‘ออมสิน’ ปล่อยกู้เงิน 10,000 – เงินกู้สินเชื่อ

‘ออมสิน’ ปล่อยกู้เงิน 10,000 – เงินกู้สินเชื่อ

ออมสินปล่อย “เงินกู้ฉุกเฉิน” 1 หมื่น และ 5 หมื่น ดอกเบี้ยต่ำ ไม่ต้องใช้คนค้ำ ออมสินปล่อย “เงินกู้สินเชื่อฉุกเฉิน” 10,000 บาท และ 50,000 บาท
ดอกเบี้ยต่ำ ผ่อนน้อย ไม่ต้องใช้คนหรือหลักทรัพย์ค้ำประกัน นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กล่าวว่า ธนาคารออมสิน ได้ดำเนินโครงการ – สินเชื่อเงินกู้

สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำสำหรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโควิด-19 ดังนี้ 1. โครงการสินเชื่อเงินกู้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีอาชีพอิสระ
ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนาโควิด-19 หรือ สินเชื่อเงินกู้ฉุกเฉิน ในวงเงิน 10,000 บาท ซึ่งยังมีวงเงินคงเหลือประมาณ 2,700 ล้านบาท สำหรับโครงการ

สินเชื่อเงินกู้ฉุกเฉิน สำหรับผู้มีอาชีพอิสระ วงเงินกู้ต่อรายสูงสุด 10,000 บาท ดอกเบี้ยคงที่ 0.10% ต่อเดือน ผ่อนชำระสูงสุด 24 เดือน หรือ 2 ปี ไม่ต้องชำระ
เงินกู้ 6 งวดแรก มีคุณสมบัติดังนี้ เป็นบุคคลสัญชาติไทย อายุ 20 ปีขึ้นไป มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อเดือน มีที่อยู่อาศัยแน่นอน สามารถติดต่อได้ – สินเชื่อเงินกู้

ไม่ต้องใช้หลักประกัน ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 2. โครงการสินเชื่อเงินกู้เสริมพลังฐานราก วงเงินคงเหลือประมาณ 10,000 ล้านบาท โดยจะวงเงินกู้ต่อรายสูงสุด
50,000 บาท ดอกเบี้ยคงที่ 0.35% ต่อเดือน ผ่อนชำระสูงสุด 3 ปี มีคุณบัติดังนี้ เป็นผู้มีรายได้ประจำ หรือพ่อค้า แม่ค้า ผู้ประกอบอาชีพอิสระ – สินเชื่อเงินกู้

มีที่อยู่อาศัยแน่นอน สามารถติดต่อได้ ไม่ต้องมีบุคคล หรือหลักทรัพย์เพื่อค้ำประกัน ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 โดยทั้ง 2 โครงการได้ขยายเวลารับคำขอ – สินเชื่อเงินกู้
สินเชื่อเงินกู้ออกไปจนถึงวันที่ 30 มิ.ย. 64 ซึ่งจะเปิดให้ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชั่น MyMo ของธนาคารออมสิน วิธีลงทะเบียน “สินเชื่อเสริมพลังฐานราก”

การลงทะเบียนขอสินเชื่อเงินกู้เสริมพลังฐานรากผ่านแอพพลิเคชั่น “MyMo” ของ “ธนาคารออมสิน” สามารถทำได้ ตามขั้นตอนต่อไปนี้ 3.1 เข้าแอพพลิเคชั่น “MyMo”
เลือกเมนู “สมัครสินเชื่อเงินกู้เสริมพลังฐานราก” และกดปุ่มสมัคร สำหรับผู้ที่ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารธนาคารออมสิน โทร.1115

แหล่งที่มา :  www.thairath.co.th