จองสิทธิ์ ‘ออมสิน’ วันสุดท้าย – สินเชื่อเงินกู้

จองสิทธิ์ ‘ออมสิน’ วันสุดท้าย – สินเชื่อเงินกู้

วันสุดท้าย! จองสิทธิ์ออมสิน “เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ” ดอกสูงสุด 10.80% ธนาคารออมสิน เปิดลงทะเบียนจองสิทธิ์ “เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ” – สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

ให้ดอกสูงสุด 10.80% วันนี้ (26 มี.ค.) วันสุดท้าย วันที่ 26 มีนาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ธนาคารออมสิน เปิดโครงการ เงินฝากเผื่อเรียก – สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

พิเศษ ฉลอง 108 ปี ให้รับดอกเบี้ยสูงสุด 10.80% ต่อปี วันนี้ (26 มี.ค.) วันสุดท้าย ตั้งแต่เวลา 08.00-20.00 น. เงื่อนไขโครงการเงินฝาก – สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

เผื่อเรียกพิเศษ เปิดบัญชีได้คนละ 1 บัญชี เท่านั้น แสดง SMS จากเบอร์โทรศัพท์ที่ได้รับสิทธิในการฝากเงิน (ห้ามถ่ายรูป SMS มาแสดง) และฝากเงิน – สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

ได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขา ภายในวันที่ 1 เมษายน 2564 เท่านั้น ผู้ฝากเงินจะต้องเป็นบุคคลที่มี ชื่อ – สกุล ที่ตรงกับผู้ลงทะเบียนจองสิทธิ์ฝากเงิน – สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

สำเร็จ และได้รับ SMS จากธนาคารเท่านั้น เปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท และรับฝากสูงสุดไม่เกินรายละ 100,000 บาท โดยจำนวนเงินที่ฝาก ต้องไม่เกิน – สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

จำนวนเงินที่ลงทะเบียนจองสิทธิ์ อัตราดอกเบี้ย Step Up ดังนี้ วันที่ 1 – 80 : ร้อยละ 0.25 ต่อปี วันที่ 81 – 100 : ร้อยละ 0.50 ต่อปี – สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

วันที่ 101 – 108 : ร้อยละ 10.80 ต่อปี อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยร้อยละ 1.08 ต่อปี (เทียบเท่าเงินฝากประจำร้อยละ 1.27 ต่อปี) 5. ฝากเพิ่มครั้งละไม่ต่ำกว่า – สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

1,000 บาท แต่ต้องไม่เกินจำนวนเงินที่จองสิทธิ์ และต้องฝากเพิ่มภายใน วันที่ 1 เมษายน 2564 เท่านั้น 6. ไม่รับฝากบัญชีเพื่อประโยชน์ของผู้เยาว์ บัญชีร่วม – สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

บัญชีคณะบุคคล และบัญชีนิติบุคคล 7. ต้องมีบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกเป็นบัญชีคู่โอน 8. ธนาคารออมสินขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ – สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

และเงื่อนไขเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ ฉลอง 108 ปี ตามความเหมาะสม ลงทะเบียนจองสิทธิ์ฝากเงินที่ไหน ช่องทางการลงทะเบียนจองสิทธิ์ฝากเงิน มี 2 ช่องทาง – สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

ผ่านทางออนไลน์เท่านั้น ดังนี้ เว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th Line Official : @GSBSociety – สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค