เช็คสถานะ ตรวจสอบสิทธิ์ ‘เราชนะ’ – สินเชื่อ

เช็คสถานะ ตรวจสอบสิทธิ์ ‘เราชนะ’ – สินเชื่อ

ตรวจสอบสิทธิ์ ‘เราชนะ’ กลุ่มพิเศษ-ไม่มีสมาร์ทโฟน รีบเช็คสถานะ รับเงินงวดแรก 19 มี.ค. “เราชนะ” กลุ่มพิเศษและผู้ไม่มีสมาร์ทโฟน

“คลัง” ประกาศผลการคัดกรองคุณสมบัติแล้ว ตรวจสอบสิทธิ์ได้ผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com​ รอรับเงินงวดแรก​ 19​ มี.ค.นี้ นางสาวกุลยา ตันติเตมิท

ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยความคืบหน้าการคัดกรองคุณสมบัติสำหรับประชาชนกลุ่มผู้ที่ต้องการความ – สินเชื่อ

ช่วยเหลือเป็นพิเศษที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ เราชนะ (โครงการฯ) ระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ – 5 มีนาคม 2564 ว่า ประชาชนกลุ่มดังกล่าวสามารถ

ตรวจสอบสถานะการคัดกรองคุณสมบัติได้ทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป โดยผู้ที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติจะได้รับวงเงินสิทธิ์ครั้งแรก

จำนวน 6,000 บาท ในวันที่ 19 มีนาคม 2564 และสามารถใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์ดังกล่าวผ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ได้ที่ – สินเชื่อ

ผู้ประกอบการร้านค้าและผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการฯ โฆษกกระทรวงการคลังเน้นย้ำว่า สำหรับผู้ประกอบการร้านค้าและผู้ให้บริการที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ

สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 31 มีนาคม 2564 โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com หรือติดต่อสาขา

ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) นอกจากนี้ โฆษกกระทรวงการคลังได้แถลงเพิ่มเติมถึงความคืบหน้าของโครงการฯ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2564 ดังนี้ – สินเชื่อ

1) ประชาชนกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 13.7 ล้านคน ได้มีการใช้จ่ายตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นมา จำนวน 49,451 ล้านบาท

2) ประชาชนกลุ่มที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลของแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ในโครงการเราเที่ยวด้วยกันและคนละครึ่ง และกลุ่มประชาชนทั่วไปที่ลงทะเบียนทางเว็บไซต์

www.เราชนะ.com ที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติเบื้องต้นและยืนยันการใช้สิทธิ์ร่วมโครงการฯ แล้ว จำนวน 16.6 ล้านคน และมีการใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์สะสมตั้งแต่วันที่ – สินเชื่อ

18 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นมา จำนวน 66,804 ล้านบาทและ 3) ประชาชนกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติแล้ว จำนวน 0.5

ล้านคน มียอดใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์สะสมตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2564 เป็นต้นมา จำนวน 2,049 ล้านบาท ทำให้มีผู้ได้รับสิทธิ์ในโครงการฯ แล้ว รวมทั้งสิ้นจำนวน 30.8 – สินเชื่อ

ล้านคน คิดเป็นมูลค่าการใช้จ่ายหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไทยแล้วกว่า 118,304 ล้านบาท ซึ่งเป็นการใช้จ่ายผ่านผู้ประกอบการร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจ

ท้องถิ่นที่มีแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” ร้านค้าคนละครึ่งที่ตกลงยินยอมเข้าร่วมโครงการฯ รวมถึงผู้ประกอบการร้านค้าและผู้ให้บริการที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ จำนวนทั้งสิ้นมากกว่า 1.2 ล้านกิจการ – สินเชื่อ