ไม่มีสลิปเงินเดือนก็สมัครบัตรเครดิตได้ – สินเชื่อเงินกู้

ไม่มีสลิปเงินเดือนก็สมัครบัตรเครดิตได้ – สินเชื่อเงินกู้

ไม่มีสลิปเงินเดือน ทําบัตรเครดิต ได้อย่างไร ไม่มีสลิปเงินเดือน ทําบัตรเครดิตได้หรือไม่ คำตอบ คือ ได้ แต่ก็อาจจะมีรายละเอียดในการสมัคร -สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

ที่แตกต่างออกไปจากผู้ที่มีรายได้ประจำ หรือ พนักงานบริษัท เนื่องจากผู้ที่มีรายได้ประจำจะสามารถแสดงรายได้ที่เข้ามาอยู่สม่ำเสมอในทุกๆเดือน -สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

และมีเอกสารที่สามารถแสดงถึงรายได้ที่เปรียบเสมือนตัวการันตีว่า ผู้ที่ยื่นสมัครบัตรเครดิตมานั้นมีความสามารถในการชำระหนี้นั่นเอง แต่ผู้ที่มีอาชีพอิสระ -สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

ฟรีแลนซ์ หรืออาชีพอื่นๆ ที่ไม่มีเงินเดือน และไม่มีสลิปเงินเดือน แต่มีรายได้เข้ามาอย่างสม่ำเสมอ ก็สามารถสมัครบัตรเครดิตได้เช่นเดียวกัน แม้บริษัท -สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

ของเราจะไม่ได้มีการทำสลิปเงินเดือนก็ตาม แต่หลายๆ สถาบันทางการเงินมักอนุโลมให้กับเราใช้หนังสือรับรองเงินเดือนที่ทางบริษัทออกให้ โดยภายในจะ -สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

ต้องระบุแจ้งว่าเรามีตำแหน่งอะไร แผนกอะไร เป็นพนักงานประจำ ที่มีฐานเงินเดือนมากกว่า 15,000 บาท หรือรายได้สุทธิมากกว่านั้น ส่วนใครที่ทำอาชีพ -สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

อิสระหรือฟรีแลนซ์ อย่างที่ทราบกันดีกว่าไม่มีทางได้สลิปบัตรเครดิตแน่นอน แต่ว่าเราสามารถทำบัตรเครดิตได้ค่ะ วิธีการแรกก็คือการทำขอคนในครอบครัวเปิดบัตร -สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

เสริมให้ และการทำบัตรเครดิคแบบเงินฝากค้ำ แต่ถ้าใครที่อยากใช้สิทธิประโยชน์ที่หลากหลายก็สามารถขอยื่นเอกสารเองได้โดยเบื้องต้นมีการเตรียมเอกสารสำเนา -สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

บัตรประชาชน พร้อมสเตทเมนท์ย้อนหลัง 6 เดือนที่มีเงินรายรับเฉลี่ยมากกว่า 15,000 บาทขึ้นไป/เดือน ในส่วนของเจ้าของธุรกิจก็สามารถมีบัตรเครดิตได้เหมือนกันค่ะ -สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

โดยอาจต้องมีการเตรียมเอกสารที่มากกว่าพนักงานประจำหรือฟรีแลนซ์ค่ะ โดยจะมีเพิ่มตัวใบภพ. 20 เข้ามา พร้อมเงินเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน โดยรายละเอียดและ -สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

เงื่อนไขของแต่ละสถาบันทางการเงินจะแตกต่างกันค่ะ และบางธนาคารอาจจะมีการขอเอกสารมากกว่านี้ จากข้อกำหนดของธนาคารแห่งประเทศไทยทำให้รู้ว่าพวกเราที่มี -สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

อาชีพอิสระ , ฟรีแลนซ์ , ค้าขาย , ทำ E-commerce หรืออาชีพอื่นๆ ที่ไม่มีเงินเดือน และไม่มีสลิปเงินเดือน แต่มีรายได้เข้ามาอย่างสม่ำเสมอ ก็สามารถสมัครบัตร -สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

เครดิตได้ โดยวันนี้เราได้รวบรวมข้อมูลในส่วนนี้มาฝากกันแล้ว ตามเรามาดูกันได้เลย กรณีเป็นเจ้าของกิจการ บางครั้ง การเป็นเจ้าของกิจการก็อาจจะไม่มีสลิปเงินเดือนที่ -สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

เป็นเอกสารยืนยันถึงที่มาและความมั่นคงของรายได้ ซึ่งในกรณีนี้ก็ให้ใช้เอกสารการจดทะเบียนพาณิชย์หรือทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งเอกสารส่วนนี้จะแสดงรายละเอียดของประเภท -สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

ธุรกิจที่สามารถใช้ยืนยันแหล่งที่มาของรายได้ได้เช่นกัน โดยเอกสารเบื้องต้นที่เจ้าของกิจการจะต้องเตรียมในการสมัครบัตรเครดิตมีดังนี้ สำเนาการจดทะเบียนพาณิชย์ หรือ -สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล , ใบ Statement บัญชีที่ใช้ในธุรกิจ ย้อนหลังประมาณ 6 เดือน , เอกสาร Statement บัญชีส่วนตัว ย้อนหลังประมาณ 6 เดือน -สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

กรณีเป็นประกอบอาชีพอิสระหรือฟรีแลนซ์ , กลุ่มที่ประกอบอาชีพอิสระหรือฟรีแลนซ์นั้น ก็อาจจะต้องเตรียมความพร้อมก่อนทำการสมัครบัตรเครดิตมากหน่อยนะครับ -สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

เพราะเราต้องเตรียมเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับแหล่งที่มาของรายได้ รวมถึงความสม่ำเสมอของรายได้ด้วย ซึ่งเป็นรู้กันดีว่าพวกเราที่ประกอบอาชีพอิสระหรือฟรีแลนซ์นั้น -สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

อาจจะมีเอกสารเหล่านี้มากมายเนื่องด้วยรับเงินจากบริษัท หรืออาจจะไม่มีเลยก็ได้เพราะรับค่าจ้างเป็นเงินสด แต่ไม่ว่าจะเป็นแบบไหนก็ตาม หากพวกเรานั้นต้องการจะสมัคร -สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

บัตรเครดิตก็ต้องเตรียมเอกสารให้พร้อมก่อนสมัครด้วยนะ ไม่อย่างนั้นก็อาจจะไม่สามารถสมัครได้ สำหรับเอกสารเบื้องต้นที่จะต้องเตรียมในการสมัครบัตรเครดิตของพวกเรา -สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

ที่ประกอบอาชีพอิสระหรือฟรีแลนซ์มีดังนี้ statement บัญชีส่วนตัว ย้อนหลังประมาณ 6 เดือน หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ทวิ 50) แสดงรายได้ปีล่าสุด -สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

อย่างไรก็ตาม เอกสารและเงื่อนไขในการสมัครอาจเปลี่ยนแปลงไปตามแต่ละสถาบันการเงิน ขอแนะนำให้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับทางสถาบันการเงินที่เราต้องการ
สมัครบัตรเครดิตอีกที ก่อนทำการสมัคร -สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค

แหล่งที่มา : www.moneyguru.co.th