‘เราชนะ’ กลุ่มพิเศษสินเชื่อ เข้าแล้ว

‘เราชนะ’ กลุ่มพิเศษสินเชื่อ เข้าแล้ว

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กระทรวงการคลังเริ่มโอนเงินมาตรการ เราชนะ ให้กลุ่มต้องการ
ความช่วยเหลือเป็นพิเศษ หรือ กลุ่มผู้ไม่มีสมาร์ทโฟน งวดที่ 2 วันนี้ (12 มี.ค.) จำนวน 1,000 บาท การโอนเงินครั้งนี้-สินเชื่อ

สำหรับกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษที่ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 15 – 21 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งเหลือการรับโอนเงินอีก 2 ครั้ง

ส่วนกลุ่มผู้ที่ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ – 5 มีนาคม 2564 จะทราบผลการคัดกรองคุณสมบัติในวันที่ 15 มีนาคม 2564
และจะได้รับวงเงินสิทธิ์ครั้งแรกในวันที่ 19 มีนาคม 2564 ไทม์ไลน์โอนเงิน กระทรวงการคลังจะโอนเงินเข้าบัตรประชาชน-สินเชื่อ

ของผู้ที่ได้รับสิทธิ์ทุกวันศุกร์ จนครบ 7,000 บาท ตามไทม์ไลน์ ดังนี้ 5 มีนาคม 2564 (โอนครั้งแรก) : 4,000 บาท

12 มีนาคม 2564 : 1,000 บาท 19 มีนาคม 2564 : 1,000 บาท 26 มีนาคม 2564 : 1,000 บาท ร้านค้าใช้
สิทธิ์เราชนะได้ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ สามารถใช้จ่ายผ่าน บัตรประชาชน (Smart Card) เพียงใบเดียว โดยใช้สิทธิ์ผ่านผู้ประกอบการ-สินเชื่อ

ร้านค้าและผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการฯ ดังนี้ ร้านธงฟ้าประชารัฐ ที่มีเครื่อง EDC ร้านถุงเงินธงฟ้าประชารัฐ ร้านค้าเข้าร่วม

คนละครึ่ง ร้านค้าเข้าร่วม เราชนะ ขนส่งสาธารณะ ที่เข้าร่วมโครงการ วิธีใช้เงินเราชนะ ผ่านบัตรประชาชน สำหรับวิธีการใช้เงิน
มาตรการ เราชนะ ผ่านบัตรประชาชน มีดังนี้ เสียบบัตรประชาชน กดรหัสผ่าน 6 หลัก ที่ได้กำหนดไว้ และอัพเดทการใช้งานโครงการ-สินเชื่อ

“เราชนะ” สำหรับกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน ที่ลงทะเบียนรอบที่ 2 แต่เดิมกำหนดให้ลงทะเบียนวันที่ 22 ก.พ.- 5 มี.ค.64 แต่ต่อมา
กระทรวงการคลัง ขยายระยะเวลาการลงทะเบียนออกไปอีกจนถึงวันที่ 26 มี.ค.64 โดยเป็นการลงทะเบียนที่ธนาคารของรัฐ 3 แห่ง

และต้องใช้บัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ด ในการลงทะเบียน แล้วระบบจะเปิดให้ผู้ลงทะเบียนกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน รอบที่ 2 เช็คสิทธิ-สินเชื่อ

ตรวจสอบสถานะ ได้เมื่อไหร่? มาหาคำตอบไปพร้อมกันกระทรวงการคลังให้ข้อมูลว่า ในการลงทะเบียนของกลุ่ม “ไม่มีสมาร์ทโฟน” รอบที่2 นั้น
มีการขยายระยะเวลาการลงทะเบียนออกไปอีก จากเดิมสิ้นสุดที่วันที่ 5 มี.ค.64 แต่ปรับใหม่ขยายไปจนถึงวันที่ 26 มี.ค.64-สินเชื่อ