เปิดขั้นตอนขอสินเชื่อ จากธนาคาร ‘ธอส’

เปิดขั้นตอนขอสินเชื่อ จากธนาคาร ‘ธอส’

อยากกู้เงินสร้างบ้าน ต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง การเลือกซื้อหรือการสร้างบ้านคือการออกแบบชีวิตความเป็นอยู่ของตัวเองและครอบครัว สำหรับหลายคน การซื้อ “บ้านสำเร็จ”
อาจไม่สามารถตอบโจทย์ชีวิตหรือความต้องการได้ การสร้างบ้านจึงเป็นทางเลือกที่ดีกว่า เพราะสามารถตัดสินใจทุกรายละเอียดตลอดการสร้างบ้านด้วยตัวเองได้ ทั้งนี้ เป็นที่ทราบกัน
ดีอยู่แล้ว ว่า การสร้างบ้านมีขั้นตอนและรายละเอียดมากกว่าการซื้อบ้าน ซึ่งรวมถึงการกู้เงินสร้างบ้าน ก็มีขั้นตอนและสิ่งที่ต้องเตรียมตัวมากกว่าการกู้สินเชื่อซื้อบ้านทั่วไปอยู่เช่นกันเตรียมตัว

ให้พร้อมก่อนยื่นกู้เงินสร้างบ้านก่อนจะยื่นกู้ขอสินเชื่อสำหรับสร้างบ้าน มีหลายสิ่งที่ต้องเตรียมตัวให้พร้อมก่อนเพื่อยื่นกู้ผ่านและได้ดำเนินการได้รวดเร็ว ซึ่งสิ่งที่ต้องเตรียมพร้อมก็สามารถแบ่งเป็น
3 กลุ่มหลัก ได้แก่ การเตรียมแปลนบ้านและหาผู้รับเหมา การเตรียมงบประมาณก่อสร้างก้อนแรก และการเตรียมเอกสารยื่นขอสินเชื่อ เตรียมแปลนบ้านและหาผู้รับเหมา สำหรับคนที่อยากสร้างบ้าน
เป็นของตัวเอง หลายคนคงมีภาพ “บ้านในฝัน” ของตัวเองอยู่แล้ว ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการสร้างบ้าน โดยสิ่งที่คุณต้องทำต่อมา คือ การเปลี่ยนภาพในฝันเหล่านั้นให้กลายเป็น “แปลนบ้าน” ที่ใช้ได้จริง

วิธีการคร่าวๆ สำหรับการออกแบบแปลนบ้าน ก็คือ หาสถาปนิกหรือช่างเขียนแบบที่ถูกใจโดยเลือกดูผลงานเก่าว่าสไตล์การออกแบบเป็นอย่างไร คิดราคาเท่าไร เมื่อได้ช่างเขียนแบบแล้ว คุณก็สามารถเสนอความคิดเห็น
และร่วมกันออกแบบบ้านในฝันของคุณได้โดยสามารถระบุความต้องการทั่วไปได้ เช่น ต้องการบ้าน 2 ชั้น มีพื้นที่สำหรับเลี้ยงสัตว์เลี้ยง ต้องการความเป็นส่วนตัว เป็นต้น ทั้งนี้ คุณควรระบุงบประมาณคร่าวๆ กับช่างเพื่อคุมค่าใช้จ่ายด้วย จากนั้น เมื่อได้แบบบ้านที่ถูกใจ คุณก็สามารถนำแบบแปลนไปหาผู้รับเหมาและพร้อมให้ผู้รับเหมาแต่ละที่ประเมินราคาก่อสร้างมาเพื่อจะได้ทราบว่าที่ใดให้ราคาถูกที่สุด เตรียมงบประมาณก้อนแรก

หลายคนที่จะสร้างบ้านอาจเข้าใจว่าสามารถกู้เงินสร้างบ้านมาใช้จ่ายได้ทันที จึงอาจไม่ได้เตรียมเงินสำหรับดำเนินการในช่วงก่อสร้างระยะแรกและเงินดำเนินการอื่นๆ เพราะโดยปกติแล้ว ธนาคารจะปล่อยสินเชื่อสำหรับก่อสร้างบ้านเมื่อสร้างบ้านไปแล้วประมาณหนึ่ง เช่น ลงเสาหรือเทพื้นปูนเรียบร้อย เพื่อให้มั่นใจว่าผู้กู้จะนำเงินไปใช้ถูกวัตถุประสงค์ทั้งนี้ สิ่งที่ต้องรู้อีกประการก็คือ เมื่อกู้สินเชื่อเพื่อสร้างบ้านเสร็จ ธนาคารจะจ่ายเงินให้เป็นงวดๆ ไม่ใช่ได้เงินเต็มวงเงินที่อนุมัติตั้งแต่ครั้งแรก รวมทั้ง ธนาคารจะเรียกเก็บเงินผ่อนชำระตั้งแต่ 1 เดือนหลังจากได้เงินกู้งวดแรกแล้วทันทีด้วยเงื่อนไขการให้สินเชื่อสร้างบ้านของธนาคารข้างต้นทำให้จำนวนเงิน

ก้อนแรกที่คุณต้องเตรียมให้พร้อมก็คือเงินสำหรับก่อสร้างบ้านในงวดแรก ซึ่งคุณจะทราบได้จากประมาณการก่อสร้างของผู้รับเหมาที่แจกแจงเป็นงวดๆจากตัวอย่างรายการประมาณค่าใช้จ่ายการก่อสร้างนี้ จะเห็นได้ว่า งวดแรกที่ผู้ยื่นกู้ต้องจ่ายเองก่อนคือ 150,000 บาท เพื่อวางโครงสร้างของบ้าน และเมื่อยื่นขอกู้สินเชื่อ ธนาคารก็จะส่งคนมาประเมินความคืบหน้าและความน่าเชื่อถือของงานก่อสร้างว่าผู้ยื่นกู้จะสร้างบ้านจริง
และนอกจากค่าก่อสร้างช่วงแรกแล้ว อาจมีค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าจดจำนอง ค่าธรรมเนียมดำเนินการ สัญญาว่าจ้างก่อสร้าง รวมทั้ง ค่าตกแต่งเพิ่มเติมและรายการค่าใช้จ่ายที่มองไม่เห็นบางส่วน ดังนั้น เงินก้อนแรกที่

ควรมีควรคิดเป็น 20% ของราคาบ้าน จึงจะปลอดภัยที่สุดอย่างไรก็ตาม สำหรับคนที่ไม่สะดวกเก็บเงินก้อนแรก ก็สามารถขอรับเงินกู้ก้อนก่อก่อสร้างได้กับ ธอส. ได้ โดยไม่ต้องสำรองจ่ายค่าก่อสร้างก่อน คุณสามารถติดต่อแจ้งความประสงค์กับเจ้าหน้าที่ได้เพื่อทราบรายละเอียดและเงื่อนไขเฉพาะ