‘ธนาคารออมสิน’ให้พักชำระหนี้สินเชื่อเงินต้นได้

‘ธนาคารออมสิน’ให้พักชำระหนี้สินเชื่อเงินต้นได้

ธนาคารออมสิน ออกโครงการพักชำระหนี้สินเชื่อ กู้บ้าน-หนี้ครู ก็ทำได้ รายละเอียดอย่างไร ดูเลย ออมสิน ผุดโครงการ พักชำระเงินต้น ส่งดอกเบี้ยตามกำลัง

แก้ปัญหาลูกหนี้ติดภาระจ่ายหนี้ช่วงสถานการณ์การระบาด ไม่ได้ เงื่อนไขใครเข้าร่วมได้บ้าง มาดู หมดเขต 30 มิถุนายน 2564 วันที่ 13 มีนาคม 2563 เฟซบุ๊ก

สถานีข่าวกระทรวงการคลัง : Ministry of Finance News Station รายงานว่า นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า จากการ

ติดตามประวัติการชำระหนี้ของลูกหนี้สินเชื่อต่าง ๆ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาด พบว่า ตอนนี้เริ่มมีลูกหนี้ประสบปัญหาการผิดนัดชำระหนี้ ด้วยเหตุนี้ เพื่อเป็น

การช่วยเหลือลูกหนี้ไม่ให้เสียประวัติกลายเป็นหนี้สินชื่อ NPLs จะได้ไม่เป็นอุปสรรคในการขอสินเชื่ออื่น ๆ ในอนาคต โดยมีชื่อมาตรการว่า พักชำระเงินต้น ส่งดอกเบี้ย

ตามกำลัง ประเภทของลูกหนี้แบบไหนที่สามารถพักชำระหนี้ได้ คนที่จะได้รับสิทธิจะเป็นลูกหนี้สินเชื่อบางประเภทเท่านั้น ได้แก่ สินเชื่อเคหะ, สินเชื่อไทรทอง

สินเชื่อธุรกิจ สินเชื่อครูและบุคลากรทางการศึกษา สินเชื่อสวัสดิการ และสินเชื่อธนาคารประชาชน เงื่อนไขอื่น ๆ เพิ่มเติมจากลูกหนี้กลุ่มดังกล่าว ต้องเป็นยังไงถึง

ร่วมมาตรการได้ ต้องเป็นลูกหนี้ที่ค้างชำระไม่เกิน 90 วัน และสถานะบัญชียังไม่เป็น NPLs ออมสิน ผุดโครงการ พักชำระเงินต้น ส่งดอกเบี้ยตามกำลัง แก้ปัญหาลูกหนี้

ติดภาระจ่ายหนี้สินเชื่อช่วงสถานการณ์การระบาด ไม่ได้ เงื่อนไขใครเข้าร่วมได้บ้าง มาดู หมดเขต 30 มิถุนายน 2564 พักชำระหนี้ ออมสิน วันที่ 13 มีนาคม 2563 เฟซบุ๊ก

สถานีข่าวกระทรวงการคลัง : Ministry of Finance News Station รายงานว่า นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า จากการติดตามประวัติ

การชำระหนี้ของลูกหนี้สินเชื่อต่าง ๆ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาด พบว่า ตอนนี้เริ่มมีลูกหนี้ประสบปัญหาการผิดนัดชำระหนี้ ด้วยเหตุนี้ เพื่อเป็นการช่วยเหลือลูกหนี้

ไม่ให้เสียประวัติกลายเป็นหนี้ NPLs จะได้ไม่เป็นอุปสรรคในการขอสินเชื่ออื่น ๆ ในอนาคต โดยมีชื่อมาตรการว่า พักชำระเงินต้น ส่งดอกเบี้ยตามกำลัง

ประเภทของลูกหนี้แบบไหนที่สามารถพักชำระหนี้สินเชื่อได้ คนที่จะได้รับสิทธิจะเป็นลูกหนี้สินเชื่อบางประเภทเท่านั้น ได้แก่ สินเชื่อเคหะ, สินเชื่อไทรทอง สินเชื่อธุรกิจ

สินเชื่อครูและบุคลากรทางการศึกษา สินเชื่อสวัสดิการ และสินเชื่อธนาคารประชาชน เงื่อนไขอื่น ๆ เพิ่มเติมจากลูกหนี้กลุ่มดังกล่าว ต้องเป็นยังไงถึงร่วมมาตรการได้

ต้องเป็นลูกหนี้สินเชื่อที่ค้างชำระไม่เกิน 90 วัน และสถานะบัญชียังไม่เป็น NPLs พักชำระหนี้ ออมสิน วิธีเข้าร่วมมาตรการการพักชำระหนี้ สามารถกดเข้าร่วมมาตรการผ่านแอปฯ MyMo

โดยธนาคารได้พิจารณาแผนชำระหนี้ของลูกหนี้แต่ละรายตามความเหมาะสม สอดคล้องกับความสามารถในการชำระหนี้รายบุคคล โดยลูกหนี้สามาถพักชำระเงินต้น หรือจ่ายดอกเบี้ย

เต็มจำนวน หรือจ่ายบางส่วน ภายในระยะเวลาของแต่ละแผนชำระหนี้ที่ธนาคารอนุมัติ ลูกหนี้ที่ไม่สะดวกกดใช้สิทธิ์ผ่านแอปฯ Mymo สามารถติดต่อธนาคารออมสินได้ทุกสาขา
ระยะเวลาการเข้าร่วมมาตรการ ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 มิถุนายน 2564