เปิดขั้นตอนการทบทวนสิทธิ ‘ม.33’ – สินเชื่อ

เปิดขั้นตอนการทบทวนสิทธิ ‘ม.33’ – สินเชื่อ

ประกาศผลลงทะเบียน ม33เรารักกัน ไม่ผ่าน ยื่นทบทวนสิทธิ ได้เลยวันนี้ถึง 28 มี.ค. หลังจากเข้าไปเช็คผลการลงทะเบียน ม33เรารักกัน แล้วพบว่าผลการลงทะเบียน

ม33เรารักกัน ไม่ผ่าน ขอทบทวนสิทธิ ผ่านเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 28 มี.ค.2564 วิธีขอทบทวนสิทธิ ม33 เรารักกัน ให้ดำเนินการดังนี้ – สินเชื่อ

1. เข้าเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com 2. คลิกคำว่า ทบทวนสิทธิ (แถบสีเหลือง) 3. เข้าสู่หน้าหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และความยินยอมสำหรับผู้ประกันตนที่เข้าร่วมโครงการ

ม.33 เรารักกัน แล้วคลิกเครื่องหมายถูกหน้าข้อความ “ข้าพเจ้ายอมรับ ข้อตกลงและยินยอมตามเงื่อนไขข้างต้น” แล้วคลิกคำว่า “ขอทบทวนสิทธิ” 4. กรอกข้อมูลส่วนตัว ชื่อ-สกุล

หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน รหัสหลังบัตรประจําตัวประชาชน วัน/เดือน/ปีเกิดเลือกจังหวัดที่พักอาศัยในปัจจุบัน เบอร์โทรศัพท์มือถือที่ติดต่อได้ อีเมล (ถ้ามี) 5. เมื่อกรอกข้อมูล – สินเชื่อ

เรียบร้อยให้คลิกคำว่า ขอทบทวนสิทธิ ดีเดย์ ประกาศผล “ม33เรารักกัน” เช็กสิทธิ เงื่อนไขรับ 4,000 ผู้ประกันตนม.33 อัปเดตยืนยันตัวตนรับสิทธิ! ตรวจสอบสิทธิ ม33เรารักกัน

รับเงิน 4,000 บาท เช็คสิทธิ ผ่าน www.ม33เรารักกัน.com วันที่ 15มี.ค. ผู้ประกันตนมาตรา 33 ต้องทำ ตรวจสอบประกาศผล ยืนยันตัวตนแอปเป๋าตัง ยื่ยทบทวนสิทธิ โครงการ

ม33เรารักกัน รับเงินเยียวยาโควิด-19 จำนวน 4,000 บาท สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33 ถึงช่วงเวลาสำคัญ ตรวจสอบสิทธิ ม33 เรารักกัน หลังจากผ่านช่วงลงทะบียนรับสิทธิไปแล้ว

เว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com ปิดรับลงทะเบียน ไปเมื่อ 7 มี.ค.64 ที่ผ่านมา เงื่อนไขการรับสิทธิ และกำหนดการของกลุ่มต่างๆ 3 กลุ่ม ในการตรวจสอบสิทธิ ทบทวนสิทธิ ม33เรารักกัน – สินเชื่อ

กลุ่มแรก ลงทะเบียน ผ่านwww.ม33เรารักกัน.com แล้ว วันที่ 15 มี.ค.64 ประกาศผลรับสิทธิม33เรารักกัน ตรวจสอบสิทธิรับ 4,000 บาท ผ่านเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com

และเริ่มยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง โหลดแอปพลิเคชันเป๋าตังให้พร้อม เวอร์ชั่นปัจจุบัน 10.37.0 สามารถดาวน์โหลดผ่าน App Store หรือ Google Play หรือ Play Store

หากประกาศผล ตรวจสอบสิทธิม33เรารักกัน แล้วไม่ได้ สามารถทบทวนสิทธิผ่าน www.ม33เรารักกัน.com หากผ่ายฉลุยเช็กสิทธิ ม.33เรารักกัน แล้ว ยืนยันตัวตนผ่าน กลุ่มนี้เงินงวดแรกเข้า – สินเชื่อ

22มี.ค.64 จำนวน 1,000 บาท และทุกสัปดาห์ สัปดาห์ละ 1,000 บาท จนครบ 4,000 บาท กำหนดการสำหรับกลุ่มที่ลงทะเบียนผ่าน www.ม33เรารักกัน.com และมีสมาร์ทโฟน ยืนยันตัวตนได้

กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน แต่ให้คนอื่นลงทะเบียนให้ไปแล้วทางเว็บไซต์www.ม33เรารักกัน.com ปัญหาของกลุ่มนี้คือไม่สามารถยืนยันตัวตน ผ่านแอปฯเป๋าตัง ให้รีบติดต่อสำนักงานประกันสังคม – สินเชื่อ

ได้ทุกแห่งทั่วประเทศ ภายในวันที่ 8-24 มี.ค.64 ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00น. เตรียมหลักฐานบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดที่ยังไม่หมดอายุ ทั้งนี้เพื่อท่านสามารถใช้จ่ายสินค้าและบริการได้กลุ่ม

ไม่มีสมาร์ทโฟนและยังไม่ลงทะเบียน กลุ่มผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ไม่มีสมาร์ทโฟน ไม่เคยลงทะเบียน รับติดต่อสำนักงานประกันสังคม ได้ทุกแห่งทั่วประเทศ ตั้งแต่วันนี้ ถึง 28 มี.ค.64 ตั้งแต่เวลา
08.00-17.00น. เตรียมหลักฐานบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ด ที่ยังไม่หมดอายุ เพื่อขอรับสิทธิ 4,000 บาท – สินเชื่อ