‘ธ.ก.ส.’ ให้กู้ฉุกเฉิน 10,000 บาท – สินเชื่อเงินกู้

‘ธ.ก.ส.’ ให้กู้ฉุกเฉิน 10,000 บาท – สินเชื่อเงินกู้

ธ.ก.ส. ให้กู้รายละ 10,000 บาท ไม่ต้องมีหลักประกัน แถมพักหนี้ 6 เดือน ธกส. ให้เงินกู้ฉุกเฉิน 10,000 บาท ดอกเบี้ยคงที่ 0.1% – สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

ต่อเดือน ไม่ต้องใช้หลักประกัน แถมพักหนี้ให้ 6 เดือน นับจากวันกู้ นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า – สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

ธนาคารเพื่อการ เกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้ปล่อยสินเชื่อฉุกเฉิน สำหรับเกษตรกร และครอบครัวของเกษตรกร วงเงินรวม – สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

20,000 ล้านบาท ทั้งนี้ จะเป็นการให้กู้รายละไม่เกิน 10,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยคงที่ 0.1% ต่อเดือน โดยไม่ต้องใช้หลักประกัน และยัง – สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

พักหนี้ให้ 6 เดือนแรก นับจากวันกู้ กำหนดชำระคืนไม่เกิน 2 ปี 6 เดือน ขณะที่ส่วนแบ่งค่างวดนั้น ผู้กู้สามารถแบ่งชำระได้ตามความสามารถ – สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

เช่น รายเดือน, ราย 3 เดือน และราย 6 เดือน เป็นต้น ผู้ที่สนใจสามารถยื่นกู้ได้ตั้งแต่ วันนี้ – 30 มิถุนายน 2564 ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขา – สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

ไลน์ @BAAC Family และเว็บไซต์ www.baac.or.th สอบถามโทร. 02-555-0555 โครงการสนับสนุนสินเชื่อฉุกเฉิน สำหรับเกษตรกร และครอบครัว – สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

ของเกษตรกร วงเงินรวม 20,000 ล้านบาท วงเงินกู้รายละไม่เกิน 10,000 บาท อัตราดอกเบี้ยคงที่เพียง ร้อยละ 0.1 ต่อเดือน กำหนดชำระคืนไม่เกิน 2 ปี – สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

6 เดือนนับจากวันกู้ ไม่ต้องใช้หลักประกัน ขณะเดียวกัน ยังสามารถแบ่งงวดชำระได้ ตามความสามารถในการชำระคืน (รายเดือน / 3 เดือน / 6 เดือน) – สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

โดยปลอดชำระคืนต้นเงินและดอกเบี้ยใน 6 เดือนแรก นับจากวันกู้ เริ่มเปิดให้ขอสินเชื่อทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม ถึง 30 มิถุนายน 2564 – สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

โครงการสินเชื่อฉุกเฉินเสริมสภาพคล่อง ให้แก่ผู้ประกอบการ และสถาบันเกษตรกร วงเงินรวม 10,000 ล้านบาท โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ประกอบการ (นิติบุคคล) – สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

กลุ่มเกษตรกร กลุ่มบุคคล กองทุนหมู่บ้านหรือชุมชน องค์กร และสหกรณ์ (ไม่รวมสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ) ในพื้นที่ 28 จังหวัดที่อยู่ในเขตควบคุมสูงสุดตามประกาศ ศบค. และจังหวัดที่ประกาศเพิ่มเติม – สินเชื่อ เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

แหล่งที่มา :  www.thebangkokinsight.com