‘ธอส.’ รับฝากขายบ้านมือสองออนไลน์-สินเชื่อเงินกู้

‘ธอส.’ รับฝากขายบ้านมือสองออนไลน์-สินเชื่อเงินกู้

ข่าวดีก็คือ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป ใครกำลังคิดจะขายบ้านมือสอง แนะนำให้เข้าร่วม “โครงการ G H Bank Marketplace” (นายหน้าขายบ้านมือสอง) ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)
ได้เลย ซึ่ง ธอส. เปิดตัวโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่เป็นตัวกลางรับฝากขายบ้านมือสองผ่านช่องทางออนไลน์ของธนาคาร พูดง่าย ๆ ก็คือ ถ้าเราต้องการขายบ้านมือสองก็แค่ติดต่อไปที่ ธอส. แล้วธนาคาร-(สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

จะประกาศขายบ้านให้เราผ่านเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือการประมูลบ้านมือสองออนไลน์ของ ธอส. ที่จัดขึ้นทุกเดือนนั่นเอง ว่าแล้วก็มาดูวิธี
เข้าร่วมโครงการกัน ไม่ว่าจะเป็นบ้านที่ยังติดจำนองกับสถาบันการเงิน-(สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

และมีประวัติการผ่อนชำระปกติ หรือบ้านที่ไม่ติดจำนองแล้ว ก็เข้าร่วมโครงการ G H Bank Marketplace ได้อย่างครอบคลุม เพียงแค่ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้ 1. ผู้ฝากขายเตรียมเอกสาร ให้เรานำเอกสาร
หลักฐานของทรัพย์มือสองที่ต้องการขายเข้ามาติดต่อด้วยตัวเองที่ ธอส. ทุกแห่งทั่วประเทศ หรือติดต่อที่ฝ่ายบริหาร NPA ชั้น 8 อาคาร 1 ธอส. สำนักงานใหญ่ (พระราม 9) โดยเอกสารที่ต้องใช้ประกอบด้วย-(สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน สำเนาโฉนด น.ส.3 ก. สำเนาหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุด (กรรมสิทธิ์เป็นของผู้ฝากขาย) สำเนาใบจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อและนามสกุล (ถ้ามี) สำเนาทะเบียนสมรส สำเนาทะเบียนหย่า (ถ้ามี) ไฟล์รูปถ่ายที่อยู่อาศัยที่ต้องการฝากขายที่เป็นสภาพปัจจุบัน ทั้งภายนอก-ภายใน แบบแปลน (ถ้ามี) แผนที่ ทั้งนี้ สามารถฝากขายกับ ธอส. ได้ไม่จำกัดจำนวนทรัพย์ แต่หลังโฉนดต้องเป็น-(สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

ชื่อผู้ฝากขายเท่านั้น ​2. ผู้ฝากขายทำสัญญา เมื่อยื่นเอกสารเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะดำเนินการต่อไป จากนั้นจะนัดเรามาทำสัญญา
ฝากขายพร้อมลงนาม 3. ธอส. ประกาศขายทรัพย์ผ่านช่องทางออนไลน์-(สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

หลังจากเราลงนามในสัญญาฝากขายแล้ว ธอส. จะประกาศขายทรัพย์ของเราเป็นระยะเวลา 180 วัน นับจากวันทำสัญญานายหน้า ผ่าน 3 ช่องทางหลักของธนาคาร ได้แก่ เว็บไซต์ www.ghbhomecenter.com
ที่รวบรวมทรัพย์ NPA ของธนาคารทั่วประเทศ Application : G H Bank Smart NPA แอปพลิเคชันบ้านมือสองของคนออนไลน์ที่เลือกดูทรัพย์และจองได้ง่ายดายเพียงปลายนิ้ว ประกาศขายในงานประมูลออนไลน์-(สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

ผ่าน Application : G H Bank Smart NPA ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือน ทั้งนี้ ธอส. จะประกาศขายบ้านมือสองในราคาตามที่เรากำหนดไว้ค่ะ หรือถ้าไม่แน่ใจว่าควรจะขายบ้านราคาเท่าไรดีเพื่อไม่ให้ถูกหรือ
แพงจนเกินไป ก็สามารถใช้ข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ของ ธอส. ที่จัดเก็บรายละเอียดข้อมูลที่อยู่อาศัยในบริเวณต่าง ๆ ที่ธนาคารเคยประเมินราคาไว้มาเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ-(สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

ในการตั้งราคาขายได้ด้วยนะ 4. ติดต่อซื้อ-ขายทรัพย์ในเวลาที่กำหนด หากคนที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรืองานประมูลออนไลน์ สนใจบ้านของเราก็สามารถติดต่อซื้อ-ขายได้ตามระยะเวลาที่
ธนาคารกำหนด โดยผู้ซื้อสามารถขอสินเชื่อของ ธอส. เพื่อซื้อบ้านมือสองได้ในอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 0% และเมื่อมีคนตัดสินใจซื้อบ้านของเราแล้ว ธนาคารก็จะดำเนินการต่าง ๆ พร้อมกับเรียกเก็บค่านายหน้า-(สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

จากผู้ฝากขายในอัตรา ดังนี้ กรณีผู้ซื้อใช้สินเชื่อของ ธอส. : คิดค่านายหน้าจากผู้ฝากขาย 1% ของราคาฝากขาย กรณีผู้ซื้อไม่ใช้
สินเชื่อเงินกู้ของ ธอส. : คิดค่านายหน้าจากผู้ฝากขาย 2% ของราคาฝากขาย-(ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ของอัตราค่านายหน้า) จะเห็นว่าค่านายหน้าที่ ธอส. เรียกเก็บจากผู้ฝากขาย อยู่ในระดับต่ำกว่าค่านายหน้าในระบบขายบ้านมือสองทั่วไป
ซึ่งปกติแล้วการฝากขายจะต้องจ่ายค่านายหน้า ในอัตรา 3% ขึ้นไป ขึ้นอยู่กับทำเลที่ตั้งของอสังหาริมทรัพย์นั้น รวมทั้งความยากง่ายในการซื้อ-ขายนั่นเอง-(สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

ที่มา : https://money.kapook.com/view239205.html