สินเชื่อเงินกู้ บัตรกดเงินสดจาก ‘กสิกร’

สินเชื่อเงินกู้ บัตรกดเงินสดจาก ‘กสิกร’

บัตรกดเงินสด กสิกรใน ชื่อ Xpress Cash เป็นบัตรกดเงินสด ที่มาพร้อมวงเงินสินเชื่อเงินกู้หมุนเวียน ที่ธนาคารกสิกรไทย-(ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

ได้อนุมัติให้เป็นวงเงินสำรอง เพื่อให้ใช้จ่ายในชีวิตประจำวันโดยที่ไม่ต้องมีบุคคลค้ำประกันหรือหลักทรัพย์ค้ำประกัน และก็ไม่เสียดอกเบี้ย
ถ้าไม่ได้ใช้วงเงินนี้ โดยมีวงเงินสูงสุดที่ 30,000 บาท ให้วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้ รายได้ 7,500-15,000 บาท ขึ้นไปก็สมัครได้-(สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

มีโปร 0% 30 วันสำหรับลูกค้าใหม่ (1 มิ.ย. 63 – 31 มี.ค. 64) งานประจำ หรือ อาชีพอิสระก็ยื่นสมัครได้เช่นกัน สมัครที่สาขา-(สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

อนุมัติรับบัตรใน 30 นาที สำหรับคำถามว่า บัตรกดเงินสด กสิกร เงินเดือน 7500 สมัครได้ใช่หรือไหมนั้น ทางธนาคารกสิกรไทยก็ได้
กำหนดคุณสมบัติของผู้ถือบัตร คือ หากเป็นผู้ที่มีผู้มีรายได้ประจำตั้งแต่ 7,500 บาทขึ้นไป อายุ 20-70 ปี และทำงานในที่ปัจจุบันมา-(สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

มากกว่า 6 เดือนก็สามารถสมัครได้แล้ว โดยถ้ารายได้น้อยกว่า 15,000 บาทแต่ก่อนแค่ให้หักบัญชีก็ได้แล้ว ปัจจุบันให้แนบบัญชีเงินเดือนกสิกรไทย-(สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

โดยมีอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก ต่ำที่สุดอยู่ที่หมื่นละ 5 บาทต่อวัน (คำนวณจากอัตราดอกเบี้ยลดต้นลดดอก 18% ต่อปี)
ในขณะที่สูงสุดไม่เกิน 25% ต่อปี รวมดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ซึ่งวงเงินของบัตรกดเงินสดกสิกรนั้นจะให้วงเงินสูงสุด 5 เท่า-(สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

ของรายได้ ถ้ารายได้มากกว่า 30,000 ขึ้นไป ในขณะที่ให้วงเงินสูงสุด 1.5 เท่าของรายได้ถ้ารายได้ต่ำกว่า 30,000 บาท เอกสารที่ใช้ในการสมัคร-(สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

บัตรกดเงินสดกสิกรสำหรับผู้มีรายได้ประจำประกอบไปด้วย สำเนาบัตรประชาชน หรือถ้าใช้สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการที่ยังไม่หมดอายุ
ให้แนบพร้อมสำเนาทะเบียนบ้านมาด้วย ใบเปลี่ยนชื่อสกุล ถ้ามี สลิปเงินเดือน (อายุเอกสารไม่เกิน 3 เดือน) หรือ หนังสือรับรองเงินเดือน-(สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

(อายุเอกสารไม่เกิน 3 เดือน) หรือ เอกสาร 50 ทวิ ปีล่าสุด กรณีไม่ได้ใช้เอกสารแสดงรายได้เป็นสลิปเงินเดือนให้แนบ Statement-(สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

หรือสำเนาบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 6 เดือน มาด้วย และจะทราบผลการอนุมัติ และได้รับบัตรภายใน 7-15 วัน หลังจากที่ธนาคารได้รับเอกสารครบถ้วนทั้งหมดแล้ว-(ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)
โดยจะรู้ผลอนุมัติผ่านทาง SMS ซึ่งทางธนาคารจะพิจารณาผลการอนุมัติจากคุณสมบัติ และข้อมูลหลายส่วนเลย เช่น ประวัติการชำระสินเชื่อเงินกู้กับสถาบันการเงินต่างๆ, ข้อมูลจากเอกสารแสดงรายได้ เป็นต้น

A vendor sells lottery tickets to passing pedestrians outside a Kasikornbank Pcl bank branch in the Silom area of Bangkok, Thailand, on Friday, Aug. 15, 2014. Thailands economy expanded in the second quarter as local demand recovered after a military coup ended months of political unrest. Photographer: Dario Pignatelli/Bloomberg via Getty Images

ที่มา : https://nhaidee.com/money/บัตรกดเงินสดกสิกร-เงินเ/