ธ.กรุงเทพ เปิดสินเชื่อเงินกู้ ‘บัวหลวงอุ่นใจ’

ธ.กรุงเทพ เปิดสินเชื่อเงินกู้ ‘บัวหลวงอุ่นใจ’

สำหรับใครที่กำลังมองหา สินเชื่อ ดี ๆ ที่ถูก ปลอดภัย ไว้ใจได้ วันนี้เรามีมาแนะนำกัน เป็น สินเชื่อเงินกู้ ของ ธนาคารกรุงเทพ

เรื่องด่วนเบิกได้กับสินเชื่อเงินกู้บุคคล “บัวหลวงอุ่นใจ” สามารถ กู้ยืมเงินได้ ตั้งแต่ 15,000 บาท ไปจนถึง 1 ล้านบาท กันเลยทีเดียว
รายละเอียดสินเชื่อเงินกู้มีอะไรบ้าง ไปติดตามดูกัน วงเงินพร้อมใช้ วงเงิน สูงสุด 3 เท่า ของรายได้ ประจำ ต่อเดือนของคุณ ตั้งแต่ 15,000 – 1 ล้านบาท

อนุมัติ เบิกใช้ทันใจด้วยบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท จ่ายเบาๆ เริ่มเพียง 500 บาท ชำระคืน เป็นรายเดือน เริ่มต้นเพียงแค่ 500 บาท หรือ 5% ของภาระหนี้สินเชื่อเงินกู้

คงค้าง ไม่เบิกใช้ ไม่มีดอกเบี้ย สะดวกสบาย สมัครง่าย ไม่ยุ่งยาก ไม่ต้องใช้ หลักทรัพย์ หรือ บุคคล ในการ ค้ำประกันสินเชื่อเงินกู้ สมัคร ครั้งเดียว
ก็มีวงเงิน เบิกใช้ได้ตลอด เพิ่มสภาพคล่องได้ง่าย วงเงิน (บาท) อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี) ไม่เกิน 50,000 24% 50,001 – 200,000 22% 200,001 ขึ้นไป-สินเชื่อเงินกู้

18% ทั้งนี้ อัตรา ดอกเบี้ยสินเชื่อเงินกู้ กรณี ผิดนัด ชำระ คือ 25% ต่อปี มีผลกับทุก บัญชี โดยระยะเวลา ผ่อนผัน 7 วัน นับจากวัน ครบกำหนดชำระเงินคืน

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อเงินกู้ เป็นคน สัญชาติไทย อายุระหว่าง 20 – 59 ปี เป็นพนักงานประจำ ที่มีเปิดบัญชีรับ-ฝากเงิน ของธนาคาร กรุงเทพ
มีรายได้ประจำ ตั้งแต่ 15,000 บาท ขึ้นไป มีประสบการณ์ ทำงานมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 1 ปี เอกสาร ประกอบ การขอ สินเชื่อเงินกู้ บัตรระชาชน

และ สำเนา ทะเบียนบ้าน สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรอง เงินเดือน จากบริษัท (ย้อนหลัง ไม่เกิน 2 เดือน นับจากปัจจุบัน)

บัญชี ธนาคาร ที่เงินเดือนเข้า ย้อนหลัง 6 เดือนต่อเนื่องกัน นับจากปัจจุบัน หน้าบัตรบีเฟิสต์ ของผู้ ขอสินเชื่อเงินกู้ ที่ใช้กับบัญชีสินเชื่อ บัวหลวง อุ่นใจ
ค่าธรรมเนียม ฟรี ค่าธรรมเนียมดำเนินการ และค่าธรรมเนียมรายปี ยกเว้น ค่าอากรแสตมป์ ค่าธรรมเนียม การขอ ใบแจ้งยอดบัญชี สินเชื่อเงินกู้ (ย้อนหลังเกิน 3 เดือน) 200 บาท/ฉบับ

ฟรี ค่าธรรมเนียม ในการถอน เงินสด จากบัญชีสินเชื่อเงินกู้ บัวหลวงอุ่นใจ ตู้ ATM กรุงเทพ กรณีผิดนัดชำระ อัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 25%

และ ระยะเวลา ผ่อนผัน 7 วัน นับจาก วันครบกำหนด ชำระคืน ช่องทางการชำระเงินสินเชื่อเงินกู้ ชำระโดย การตัดเงิน หักจากบัญชี อัตโนมัติ
ในบัญชีเงินเดือน ชำระสินเชื่อเงินกู้เพิ่มเติม ด้วยเงินสด หรือเช็ค ณ เคาน์เตอร์ ของธนาคาร กรุงเทพ ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือชำระผ่านตู้ ATM กรุงเทพ ก็ได้

ที่มา : board.postjung.com/1254018