บัตรสินเชื่อ บิ๊กซี เอ็กซ์คลูชีฟ-อิออน

บัตรสินเชื่อ บิ๊กซี เอ็กซ์คลูชีฟ-อิออน

รายละเอียดสินเชื่อเงินกู้ สถาบันการเงิน : บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ จำกัด (มหาชน) ดูสินเชื่อเงินสดราคาใกล้เคียง ดู อิออน ธนสินทรัพย์ ทุกผลิตภัณฑ์-(ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

ชื่อสินเชื่อ : บัตรสินเชื่อ บิ๊กซี เอ็กซ์คลูชีฟ ประเภทสินเชื่อ : บัตรกดเงินสด วัตถุประสงค์สินเชื่อ : สินเชื่อเงินกู้เพื่ออุปโภค-บริโภค-ซื้อสินค้า
จุดเด่น : บัตรสินเชื่อบิ๊กซี เอ็กซ์คลูซีฟ มีโปรแกรมแบ่งชำระสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชิ้น ดอกเบี้ย 0% นาน 3 เดือน เมื่อซื้อสินค้ามูลค่า 5,000 บาทขึ้นไป-(ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

หรือ เลือกรับดอกเบี้ยสินเชื่อเงินกู้พิเศษ 0.59% ต่อเดือน นาน 18 เดือน เมื่อแบ่งชำระเครื่องใช้ไฟฟ้า โทรศัพท์ ตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป-(ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

ลักษณะหลักประกัน : สินเชื่อเงินกู้ไม่มีหลักประกัน รายละเอียดหลักประกัน : n/a ผู้มีสิทธิ์กู้ : ผู้มีรายได้ประจำทุกประเภท คุณสมบัติผู้กู้ : อายุ 20 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 65 ปี
มีรายได้ 8,000 บาท ต่อเดือนขึ้นไป อายุการทำงาน 6 เดือนขึ้นไป มีหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ทั้งที่บ้าน, ที่ทำงานและมือถือ-(ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

มีที่อยู่ปัจจุบันหรือที่ทำงานอยู่ในเขตพื้นที่ให้บริการของอิออนฯ วงเงินกู้ : ตั้งแต่ 2.0 ถึง 5.0 เท่าของรายได้ ระยะเวลากู้ : โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อเงินกู้-(ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

วิธีการคิดดอกเบี้ย : อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก ผู้มีรายได้ประจำ ทุกจำนวน ไม่เกิน 25 % รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย : อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อเงินกู้อิออนแฮปปี้ เพย์
สูงสุดไม่เกิน 25% ต่อปี (แบบลดต้นลดดอก) อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อยัวร์แคช สูงสุดไม่เกิน 25% ต่อปี (แบบลดต้นลดดอก)-(ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

หมายเหตุอัตราดอกเบี้ย : อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอาจเปลี่ยนแปลงตามจำนวนสินเชื่อเงินกู้ อาชีพและเงินเดือนของผู้กู้ ดอกเบี้ยผิดนัด : ไม่เกิน 25% ต่อปี-(ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

ค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียมจัดการสินเชื่อเงินกู้ : โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ ค่าธรรมเนียมเบิกถอน : ฟรี เมื่อเบิกถอนเงินสดผ่านเครื่องเอทีเอ็มอิออน
คำแนะนำการใช้ข้อมูล : รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น และอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไข-(ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

และรายละเอียดกับผู้ให้บริการสินเชื่อเงินกู้ทุกครั้งก่อนตัดสินใจ สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรสินเชื่อบิ๊กซี เอ็กซ์คลูซีฟ ที่ออกโดยบริษัท-(ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เท่านั้น สมาชิกบัตรสินเชื่อเงินกู้บิ๊กซี เอ็กซ์คลูซีฟต้องมีวงเงินสินเชื่อ ณ วันที่ทำรายการ-(ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)
มากกว่ามูลค่าสินค้าที่ทำรายการแบ่งชำระ โปรดตรวจสอบวงเงินผ่านเครื่องอีดีซี ณ จุดขาย การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ การกำหนด/เปลี่ยนแปลงวงเงิน และเงื่อนไขการชำระคืนขึ้นอยู่กับดุลพินิจของบริษัทฯ

ที่มา : https://www.checkraka.com/personalloan/บัตรสินเชื่อ-บิ๊กซี-เอ็กซ์คลูซีฟ-อิออน-AEON-1447766/