ 72 เดือน คำนวณจากอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 25% ต่อปี เงื่อนไขรวม ระยะเวลาการผ่อนชำระขั้นต่ำ 12 เดือน และสูงสุดไม่เกิน 72 เดือน หลักเกณฑ์การ (สินเชื่อเงินกู้)

อนุมัติสินเชื่อ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด ธนาคารมีสิทธิในการเปลี่ยนแปลงกติกาเงื่อนไขข้อกำหนดหรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ได้โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนดำเนินการเว้นแต่มี (สินเชื่อเงินกู้)

ความจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งล่วงหน้าได้กรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.scb.co.th สอบถามเพิ่มเติม SCB Call Center โทร 02-777-7777 (สินเชื่อเงินกู้)