‘เราชนะ’ กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน์เตรียมรับเงิน – สินเชื่อเงินกู้

‘เราชนะ’ กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน์เตรียมรับเงิน – สินเชื่อเงินกู้

ด่วน!! กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนเตรียมรับเงินเราชนะรวดเดียว 7,000 บาท 9 เม.ย.นี้ ด่วน!! “เราชนะ” กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน ที่ลงทะเบียนระหว่างวันที่ -สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

8 – 26 มีนาคม 2564 เตรียมเช็คผลการคัดกรองคุณสมบัติตั้งแต่วันที่ 5 เมษายนเป็นต้นไป ก่อนรับเงินรวดเดียว 7,000 บาท วันที่ 9 เมษายนนี้ -สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

“กระทรวงการคลัง” รายงานความคืบหน้าของโครงการเราชนะ ณ วันที่ 29 มีนาคม 2564 ดังนี้ 1. ประชาชนกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 13.7 -สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

ล้านคน ได้มีการใช้จ่ายตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นมา จำนวน 68,407 ล้านบาท 2. ประชาชนกลุ่มที่อยู่ในระบบฐานข้อมูล ของแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” -สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

ในโครงการเราเที่ยวด้วยกัน และคนละครึ่ง และกลุ่มประชาชนทั่วไปที่ลงทะเบียนทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติเบื้องต้น และยืนยันการ -สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

ใช้สิทธิ์ร่วมโครงการแล้ว จำนวน 16.7 ล้านคน และมีการใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์สะสม ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นมา จำนวน 100,110 ล้านบาท -สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

3. ประชาชนกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติแล้ว จำนวน 2.0 ล้านคน มียอดใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์สะสมตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2564 -สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

เป็นต้นมา จำนวน 10,216 ล้านบาท ทำให้มีผู้ได้รับสิทธิ์ในโครงการแล้ว รวมทั้งสิ้นจำนวน 32.4 ล้านคน คิดเป็นมูลค่าการใช้จ่ายหมุนเวียน ในระบบเศรษฐกิจไทย -สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

แล้วกว่า 178,733 ล้านบาท ซึ่งเป็นการใช้จ่าย ผ่านผู้ประกอบการ ร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น ที่มีแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” ร้านค้าคนละครึ่งที่ตกลง -สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

ยินยอมเข้าร่วมโครงการ รวมถึงผู้ประกอบการร้านค้า และผู้ให้บริการที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิ้นมากกว่า 1.2 ล้านกิจการ นางสาวกุลยา ตันติเตมิท -สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้มีนโยบาย ให้ขยาย -สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

ระยะเวลาการเปิดรับลงทะเบียน ออกไปเป็นครั้งที่ 3 เฉพาะสำหรับกลุ่มผู้ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ซึ่งเป็นผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง (ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ทุพพลภาพ ผู้ป่วยติดเตียง) -สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

ที่ไม่สามารถเดินทางออกจากที่พักอาศัยได้ และจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือ จากหน่วยรับลงทะเบียนเคลื่อนที่ จากเดิมที่จะสิ้นสุดในวันที่ 26 มีนาคม 2564 เป็นวันที่ 9 เมษายน 2564 -สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

นางสาวกุลยา กล่าวก่อนหน้านี้ว่า สำหรับประชาชนกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ (กลุ่มผู้ไม่มีสมาร์ทโฟน) ระหว่างวันที่ 8 – 26 มีนาคม 2564 นั้น จะทราบ -สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

ผลการคัดกรองคุณสมบัติ ได้ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2564 เป็นต้นไป โดยผู้ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติ จะได้รับการโอนวงเงินสิทธิ์ จำนวน 7,000 บาท และสามารถ -สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

ใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์ผ่านบัตรประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ได้ที่ผู้ประกอบการร้านค้า หรือผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการ ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2564 -สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

ทั้งนี้ ประชาชนที่ประสงค์จะลงทะเบียน เข้าร่วมโครงการ สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ในท้องที่ เพื่อดำเนินการประสานการจัดหน่วยรับลงทะเบียนเคลื่อนที่ หรือติดต่อที่สาขา หรือจุด -สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

ให้บริการเคลื่อนที่ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และธนาคารออมสิน อย่างไรก็ตาม ประชาชนกลุ่มดังกล่าวต้องพิสูจน์และยืนยันตัวตน -สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

โดยการเสียบบัตรประจำตัวประชาชนอเนกประสงค์ (Dip Chip) ผ่านเครื่องรูดบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data Capture หรือ EDC) พร้อมกำหนดรหัส (PIN Code) -สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

ที่สาขาหรือจุดบริการเคลื่อนที่ของธนาคารกรุงไทยก่อน จึงจะสามารถใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์ ผ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ได้ -สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

แหล่งที่มา : www.thebangkokinsight.com