สินเชื่อ ‘ช้างไทยเงินกู้’ ไม่เช็คเครดิตบูโร

สินเชื่อ ‘ช้างไทยเงินกู้’ ไม่เช็คเครดิตบูโร

“ช้างไทย เงินกู้” เรา ให้บริการสินเชื่อเงินกู้ถูกกฎหมาย เราเป็นสถาบันการเงินที่ได้รับใบอนุญาตพิโกไฟแนนซ์ และพิโกพลัส-(ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

จากกระทรวงการคลัง “ช้างไทย เงินกู้” ยึดหลักการให้บริการสินเชื่อเงินกู้ด้วยความสุจริต ไม่คดโกงเอารัดเอาเปรียบผู้ขอกู้
สัญญาเงินกู้เป็นธรรมถูกต้อง อัตราดอกเบี้ยที่เราเรียกเก็บเป็นอัตราดอกเบี้ยตามกฏหมายกำหนด (ร้อยละ 3 ต่อเดือน หากกู้ไม่เกิน 50,000 บาท-(ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

/ ร้อยละ 2.33 ต่อเดือน หากกู้เกิน 50,000 บาท และร้อยละ 1.25 ต่อเดือนเมื่อกู้เกิน 100,000 บาท ) และเป็นสินเชื่อเงินกู้แบบ ลดต้นลดดอก-(ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

สำหรับพนักงานประจำ พนักงานออฟฟิศ พนักงานโรงงานในโรงงาน พนักงานรัฐวิสาหกิจ ท่านสามารถยื่นขอกู้ได้ เพียงมีคุณสมบัติ
และยื่นกู้ในเงื่อนไข ดังนี้ วงเงินที่อนุมัติ ตั้งแต่ 8,000 บ. – สูงกว่า 100,000 บ. หมายเหตุ : ช้างไทย สินเชื่อเงินกู้ ไม่มีนโยบาย-(ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

เรียกเก็บค่าใช้จ่ายใด ๆ ก่อนการโอนสินเชื่อเงินกู้ และเราจะโอนเงินกู้ที่ได้รับอนุมัติเต็มจำนวนโดยไม่หักค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น อัตราดอกเบี้ย-(ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

สำหรับวงสินเชื่อเงินกู้ไม่เกิน 50,000 บาทแรก อัตราดอกเบี้ย สูงสุดไม่เกินร้อยละ 3 ต่อเดือน สำหรับวงเงินกู้ส่วนที่เกิน 50,000 บ. –
ไม่เกิน 100,000 บาท อัตราดอกเบี้ย สูงสุดไม่เกินร้อยละ 2.33 ต่อเดือน และส่วนที่เกิน 100,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ย-(ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

ร้อยละ 1.25 ต่อเดือน เอกสารเครดิตบูโร กรณีผู้ขอกู้ไม่มีเอกสารเครดิตบูโร หรือ ติดเครดิตบูโร เราจะพิจารณาให้กู้สูงสุดไม่เกิน 30,000 บาท-(สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

กรณีผู้ขอกู้ประสงค์จะกู้เกิน 30,000 บาท ต้องแสดงเอกสารเครดิตบูโร และ เครดิตบูโรต้องไม่มีประวัติค้างชำระ หมายเหตุ
การอนุมัติเงินกู้ขึ้นกับการพิจารณาของ “ช้างไทยเงินกู้” ขั้นตอนการยื่นกู้ 1) ดาวน์โหลดเอกสาร 2) ผู้ขอสินเชื่อเงินกู้ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้-(ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

พนักงานรายเดือน อายุ 20-50 ปี อายุงานที่ทำงานปัจจุบัน 1 ปีขึ้นไป มีค่าจ้างสุทธิต่อเดือน 8,000 บาทขึ้นไป มีที่อยู่หรือที่ทำงาน ในกรุงเทพฯ-(สินเชื่อเงินกู้ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

สมุทรสาคร สมุทรปราการ ปทุมธานี อยุธยา หรือสงขลา ค่าจ้างจ่ายเข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทย กรุงเทพ กรุงไทย กรุงศรี ไทยพาณิชย์ ทหารไทย และธนชาตเท่านั้น
มีบุคคลค้ำประกัน 1 คน ยินยอมให้หักเงินจากบัญชีเงินเดือนเพื่อชำระค่างวด บริษัทนายจ้างมีฐานะทางการเงินมั่นคง (ตามเกณฑ์ของช้างไทยเงินกู้)-(สินเชื่อ ประกันภัย จำนอง เงินให้กู้ยืม บริจาค)

ที่มา : https://www.xn--12clak0en5dxgwa6c1d1bxdl.com/apply.html