สินเชื่อเงินกู้ชีวิตสุขสันต์ จาก ‘ออมสิน’

สินเชื่อเงินกู้ชีวิตสุขสันต์ จาก ‘ออมสิน’

สินเชื่อรูปแบบใหม่ เปลี่ยนสลากออมสินเป็นวงเงินกู้อเนกประสงค์ได้ทันที เพิ่มสภาพคล่องทางการเงินได้ง่ายๆ ด้วยทุนเงินกู้อเนกประสงค์ กับ-(ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

“สินเชื่อชีวิตสุขสันต์” จากธนาคารออมสิน ให้อิสระกับการใช้เงินของคุณ ตอบสนองทุกวัตถุประสงค์ ไม่ว่าจะเป็น ค่าใช้จ่ายเพื่ออุปโภค บริโภค
การศึกษา หรือค่าใช้จ่ายฉุกเฉินอื่น ตามใจคุณ ด้วยดอกเบี้ยต่ำ อนุมัติไว ไม่ตรวจประวัติทางการเงิน ได้ทั้งเงิน ได้ทั้งลุ้นรางวัลแบบ 2 ต่อ ไม่ต้องรอใคร-(เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

สินเชื่อชีวิตสุขสันต์เสนอทางเลือกทางการเงินให้คุณสามารถเลือกกู้ได้ 2 รูปแบบ คือ เงินกู้ระยะยาว กู้สูงสุดไม่เกิน 20 ล้านบาท ระยะเวลาชำระ-(ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

สินเชื่อเงินกู้ได้ไม่เกิน 10 ปี และเงินกู้เบิกเกินบัญชี (OD) เงินกู้สูงสุดได้ไม่เกิน 10 ล้านบาท และจะทบทวนสัญญาทุก 1 ปี โดยจำนวนเงินกู้ของทั้งสองกรณี
ให้กู้ไม่เกินร้อยละ 95 ของมูลค่าสลากออมสินพิเศษ/ของจำนวนเงินฝากคงเหลือในสมุดฝากเงินออมสิน โดยใช้หลักประกันเป็น สลากออมสินพิเศษ-(ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

(เป็นของผู้กู้ และบุคคลอื่น ซึ่งเป็นของสาขาที่ให้กู้/อายุสลากต้องไม่น้อยกว่า 1 วัน/ไม่เป็นของผู้เยาว์/ใช้สลากทั้งฉบับ หรือหลายฉบับรวมกัน-(สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

แต่ต้องไม่น้อยกว่า 10,000 บาท ต่อการกู้แต่ละครั้ง หรือ สมุดฝากเงินออมสิน (เป็นของผู้กู้ และบุคคลอื่น ซึ่งเป็นของสาขาที่ให้กู้/ไม่เป็นของผู้เยาว์
หรือฝากเพื่อประโยชน์ของผู้เยาว์) “สินเชื่อชีวิตสุขสันต์” จากธนาคารออมสิน…ตอบโจทย์ทุก Passion คลี่คลายทุกความต้องการ สามารถสอบถาม-(เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ Call Center โทร.1115 หรือ ตามสื่อประชาสัมพันธ์ของธนาคาร ได้แก่-(สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

Website : www.gsb.or.th, Facebook : GSB Society, Official Line : GSB Society ข้อดีของ “สินเชื่อชีวิตสุขสันต์” จากธนาคารออมสินคือ
ขั้นตอนการกู้ที่ไม่ยุ่งยาก ขอแค่มีสลากออมสินพิเศษของตัวเอง หรือบุคคลอื่น ที่มีมูลค่ารวมกันทั้งหมดไม่น้อยกว่า 10,000 บาทอยู่ในมือ-(เงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

ก็สามารถใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน พร้อมรับเงินกู้กลับไปได้เลย โดยจำนวนเงินให้กู้แบ่งออกเป็น เงินกู้ระยะยาว ไม่เกิน 20,000,000 บาท ระยะเวลากู้ไม่เกิน 10 ปี-(สินเชื่อ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

เงินกู้เบิกเกินบัญชี ไม่เกิน 10,000,000 บาท ทบทวนวงเงินทุก 1 ปี โดยให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 95 ของจำนวนเงินฝากคงเหลือในสมุดฝากเงินออมสิน หรือมูลค่าสลากออมสินพิเศษ
โดยไม่ต้องพิจารณาถึงมูลค่าสลากเมื่อถอนคืนก่อนครบกำหนด เคล็ดลับบริหาร “สินเชื่อชีวิตสุขสันต์” เพื่อ “ชีวิตที่สุขสันต์” ในวันข้างหน้า-(ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

ที่มา : www.thairath.co.th/lifestyle/life/1869248 , www.sanook.com/news/8074934/