‘บัตรคนจน’ รับเพิ่ม 200 บาท – สินเชื่อ

‘บัตรคนจน’ รับเพิ่ม 200 บาท – สินเชื่อ

‘บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ’ รับเลยเงินสด 200 บาท เบี้ยคนพิการเพิ่มเติม วันนี้ (22 มี.ค.) บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน) จะได้รับความ

ช่วยเหลือรายการที่ 10 ของเดือนมีนาคม 2564 นั่นก็คือ เบี้ยคนพิการเพิ่มเติม 200 บาท สำหรับผู้ถือบัตรฯ ที่ได้รับความช่วยเหลือครั้งนี้มีประมาณ 1 ล้าน

คนทั่วประเทศ ที่เข้าเงื่อนไขเท่านั้น “บัตรคนจน” รับเลย 200 บาท เบี้ยคนพิการเพิ่มเติม วันนี้ 22 มีนาคม 2564 ผู้พิการที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน – สินเชื่อ

จะได้รับค่าเบี้ยความพิการเพิ่มเติม 200 บาท โดยผู้ที่ได้รับเบี้ยความพิการเพิ่มเติมจะต้องเข้า 3 เงื่อนไข คือ 1.เป็นผู้พิการที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป, 2.มีบัตรประจำตัวผู้พิการ

และ 3.มีบัตรคนจน ซึ่งมีการประเมินว่าผู้ถือบัตรฯ ที่เข้าเงื่อนไขนี้มีประมาณ 1 ล้านคนทั่วประเทศ หลังจากความช่วยเหลือในวันนี้แล้ว ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะมีเหลือความ

ช่วยเหลืออีก 1 รายการ ได้แก่ เงินเยียวยาเราชนะ งวดที่ 8 ในวันที่ 26 มีนาคม 2564 ซึ่งจะจ่ายเป็นงวดสุดท้ายจำนวน 675 – 700 บาทต่อคน สำหรับวงเงินจากโครงการ – สินเชื่อ

เราชนะสามารถนำไปรูดซื้อสินค้า บริการ และชำระค่าเช่าได้ แต่ไม่สามารถกดเป็นเงินสด โดยวงเงินจะสะสมอยู่ใน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และรูดใช้ได้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

เท่านั้น วิธีกดเงินสด “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” สำหรับผู้ได้รับเงินเบี้ยความพิการเพิ่มเติมจาก บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถกดเงินสดจากตู้เอทีเอ็ม (ATM) ตามวิธีการดังนี้

สอดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเข้าตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย แล้วใส่รหัสผ่าน 6 หลัก เมื่อเข้าหน้าเมนูหลักแล้ว ให้กดปุ่ม “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” ** หมายเหตุ หากตู้ ATM ใดไม่มีปุ่ม – สินเชื่อ

“บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” จะไม่สามารถทำรายการต่อได้ ต้องหาตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยตู้อื่นแทน จากนั้นกดปุ่ม “ขอดูยอดเงินคงเหลือ” เพื่อตรวจสอบว่ามีเงินโอนเข้ามาหรือไม่

และเหลือยอดเงินที่สามารถกดได้เท่าไร หน้าจอจะแสดงยอดเงินคงเหลือที่ใช้ได้ โดยระบบจะถามว่า ท่านต้องการบริการอื่นอีกหรือไม่ หากต้องการถอนเงิน ให้กดปุ่ม “ต้องการ”

ระบบจะกลับมาที่หน้าเมนูหลักอีกครั้ง หลังจากนั้นให้กดปุ่ม “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” ซ้ำ กดปุ่ม “ถอนเงิน” ใส่จำนวนเงินที่ต้องการถอนและกดปุ่ม “ถูกต้อง” ก็จะได้รับเงินสดจากตู้ – สินเชื่อ

ATM บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน” หาย หรือ ชำรุด ต้องทำอย่างไร? กรณีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน ชำรุด ขอเปลี่ยนบัตรใหม่ด้วยตนเองที่ ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา

กรณี บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน หาย ***ต้องไปแจ้งความก่อน แล้วนำใบแจ้งความไปขอออกบัตรฯ ใหม่ด้วยตนเองที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา บัตรประเภท Hybrid – สินเชื่อ

สำหรับผู้ลงทะเบียนใน 7 จังหวัด กรุงเทพฯ และปริมณฑล จะออกบัตรใหม่ให้ภายใน 30 วันทำการ มีค่าใช้จ่ายไม่เกิน 100 บาท บัตรประเภท EVM สำหรับผู้ลงทะเบียนนอกพื้นที่ 7 จังหวัด

จะออกบัตรใหม่ให้ภายใน 15 วันทำการ นับจากวันที่ได้รับแจ้ง มีค่าใช้จ่ายไม่เกิน 50 บาท ทั้งนี้ ผู้ถือบัตรฯ สามารถสอบถามข้อมูลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รวมถึงอายัดบัตรที่ Call Center – สินเชื่อ

02 109 2345 ให้บริการระหว่างวันจันทร์-วันศุกร์ ระหว่างเวลา 8.30-17.30 น.

แหล่งที่มา: www.thebangkokinsight.com