สินเชื่อเงินกู้ ‘ไทยเอซ แคปปิตอล’

สินเชื่อเงินกู้ ‘ไทยเอซ แคปปิตอล’

สินเชื่อเงินกู้ ไทยเอซ แคปปิตอล สินเชื่อเงินด่วนไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน อนุมัติไว สำหรับผู้มีความต้องการใช้เงิน เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆก็ตาม

โดยไม่ต้องวางหลักทรัพย์เพื่อค้ำประกันภัย โดยบริษัทได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง และอยู่ภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทย
ให้สามารถประกอบธุรกิจสินเชื่อเงินกู้ส่วนบุคคลภายใต้การกำกับได้ ไทยเอซ แคปปิตอล คือใคร เชื่อถือได้หรือไม่ ไทยเอซ แคปปิตอล ประกอบธุรกิจ

เป็นผู้ให้บริการทางการเงินในระบบที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน หรือ Non-bank ในลักษณะของการให้สินเชื่อเงินกู้ กับบุคคลทั่วไปหรือธุรกิจ SME

นอกจากนี้เรายังเป็นได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยกระทรวงการคลัง (Personal Loan)
รวมถึงบริษัทกำลังอยู่ในระหว่าง ในการพิจารณาเรื่องขออนุมัติใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจสินเชื่อเงินกู้รายย่อยเพื่อสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้

การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทย จากกระทรวงการคลัง (Nano Finance) เช่นกันด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า 30 ปี ไทยเอซ แคปปิตอล-จำนอง

จึงมั่นใจในมาตรฐานการให้บริการของเรา โดยมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 303 ล้านบาท และทุนจดทะเบียนทั้งกลุ่มมากกว่าพันล้านบาท จุดเด่นของสินเชื่อเงินกู้ ไทยเอซ แคปปิตอล
สินเชื่อส่วนบุคคลไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันภัย อนุมัติง่ายทราบผลเบื้องต้นภายใน 2 วัน อายุเกิน 60 ปี ผู้กู้ก็สามารถทำเรื่องขอสินเชื่อกับบริษัทฯ ได้

คุณสมบัติของผู้สมัครสินเชื่อ ผู้กู้ต้องมีสัญชาติไทยเท่านั้น ผู้กู้อายุเกิน 60 ปีก็กู้ได้ วิธีสมัครสินเชื่อ ไทยเอซ แคปปิตอล คลิกที่ปุ่มสมัครสินเชื่อ กรอกรายละเอียดให้ครบ-บริจาค

หากสมัครเสร็จสมบูรณ์แล้ว จากนั้นท่านก็รอทาง ไทยเอซ แคปปิตอล ติดต่อกลับมาได้เลย ขั้นตอนการขอสินเชื่อส่วนบุคคล เตรียมเอกสาร ตามที่แสดงในรายละเอียดเอกสารที่ใช้ในการขอสินเชื่อ
ทำเรื่องยื่นกู้ขอสินเชื่อที่บริษัทฯ ทราบผลอนุมัติสินเชื่อ บริษัทนัดไปทำสัญญาที่ที่พักของลูกค้า บริษัทโอนเงินให้กู้ยืมให้ลูกค้า หรือลูกค้ารับเงินที่บริษัท

เอกสารประกอบการขอสินเชื่อเงินกู้ กรณี บุคคลทั่วไป สำเนาบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุในอีก 1 เดือน สำเนาทะเบียนบ้าน 4 ชุด บัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด

สลิปเงินเดือน หรือ บิลขายของ สำเนาใบเสร็จรับเงินค่าผ่อนบ้าน ผ่อนรถ 3 เดือนล่าสุด (กรณีที่มีการผ่อนรายเดือน) อัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ย:เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
อัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม หมายเหตุ : อัตราดอกเบี้ยท่านตรวจสอบอัตราดอกเบี้ยได้จากสาขา และ Website ของทางบรัษัท-เงินให้กู้ยืม

ที่มา : https://www.moneyguru.co.th/personal-loan/articles/สินเชื่อเงินกู้ไทยเอซ64