‘กรมการส่งเสริม’ เปิดกู้ฉุกเฉิน 10000 บาท – สินเชื่อเงินกู้

‘กรมการส่งเสริม’ เปิดกู้ฉุกเฉิน 10000 บาท – สินเชื่อเงินกู้

วิธีขอกู้ยืมเงินฉุกเฉินคนพิการ ไม่ต้องค้ำ ไม่มีดอกเบี้ย พักหนี้ 1 ปีนางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้โพสต์ข้อระบุว่า เวลานี้มีการขยายเวลาปล่อยกู้ -สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

เพื่อประกอบอาชีพ ไม่เกิน 10,000 บาท โดยขอสรุปจากประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ซึ่งมีนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี -สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

ว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธาน ได้มีอนุมัติขยายระยะเวลาการกู้ยืมเงินเพื่อประกอบอาชีพกรณีฉุกเฉิน ของกองทุนพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการจากเดิมที่หมดเขต 31 มี.ค. 64 -สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

ขยายไปถึง 31 พ.ค.64 ด้านรายละเอียดของการกู้ยืมดังกล่าว จะปล่อยกู้รายละไม่เกิน 10,000 บาท ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน ไม่มีดอกเบี้ย พักหนี้ไม่ต้องจ่าย 1 ปี โดยผู้พิการที่สนใจสามารถ -สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

ยื่นคำร้องผ่าน 2 ช่องทางดังนี้วิธีสมัครยื่นกู้เงินฉุกเฉิน 10000 บาท แบบออนไลน์เข้าไปที่เว็บไซต์ https://efund.dep.go.th/ หรือ คลิกที่รุปภาพด้านบน จากนั้นกดที่ปุ่ม ลงทะเบียน -สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

ขอกู้เงินออนไลน์ฉุกเฉิน จากนั้นอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วนจากนั้นกดที่ปุ่ม ตกลง ในขั้นตอนนี้ให้ท่านทำการกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน(ดูได้ตามภาพตัวอย่างด้านบน) จากนั้นกดที่ปุ่มดึงข้อมูลคนพิการ -สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

หลังจากกดที่ปุ่มดึงข้อมูลคนพิการ จะปรากฏ คำสั่ง สามารถยื่นกู้ได้ (กรุณากดปุ่ม เริ่มคีย์คำร้อง) จากนั้นกดที่ปุ่ม เริ่มคีย์คำร้อง ในขั้นตอนนี้กรอกรายละเอียดให้ครบจากนั้น กดที่ปุ่ม บันทึกเพียง -สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

เท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนการสมัครแล้ว ท่านก็แค่รอทางเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือศูนย์บริการคนพิการประจำจังหวัด -สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

โทร.02-106-9337 ถึง 9340วิธีสมัครยื่นกู้เงินฉุกเฉิน 10000 บาท แบบเดินทางไปยื่นด้วยตนเอง ท่านที่สนใจสำหรับท่านผู้พิการที่อยู่ในกรุงเทพ สามารถเดินทางไปได้ที่ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ณ -สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

จุดเดียวสำหรับคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ สำหรับท่านผู้พิการที่อยู่ต่างจังหวัด ท่านสามารถเดินทางไปได้ด้วยตนเองที่ ศูนย์บริการคนพิการประจำจังหวัด สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง -สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

ของมนุษย์จังหวัดสอบถามเพิ่มเติม สายด่วน พม. โทร.1300 -สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

แหล่งที่มา : www.moneyguru.co.th