เช็ครายชื่อร้านค้า ‘ม33 เรารักกัน’ -สินเชื่อ

เช็ครายชื่อร้านค้า ‘ม33 เรารักกัน’ -สินเชื่อ

ม33 เรารักกัน เช็ครายชื่อ และพิกัดร้านค้าร่วมโครงการฯ ที่ผู้ใช้สิทธิ 4,000 บาท ต้องรู้ก่อนช้อป www.ม33เรารักกัน.com

เปิดให้ผู้ที่ผ่านเกณฑ์ลงทะเบียน ม33 เรารักกัน รับสิทธิ 4,000 บาท เพื่อใช้จ่ายสิทธิกับร้านค้าที่ร่วมโครงการสินเชื่อของรัฐ
เพื่อช่วยลดค่าครองชีพให้กับผู้ประกันตนมาตรา 33 และช่วยให้เม็ดเงินไหลลงสู่ระบบเศรษฐกิจฐานรากได้อย่างตรงจุด

ซึ่งก็มีบางคนอาจเกิดข้อสงสัยว่าจะรู้ได้อย่างไรว่าร้านค้าที่ไหนเข้าร่วมโครงการของรัฐ และสามารถรับสิทธิ ม33 เรารักกัน

ได้บ้าง เราได้รวบรวมวิธีค้นหาร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการสินเชื่อ ม33 เรารักกัน มาฝากกัน สำหรับสถานที่เข้าร่วมโครงการมีดังนี้
ร้านธงฟ้าประชารัฐ ที่มีเครื่อง EDC รับสิทธิ: บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน ร้านถุงเงินธงฟ้าประชารัฐ รับสิทธิ: บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

บัตรคนจน, แอปฯ เป๋าตัง และม33 เรารักกัน ร้านค้าคนละครึ่ง รับสิทธิ: บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน, แอปฯ เป๋าตัง

และม33 เรารักกัน ร้านค้าเราชนะ รับสิทธิ: บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน, แอปฯ เป๋าตัง และม33เรารักกัน ขนส่งสาธารณะ
ที่เข้าร่วมโครงการของรัฐ รับสิทธิ: บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน, แอปฯ เป๋าตัง และม33เรารักกัน วิธีค้นหาร้านค้า และบริการ-สินเชื่อ

ที่ร่วมโครงการรัฐบาล (เราชนะ-คนละครึ่ง-ร้านค้าถุงเงินธงฟ้าประชารัฐ) 1.เข้าเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com 2.เลือกค้นหา

ร้านค้าเพื่อใช้จ่ายสิทธิโครงการ ม33เรารักกัน 3. ระบบแสดงหน้าจอค้นหาร้านค้าที่ร่วมโครงการคนละครึ่ง โครงการสินเชื่อเราชนะ
และโครงการม33เรารักกัน 4. เลือกร้านที่ใกล้พื้นที่ใกล้ฉัน หรือระบุรายจังหวัด หรือคลิกเลือกที่แถบค้นหาร้านค้าหรือบริการที่

ร่วมโครงการ โดยมีให้เลือก 9 ประเภท ได้แก่ อาหารและเครื่องดื่ม ร้านธงฟ้าประชารัฐ กิจการ OTOP สินค้าทั่วไป โรงแรมที่พัก

สุขภาพความวาม ขนส่งสาธารณะ รับเหมา งานช่าง ทำความสะอาด สุขภาพ การแพทย์ 5. เมื่อเลือกพื้นที่ และประเภทร้านค้า-บริการ
ที่ร่วมโครงการ ระบบจะแสดงผลการค้นหา ทั้งชื่อร้านค้าที่ร่วมโครงการที่อยู่ในพื้นที่นั้น ๆ อย่าลืมเช็ครายละเอียดก่อนใช้สิทธินะ-สินเชื่อ

ที่มา : www.sanook.com/money/825228/