สินเชื่อเกษตรจาก ‘ธ.ก.ส.’ ผ่อน 30 เดือน – สินเชื่อเงินกู้

สินเชื่อเกษตรจาก ‘ธ.ก.ส.’ ผ่อน 30 เดือน – สินเชื่อเงินกู้

วิธีสมัครสินเชื่อเงินกู้เกษตรกรจาก ธ.ก.ส.สำหรับพี่น้อง เกษตรกรที่จำเป็นต้องการกู้เงินด่วนแบบถูกต้องจากภาครัฐ วันนี้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. -สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

ได้เปิดให้ประชาชนสามารถ กู้สินเชื่อเงินด่วน ฉุกเฉินรายละ 10,000 บาท ผ่อนนาน 30 เดือน ดอกเบี้ยแค่ 10 บาทต่อเดือน โดยท่านที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียด วิธีสมัครสินเชื่อ -สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

เงินกู้เกษตรกรจาก ธ.ก.ส. ไม่ต้องค้ำ ดอกเบี้ย 10 บาทต่อเดือน ผ่อนนาน 30 เดือน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้6 จุดเด่นสินเชื่อฉุกเฉินสำหรับเกษตรกรและครอบครัวของเกษตรกร -สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

วงเงิน 10,000 บาท ท่านสามารถทำเรื่องขอวงเงินกู้ได้รายละไม่เกิน 10,000 บาท สำหรับอัตราดอกเบี้ยคงที่เพียง 0.1% ต่อเดือน หรือ เดือนละ 10 เท่านั้น -สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

สมัครง่ายเพราะไม่ต้องใช้หลักประกัน กำหนดชำระคืนไม่เกิน 2 ปี 6 เดือนนับจากวันกู้ สามารถพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 6 เดือนแรกนับจากวันกู้ -สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

สามารถแบ่งค่างวดชำระได้ตามความสามารถในการชำระคืน เช่น รายเดือน ราย 3 เดือน และราย 6 เดือน คุณสมบัติสำหรับท่านที่ต้องการขอสินเชื่อฉุกเฉิน วงเงิน 10,000 บาท -สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

ท่านที่สนใจต้องเป็นเกษตรกรหรือบุคคลในครอบครัวของเกษตรกรที่ยังไม่เป็นลูกค้าธ.ก.ส. ท่านจะต้องเป็นลูกค้า ธ.ก.ส. อยู่แล้วเท่านั้น หรือท่านที่สนใจแต่ยังไม่มีบัญชี ธ.ก.ส. สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ -สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

ธนาคาร ธ.ก.ส. ใกล้บ้านท่าน ผู้ของสินเชื่อต้องมีอายุตั้งแต่ 20 ปี บริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 70 ปี ขั้นตอนการสมัครสินเชื่อเริ่มแรกให้เข้าไปที่ เว็บไซต์ www.baac.or.th จากนั้นคลิกที่ปุ่ม -สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

ลงทะเบียนรับความช่วยเหลือลูกค้าสินเชื่อที่ได้รับผลกระทบจากการระบาด , ให้ท่านทำการติ๊กถูกที่ช่องผู้ขอใช้บริการ…. จากนั้นกดที่ปุ่มยอมรับ กดที่ปุ่มลูกค้ารายคนในขั้นตอนนี้ให้ท่านทำ -สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

การกรอกข้อมูลให้ครบ จากนั้นในช่อง ความต้องการช่วยเหลือให้ท่านติ๊กเลือก ขอสินเชื่อเพิ่ม จากนั้นติ๊ก สินเชื่อแก้ไขหนี้นอกระบบ จากนั้นกดที่ปุ่มถัดไปในขั้นตอนนี้ให้ท่านทำการตรวจสอบ -สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

ความถูกต้องให้เรียบร้องหากมีข้อมูลผิดพลาดให้ท่านทำการกดที่ปุ่มแก้ไข แต่หากข้อมูลทุกอย่างถูกต้องแล้วให้กดที่ปุ่ม ยืนยันการลงทะเบียน ได้เลยหลัง จากที่ท่านกดปุ่มยืนยันการลงทะเบียนแล้ว -สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

ท่านก็แค้รอทางธนาคาร ธ.ก.ส. ติดต่อกลับในภายหลังเป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนการลงทะเบียนหากลูกค้าแสดงความประสงค์ขอสินเชื่อ ให้เลือกประเภทสินเชื่อที่ต้องการ -สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

และกดถัดไป จะปรากฏข้อความ “ธ.ก.ส. ได้รับข้อมูลของท่านเรียบร้อย” เป็นการดำเนินการเสร็จสิ้น และช่องทาง Call Center 02-555-0555 หรือที่ สาขา ธ.ก.ส. ในพื้นที่ใกล้บ้านท่าน -สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

แหล่งที่มา : www.moneyguru.co.th