เราผูกพัน แจกเงินข้าราชการ-สินเชื่อ

เราผูกพัน แจกเงินข้าราชการ-สินเชื่อ

เราผูกพัน โครงการใหม่จากกระทรวงการคลัง แจกเงินเยียวยา ลูกจ้าง ข้าราชการชั้นผู้น้อย เมื่อวันที่ 17 มี.ค.64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า

ภายหลังหลังจากที่โครงการ ม.33 เรารักกัน จ่ายเงินงวดแรก ในวันที่ 22 มี.ค.นี้ กระทรวงการคลังเตรียมเปิดโครงการ เราผูกพัน
เพื่อเยียวยากลุ่มลูกจ้าง ข้าราชการชั้นผู้น้อย เป็นลำดับต่อไป ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างจัดเตรียมโครงการสินเชื่อ แต่ยังไม่สรุปเรื่องวงเงินที่จะเยียวยา

รวมทั้งรูปแบบการใช้จ่ายด้วย โดยเบื้องต้นมีข้าราชการกลุ่มดังกล่าวอยู่ในระบบกว่า 1 ล้านคน ทั้งนี้ ทางด้านนายกฤษฎา จีนะวิจารณะ

ปลัดกระทรวงการคลัง กล่าวถึงหลักการเบื้องต้นว่า อยู่ในช่วงพิจารณาว่าจะช่วยข้าราชการระดับใด และวิธีการอย่างไรบ้าง โดยข้าราชการที่ระดับสูง
จะไม่ผ่านเกณฑ์รับสิทธิเข้าร่วมโครงการสินเชื่อ เนื่องจากไม่ได้ถูกเลิกจ้าง และยังได้เงินเดือนอยู่ นายกฤษฎากล่าวอีกว่า เนื่องจากระบบข้าราชการง่าย ไม่ยาก

ข้อมูลมีอยู่แล้วในระบบ ซึ่งวิธีการจะเข้าไปดูในรายละเอียดอีกครั้ง ส่วนจะได้ข้อสรุปเมื่อไหร่นั้น ยังไม่สามารถระบุได้ แต่จะดำเนินการให้เร็ว

ซึ่งก่อนหน้านี้นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างพิจารณารายละเอียดมาตรการเยียวยาสินเชื่อข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ
ลูกจ้างรัฐ หากได้ข้อสรุปแล้ว จะมีการหารือร่วมกับ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เพื่อรับนโยบายต่อไป

สำหรับหลักการเบื้องต้น ข้าราชการระดับสูงจะไม่ผ่านเกณฑ์รับสิทธิเข้าร่วมโครงการ เนื่องจากไม่ได้ถูกเลิกจ้าง และยังได้เงินเดือนอยู่

แต่จะพิจารณาว่าจะช่วยข้าราชการระดับใด และวิธีการอย่างไรบ้างต่อไป ซึ่งมีข้าราชการอยู่ทั้งหมดกว่า 1 ล้านคน นายกฤษฎากล่าวอีกว่า
เนื่องจากระบบข้าราชการง่าย ไม่ยาก ข้อมูลมีอยู่แวในระบบ-สินเชื่อ ซึ่งวิธีการจะเข้าไปดูในรายละเอียดอีกครั้ง ส่วนจะได้ข้อสรุปเมื่อไหร่นั้น ยังไม่สามารถระบุได้

แต่จะดำเนินการให้เร็ว ทั้งนี้ ที่ผ่านมารัฐบาลได้ออกโครงการ “เราชนะ” รับสิทธิ 7,000 บาท เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

ทั้งผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และประชาชนทั่วไปที่เข้าข่ายเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดโดยกเว้น ผู้ประกันตน ม.33 และข้าราชการ
ก่อนต่อมาจะได้ออกโครงการ “ม33เรารักกัน” เพื่อช่วยเหลือผู้ประกันตนที่อยู่ในระบบสินเชื่อประกันสังคม มาตรา 33 ด้วย