เงินเข้า ‘บัตรคนจน’ วันแรกเดือนเมย – สินเชื่อเงินกู้

เงินเข้า ‘บัตรคนจน’ วันแรกเดือนเมย – สินเชื่อเงินกู้

ประเดิมวันแรกเดือนเมษายน 2564 ‘บัตรคนจน’ รับเลย 3 ความช่วยเหลือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือที่เรียกกันติดปากว่า บัตรคนจน -สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

จะได้รับความช่วยเหลือรอบใหม่ในวันพรุ่ง 1 เมษายน 2564 สำหรับความช่วยเหลือในรอบเดือนเมษายนนั้นมีทั้งหมด 6 รายการ โดยวันแรก -สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

เพียงวันเดียว จะมีความช่วยเหลือโอนเข้าทั้งหมด 3 รายการ วันแรก เมษายน 2564 “บัตรคนจน” รับ 3 ความช่วยเหลือ พรุ่งนี้เปิดวันแรกของ -สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

เดือนเมษายน 2564 บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับความช่วยเหลือทั้ง 3 รายการ ดังนี้ วันที่ 1 เมษายน 2564 1. ค่าเดินทางด้วยรถ -สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

โดยสารสาธารณะ ซึ่งไม่สามารถกดเงินสดได้ ประกอบด้วย ค่ารถโดยสารรถประจำทางขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (รถเมล์ ขสมก.) และรถไฟฟ้า -สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

500 บาทต่อคนต่อเดือน ซึ่งได้รับเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนในกรุงเทพฯ และ 6 จังหวัดปริมณฑล ค่ารถโดยสาร บขส. (รถทัวร์ บขส.) 500 บาทต่อคนต่อเดือน -สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

ผู้ถือบัตรคนจนจะได้รับสิทธิ์ทุกคน ค่ารถไฟ 500 บาทต่อคนต่อเดือน ผู้ถือบัตรฯ จะได้รับสิทธิ์ทุกคน 2. วงเงินช่วยเหลือค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น -สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

สินค้าเพื่อการศึกษา และวัสดุการเกษตร ในร้านค้าธงฟ้าประชารัฐและร้านค้าอื่น ๆ ที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด ซึ่งผู้ถือ บัตรคนจน จะได้รับวงเงินรูดซื้อสินค้าทุกคน -สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

แต่ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้ ผู้ถือบัตรฯ ที่มีรายได้น้อยกว่า 30,000 บาทต่อปี ได้รับวงเงิน 300 บาทต่อคนต่อเดือน ผู้ถือบัตรฯ ที่มีรายได้ระหว่าง 30,000-100,000 -สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

บาทต่อปี ได้รับวงเงิน 200 บาทต่อคนต่อเดือน 3. ส่วนลดค่าซื้อก๊าซแอลพีจี (ก๊าซหุงต้ม) 45 บาทต่อคนต่อ 3 เดือน โดยผู้ถือบัตรฯ จะได้รับทุกคน และสามารถ -สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

ใช้สิทธิ์ได้ด้วยการนำบัตรฯ ไปซื้อก๊าซกับร้านค้าที่ร่วมรายการกับกระทรวงพลังงาน ภายในระยะเวลา 3 เดือน แต่ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้ -สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

แหล่งที่มา : www.thebangkokinsight.com