โอนแล้ว ‘บัตรคนจน’ ครั้งที่ 7 – สินเชื่อ

โอนแล้ว ‘บัตรคนจน’ ครั้งที่ 7 – สินเชื่อ

โอนแล้ว! บัตรคนจน รับโอนเงิน เราชนะ ครั้งที่ 7 งวดวันที่ 19 มี.ค. ระทรวงการคลัง โอนเงินมาตรการ “เราชนะ” ให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ครั้งที่ 7

ประจำเดือนมีนาคม 2564 วันที่ 19 มีนาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กระทรวงการคลังโอนเงินจากมาตรการ “เราชนะ” ให้กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เป็นครั้งที่ 7

ประจำเดือนมีนาคม 2564 การโอนเงินดังกล่าว มี 2 วงเงินด้วยกัน ได้แก่ 675 บาท และ 700 บาท ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขด้านรายได้ที่กระทรวงการคลังได้กำหนดไว้ – สินเชื่อ

สำหรับวันโอนเงินจาก “เราชนะ” ให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เหลืออีก 1 งวด โดยกระทรวงการคลังจะโอนให้วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 ทั้งนี้ เงินที่ได้จากมาตรการ “เราชนะ”

ประชาชนสามารถสะสมเพื่อนำไปใช้จ่ายได้ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 วิธีการใช้วงเงิน “บัตรคนจน” ร่วมกับเงิน “เราชนะ” เปิดวิธีการใช้วงเงินจาก “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ”

ร่วมกับมาตรการ “เราชนะ” ใช้จ่ายส่วนเกินได้ หลังมาตรการ “เราชนะ” ได้เริ่มทยอยโอนเงินเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งเป็นกลุ่มบุคคลที่ได้รับ – สินเชื่อ

สิทธิ์อัตโนมัติ โดยไม่ต้องลงทะเบียน ทำให้ร้านค้าต่าง ๆ ที่เข้าร่วมโครงการ มีการใช้จ่ายจากประชาชนอย่างคึกคัก นอกจากจะได้รับเงินจาก “เราชนะ” ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ยังได้

รับเงินประจำเดือน พร้อมเงินอีก 500 บาท ตั้งแต่เดือนมกราคม – มีนาคม 2564 ที่รัฐบาลมอบให้เป็นกรณีพิเศษในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 “ประชาชาติธุรกิจ” อธิบาย

การใช้สิทธิ์และวงเงินใน “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” และ “เราชนะ” เพื่อทำความเข้าใจก่อนใช้สิทธิ์ ดังนี้ 2 ยอดเงิน ในบัตรเดียว ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะมีสิทธิ์ใช้เงิน 2 ส่วน อยู่ในบัตร – สินเชื่อ

เดียวกัน แบ่งเป็น เงินจากมาตรการ “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” (ได้รับโอนประจำทุกเดือน) เงินจากมาตรการ “เราชนะ” (ได้รับโอนทุกวันศุกร์เริ่มตั้งแต่ 5 ก.พ. – 26 มี.ค.)

สำหรับเงินจาก “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” เงื่อนไขการใช้จ่ายยังคงเดิม คือ เมื่อได้รับยอดเงินเข้าบัตรประจำเดือนจะต้องใช้เงินให้หมดภายใน 1 เดือนหลังจากได้รับโอนเงิน หากใช้ยอดเงิน – สินเชื่อ

ประจำเดือนไม่หมด จะไม่สามารถนำไปรวมกับเดือนต่อไปได้ ส่วนเงินจากโครงการ “เราชนะ” ที่จะได้รับโอนเงินเข้าไปในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ทุกวันศุกร์ เริ่มตั้งแต่ 5 กุมภาพันธ์ จนถึง 26 มีนาคม 2564

หากใช้เงินไม่หมด สามารถสะสมและนำไปใช้จ่ายได้จนถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 วิธีการใช้วงเงินใน “เราชนะ” ร่วมกับวงเงินใน “บัตรคนจน” วิธีการ การใช้จ่ายวงเงินร่วมกันของโครงการ – สินเชื่อ

“เราชนะ” ร่วมกับ “วงเงิน” ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มีดังต่อไปนี้ เมื่อไปถึงร้านค้า ทางร้านจะสอบถามการใช้บัตรว่า จะใช้สิทธิ์จาก “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” หรือ “เราชนะ” หากใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการ

แห่งรัฐ แล้วพบว่า มูลค่าสินค้าเกินจากยอดเงินในบัตรที่ได้รับ สามารถแจ้งทางร้านได้ว่า ต้องการใช้เงินจาก “เราชนะ” มาจ่ายส่วนที่เกินมาจาก “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” แต่หากใช้เงินจากบัตร – สินเชื่อ

สวัสดิการแห่งรัฐ ไม่หมด จะไม่สามารถนำไปรวมกับยอดเงินของ “เราชนะ”

แหล่งที่มา:  www.prachachat.net