‘กยศ.’ เตรียมงบ 38,000 ล้าน!

‘กยศ.’ เตรียมงบ 38,000 ล้าน!
พร้อมให้กู้ลงทะเบียนผ่านมือถือ เริ่ม 1 เม.ย.นี้ 2564

กยศ. เตรียมงบ 38,000 ล้าน พร้อมให้กู้ผ่านมือถือ เริ่ม 1 เม.ย.นี้ กยศ. เตรียมเงินงบประมาณ 38,000 ล้าน สำหรับการให้กู้ยืมปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายถึงระดับปริญญาโท ยื่นขอกู้ยืมผ่านสมาร์ทโฟนด้วยแอปพลิเคชัน “กยศ. Connect” ดีเดย์ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไป -ประกันภัย ไฟฟ้า จำนอง อัยการ องศา สินเชื่อ เงินกู้

วันที่ 22 มีนาคม 2564 นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เปิดเผยว่า ในปีการศึกษา 2564 กองทุนได้เตรียมเงินงบประมาณให้กู้ยืมจำนวน 38,000 ล้านบาท เพื่อรองรับนักเรียน นักศึกษา จำนวนกว่า 624,000 ราย สามารถกู้ยืมได้สูงสุดถึง 200,000 บาทต่อปี -ประกันภัย ไฟฟ้า จำนอง อัยการ องศา สินเชื่อ เงินกู้ฃ

ขึ้นอยู่กับหลักสูตรสาขาวิชา หรือประเภทวิชาที่เลือกเรียน และในปีนี้เป็นปีแรกที่กองทุนให้กู้ยืมเงินแก่นักศึกษาระดับปริญญาโท สำหรับเงื่อนไขการกู้ยืมแบ่งเป็น 4 ลักษณะ ดังนี้ ลักษณะที่ 1 นักเรียนหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ลักษณะที่ 2 นักเรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลัก -ประกันภัย ไฟฟ้า จำนอง อัยการ องศา สินเชื่อ เงินกู้

ซึ่งมีความชัดเจนของการผลิตกำลังคนและมีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ ลักษณะที่ 3 นักเรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาขาดแคลน หรือที่กองทุนมุ่งส่งเสริมเป็นพิเศษ ลักษณะที่ 4 นักเรียนหรือนักศึกษาที่เรียนดี เพื่อสร้างความเป็นเลิศ โดยให้กู้ในระดับปริญญาโท ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบรายละเอียดสาขาวิชาและเงื่อนไขการให้กู้ยืมทั้ง 4 ลักษณะได้ที่เว็บไซต์กองทุน www.studentloan.or.th โดยนักเรียน นักศึกษา สามารถยื่นกู้ผ่านแอปพลิเคชัน “กยศ. Connect” ได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไป -ประกันภัย ไฟฟ้า จำนอง อัยการ องศา สินเชื่อ เงินกู้

และสอบถามรายละเอียดได้ที่สถานศึกษาที่ผู้กู้ประสงค์จะศึกษาต่อกองทุน ขอยืนยันว่า กองทุนจะเป็นหลักประกันของทุกครอบครัว เพื่อให้บุตรหลานและนักเรียน นักศึกษารุ่นหลังมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาได้ทุกคน โดยไม่มีการจำกัดโควตาการให้กู้ยืมแต่อย่างใด หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ไลน์บัญชีทางการ “กยศ.” หรือโทร.0-2016-4888” ผู้จัดการกองทุนฯ กล่าวในที่สุด.-ประกันภัย ไฟฟ้า จำนอง อัยการ องศา สินเชื่อ เงินกู้