เช็คผลลงทะเบียน ‘เรารักกัน’ – สินเชื่อ

เช็คผลลงทะเบียน ‘เรารักกัน’ – สินเชื่อ

ยืนยันสิทธิ ‘ม33เรารักกัน’ 15 มี.ค. เปิดขั้นตอนกดรับเงินเยียวยา 4,000 บาท ที่นี่ยืนยันสิทธิ ‘ม33เรารักกัน’ 15 มี.ค. เปิดขั้นตอนกดรับเงินเยียวยา- สินเชื่อ

4,000 บาท ที่นี่ ผู้ประกันตนที่ได้ลงทะเบียน ม33 เรารักกัน รับเงินเยียวยา 4,000 บาทไปแล้วนั้น เตรียมตัวกดตรวจสอบสิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคมนี้เป็นต้นไป

ว่าจะได้รับสิทธิหรือไม่ ผ่านเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com หากไม่ได้รับสิทธิ สามารถยื่นทบทวนได้ผ่านเว็บไซต์เช่นกันสำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ ม33 เรารักกัน -สินเชื่อ

แล้วให้ยืนยันตัวผ่านแอพพลิเคชั่น “เป๋าตัง” มีขั้นตอนดังนี้ ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น เป๋าตัง พร้อมกรอกข้อมูลส่วนตัว ระบุเบอร์โทรศัพท์ จากนั้นจะได้รับรหัส OTP นำเลขที่

ได้จาก SMS มากรอกที่โทรศัพท์มือถือ ยอมรับเงื่อนไขการบริการของแอพพลิเคชั่น พร้อมใส่รหัสในการเข้าใช้บริการทุกครั้ง เปิด G-wallet เพื่อใช้จ่ายในมาตรการ ม33เรารักกัน -สินเชื่อ

คนละครึ่ง เราชนะ และมาตรการอื่นๆ กดยืนยันตัวตน โครงการ ม33 เรารักกัน ที่จะโชว์ขึ้นมาบนแอพพลิเคชั่น เป๋าตัง สถานที่เข้าร่วมโครงการร้านถุงเงินธงฟ้าประชารัฐ ร้านค้า

คนละครึ่ง ร้านค้าเราชนะ ขนส่งสาธารณะที่เข้าโครงการ รถแท็กซี่ มอเตอร์ไซค์วิน รถไฟฟ้า ไทม์ไลน์รับเงินใหม่ ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรี ได้ปรับรายละเอียดใหม่ โดยขยายระยะเวลา-สินเชื่อ

การยืนยันตัวตนรับสิทธิในแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง เป็นวันที่ 15 มีนาคม – 31 พฤษภาคมปรับเวลาการโอนเงินเข้าจากเดิม 1,000 บาท ทุกวันจันทร์ที่ 22 , 29 มีนาคม , 5 และ 12 เมษายน

รวม 4,000 บาท ปรับเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 ผู้ที่ได้รับสิทธิเปิดใช้งานและกดยืนยันตัวตนเพื่อเข้าใช้งานแอปเป๋าตัง ระหว่างวันที่ 15 มี.ค.– 30 พ.ค.2564 หากมี -สินเชื่อ

การกดยืนยันตัวตนในระหว่างวันที่ 15 – 21 มี.ค. 64 จะได้รับวงเงินผ่าน แอปเป๋าตังสัปดาห์ละ 1,000 บาท ทุกวันจันทร์ของทุกสัปดาห์ต่อเนื่องกัน 4 สัปดาห์ โดยจะได้รับวงเงิน

ครั้งแรกในวันที่ 22 มี.ค.2564 จากนั้นจะได้รับวงเงินสัปดาห์ละ 1000 บาท ในวันที่ 29 มี.ค., 5 และ 12 เม.ย.2564 กลุ่มที่ 2 ผู้ที่กดใช้งานและยืนยันตัวตนเพื่อรับสิทธิระหว่างวันที่ -สินเชื่อ

22 มี.ค.-11 เม.ย.2564 จะได้รับวงเงินครั้งแรกที่กดใช้งาน เป็นจำนวนวงเงินสะสมนับตั้งแต่วันที่ 22 มี.ค.2564 จนถึงวันที่กดใช้งานและจะได้รับวงเงินสัปดาห์ละ 1000 บาท ทุกวันจันทร์

ของทุกสัปดาห์ ต่อเนื่องจนครบ 4,000 บาท กลุ่มที่ 3 ผู้ที่กดใช้งานและยืนยันตัวตนเพื่อรับสิทธิระหว่างวันที่ 12 เม.ย.-31 พ.ค. 2564 จะได้รับวงเงินสะสมในวันที่กดใช้งานครั้งเดียว ที่จำนวน 4,000 บาท -สินเชื่อ