‘บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ’ ได้สิทธิพิเศษอีก 5 รายการ – สินเชื่อ

‘บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ’ ได้สิทธิพิเศษอีก 5 รายการ – สินเชื่อ

ครึ่งหลังเดือนมีนาคม 2564 ‘บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ’ เหลืออีก 5 เด้ง ผ่านไปแล้วครึ่งทางสำหรับสินเชื่อ มีนาคม 2564 โดยเดือนนี้ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน)

จะได้รับความช่วยเหลือรวมทั้งสิ้น 11 เด้ง ใน 7 วัน ในช่วงครึ่งหลังของเดือนนี้มีสิทธิพิเศษเหลืออีก 5 เด้ง ส่วนจะมีอะไรบ้าง ไปติดตามรายละเอียดพร้อมกันได้เลย

“บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน” ครึ่งหลังเดือน มีนาคม 2564 ในช่วงครึ่งหลังของเดือนมีนาคม 2564 บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน มีสิทธิพิเศษเหลืออีก 5 รายการ

ซึ่งจะโอนเข้าใน 4 วัน มีรายละเอียดดังนี้ 1.ค่าน้ำประปาฟรี 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน ผู้ถือ บัตรคนจน ที่ได้รับสิทธิ์ คือ ครัวเรือนที่ใช้น้ำประปาไม่เกินเกณฑ์เดือนละ 100 บาท

และลงทะเบียนใช้สิทธิ์สินเชื่อเรียบร้อยแล้ว โดยจะมีการโอนเงินสดให้กลับเข้าบัตรคนจนในวันที่ 18 มีนาคม 2564 และสามารถนำบัตรฯ มากดเงินสดใช้ได้เลย ด้านผู้ที่ถือ บัตรคนจน

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนรับค่าน้ำฟรี สามารถลงทะเบียนได้ที่นี่ กรุงเทพฯ และปริมณฑล ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์การประปานครหลวง (กปน.) คลิก

ต่างจังหวัด ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) คลิก 2.ค่าไฟฟ้าฟรี ไม่เกิน 230 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน ครัวเรือนที่ได้รับสิทธิ์คือ ผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์

ที่กำหนดเดือนละ 230 บาท และได้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์สินเชื่อเรียบร้อยแล้ว โดยจะมีการโอนเงินสดให้กลับเข้าบัตรคนจนในวันที่ 18 มีนาคม 2564 และสามารถนำบัตรฯ มากดเงินสดใช้ได้เลย

ด้านผู้ที่ถือ บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนรับค่าไฟฟรี สามารถลงทะเบียนได้ที่นี่ กรุงเทพฯ และปริมณฑล ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) คลิก

ต่างจังหวัด ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) คลิก วันที่ 19 มีนาคม 2564 3.โครงการเราชนะ งวดที่ 7 โครงการเราชนะจะโอนวงเงินเข้าบัตรฯ เป็นงวดที่ 7 เพื่อ

เยียวยาผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 ซึ่งการจ่ายเงินจะแบ่งเป็น 2 กลุ่มดังนี้ กลุ่มที่ 1 ผู้มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี จะได้รับวงเงิน 675 บาทต่อคน กลุ่มที่ 2 มีรายได้ระหว่าง

30,000-100,000 บาทต่อปี จะได้รับวงเงิน 700 บาทต่อคน สำหรับวงเงินเพิ่มเติมจากโครงการเราชนะสามารถนำไปรูดซื้อสินค้า บริการ และชำระค่าเช่าได้ สินเชื่อ แต่ไม่สามารถกดเป็นเงินสด

โดยวงเงินจะสะสมอยู่ใน บัตรคนจน และรูดใช้ได้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เท่านั้น ประมาณวันที่ 22 มีนาคม 2564 4.เบี้ยความพิการเพิ่มเติม 200 บาท ผู้ที่ได้รับเบี้ยความพิการ

เพิ่มเติมจะต้องเข้า 3 เงื่อนไข คือ 1.เป็นผู้พิการที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป, 2.มีบัตรประจำตัวผู้พิการ และ 3.มี บัตรคนจน โดยวงเงินเบี้ยความพิการเพิ่มเติม 200 บาท จะโอนเข้ากระเป๋าเงิน

อิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ของบัตรฯ ประมาณวันที่ 22 มีนาคม 2564 และสามารถกดเป็นเงินสดได้ วันที่ 26 มีนาคม 2564 5.โครงการเราชนะ งวดที่ 8 โครงการเราชนะจะโอนวงเงิน – สินเชื่อ

เข้าบัตรฯ เป็นงวดที่ 8 หรืองวดสุดท้าย ซึ่งการจ่ายเงินจะแบ่งเป็น 2 กลุ่มดังนี้ กลุ่มที่ 1 ผู้มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี จะได้รับวงเงิน 675 บาทต่อคน กลุ่มที่ 2 มีรายได้ระหว่าง

30,000-100,000 บาทต่อปี จะได้รับวงเงิน 700 บาทต่อคน สำหรับวงเงินเพิ่มเติมจากโครงการเราชนะสามารถนำไปรูดซื้อสินค้า บริการ และชำระค่าเช่าได้ สินเชื่อแต่ไม่สามารถกดเป็นเงินสด

โดยวงเงินจะสะสมอยู่ใน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และรูดใช้ได้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564