จ่ายเงินเยียวยางวดแรก ‘ม33’ – สินเชื่อ

จ่ายเงินเยียวยางวดแรก ‘ม33’ – สินเชื่อ

อีก 2 วัน ‘ม33เรารักกัน’ จ่ายเงินเยียวยางวดแรก 1,000 บาท เข้าแอปฯ เป๋าตัง เหลือเพียงอีก 2 วันเท่านั้น โครงการ ม33เรารักกัน

ก็จะจ่ายวงเงินเยียวยาโควิด-19 งวดแรก จำนวน 1,000 บาท เข้า แอปพลิเคชันเป๋าตัง แต่ผู้ประกันตนมาตรา 33 บางคน อาจจะไม่ได้รับ

วงเงินในงวดแรก วันที่ 22 มีนาคม 2564 เพราะวันจ่ายเงินเยียวยาจะขึ้นอยู่วันที่ผู้ประกันตนกดยืนยันตัวด้วย โดยหากใครไม่อยากพลาดรับเงิน – สินเชื่อ

เยียวยาในวันแรก ก็อย่าลืมกดยืนยันตัวตนภายในวันที่ 22 มีนาคมนี้ ม33เรารักกัน” งวดแรก 22 มีนาคม โครงการ ม33เรารักกัน จะจ่ายเงินเยียวยา

โควิด-19 ระหว่างวันที่ 22 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2564 โดยจะโอนเงินงวดแรกจำนวน 1,000 บาทในวันที่ 22 มีนาคม 2564 อย่างไรก็ตาม

การโอนเงินเยียวยางวดแรกจะขึ้นอยู่กับระยะเวลากดยืนยันตัวตนด้วย ซึ่งการยืนยันตัวตนและการจ่ายเงินเยียวยาโครงการ ม33เรารักกัน จะแบ่งเป็น 3 ช่วงดังนี้ – สินเชื่อ

ช่วงที่ 1 กดยืนยันตัวตน ระหว่างวันที่ 15 – 21 มีนาคม 2564 ผู้ประกันตนจะได้รับวงเงินผ่านแอปฯ เป๋าตัง 1,000 บาทต่อสัปดาห์ ในทุกวันจันทร์ เป็นระยะเวลา

4 สัปดาห์ต่อเนื่องกัน ดังนี้ ครั้งที่ 1 วันที่ 22 มีนาคม 2564 ครั้งที่ 2 วันที่ 29 มีนาคม 2564 ครั้งที่ 3 วันที่ 5 เมษายน 2564 ครั้งที่ 4 วันที่ 12 เมษายน 2564

ช่วงที่ 2 กดยืนยันตัวตน ระหว่างวันที่ 22 มีนาคม – 11 เมษายน 2564 ผู้ประกันตนจะได้รับวงเงินสะสมของสัปดาห์ที่ผ่านมา (นับตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2564) เป็นครั้งแรก – สินเชื่อ

จากนั้นจะได้รับวงเงินตามปกติสัปดาห์ละ 1,000 บาท ทุกวันจันทร์ ต่อเนื่องจนครบ 4,000 บาท เช่น กดใช้งานและยืนยันตัวตนเพื่อรับสิทธิ์ ม33เรารักกัน วันที่ 29 มีนาคม 2564

จะได้รับวงเงินครั้งแรกในวันที่ 29 มีนาคม 2564 จำนวน 2,000 บาท เนื่องจากเป็นวงเงินสะสมของสัปดาห์แรก วันที่ 22 มีนาคม 2564 จำนวน 1,000 บาท และสัปดาห์ที่ 2

วันที่ 29 มีนาคม 2564 จำนวน 1,000 บาท จากนั้นจะได้รับวงเงินสัปดาห์ละ 1,000 บาทตามปกติ ในวันที่ 5 และ 12 เมษายน 2564 ช่วงที่ 3 กดยืนยันตัวตน ระหว่างวันที่

12 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2564 ผู้ประกันตนจะได้รับวงเงินสะสมในวันที่กดใช้งานฯ ครั้งเดียว จำนวน 4,000 บาท เพราะเป็นวงเงินสะสมของสัปดาห์แรกวันที่ 22 มีนาคม 2564, – สินเชื่อ

สัปดาห์ที่ 2 วันที่ 29 มีนาคม 2564, สัปดาห์ที่ 3 วันที่ 5 เมษายน 2564 และสัปดาห์ที่ 4 วันที่ 12 เมษายน 2564 สัปดาห์ละ 1,000 บาท – สินเชื่อ

แหล่งที่มา: www.thebangkokinsight.com