‘กู้สินเชื่อฉุกเฉิน’ รายเดิมกู้ใหม่ได้

‘กู้สินเชื่อฉุกเฉิน’ รายเดิมกู้ใหม่ได้!
‘ธนาคารออมสิน’ ปรับเกณฑ์ เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนประชาชน

ธนาคารออมสิน ปรับเกณฑ์กู้สินเชื่อฉุกเฉิน “รายเดิม” สามารถ กู้ใหม่ได้ เปิดลงทะเบียนวันนี้ (23 ม.ค.) วันที่ 23 มกราคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังธนาคารออมสินออกมาตรการ “กู้สินเชื่อฉุกเฉิน” เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนของประชาชนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ก่อนหน้านี้ ธนาคารออมสิน มีมาตรการให้สินเชื่อเพิ่มเติมเพื่อประชาชนรายย่อย

“สินเชื่อพลังฐานราก” ในวงเงิน 10,000 ล้านบาท เปิดให้กู้สูงสุดรายละ 50,000 บาท โดยให้ลงทะเบียนผ่านแอพพลิเคชั่น MyMo ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา ล่าสุด ธนาคารออมสิน ประกาศปรับหลักเกณฑ์ สินเชื่อเสริมพลังฐานราก โดยผู้ที่เคยกู้สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา COVID-19 (สินเชื่อฉุกเฉิน) เมื่อปี 2563 สามารถยื่นกู้ได้อีกครั้ง ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

สินเชื่อ​ฉุกเฉิน​ ออมสิน อนุมัติ​แล้วกว่า​ 1​ แสนรายออมสิน เปิดลงทะเบียน กู้เงินสูงสุด 5 หมื่นบาท ไม่ต้องมีผู้ค้ำ เปิด 5 มาตรการ “ออมสิน” เยียวยาโควิด รอบสอง สำหรับผู้กู้รายเดิมที่ต้องการกู้ใหม่ นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ระบุว่า สามารถยื่นขอสินเชื่อเสริมพลังฐานรากได้ โดย “ออมสิน” เปิดให้กู้รายละ 20,000 บาท หรือต้องมีประวัติการผ่อนชำระดีในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งธนาคารจะพิจารณาช่วยเหลืออย่างเต็มที่ ทั้งนี้ การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อสำหรับผู้กู้ จะต้องไม่เคยมีประวัติหนี้เสียมาก่อน

วิธียื่นคำขอสินเชื่อเสริมพลังฐานรากผ่าน Mobile Banking (MyMo) 1.เลือกเมนู “สมัครสินเชื่อเสริมพลังฐานราก” 2.กดปุ่ม “สมัคร” 3.กดปุ่ม “สมัคร” 4.กรอกเลขหลังบัตรประชาชน 5.กด “ถัดไป” 6.ตรวจสอบข้อมูลการสมัครสินเชื่อว่าถูกต้องหรือไม่และกด “ถัดไป” 7.แสดงวงเงินสูงสุดที่สามารถขอสินเชื่อ 8.เลือกจำนวนเงินกู้ที่ต้องการและตรวจสอบข้อมูลจากนั้นกด “ถัดไป”

9.อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไข กดเครื่องหมายถูก “ข้าพเจ้าอ่านและยอมรับเงื่อนไขของสัญญา” และกด “ยอมรับ” 10.เลื่อนหน้าจออ่านเงื่อนไขความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลจนสุดหน้า 11.กด “ยินยอม”
12.กด “ยืนยัน” 13.กดรับรหัส OTP 14.ระบบกำลังส่งรหัส OTP ไปยังเบอร์โทรศัพท์ที่ได้ลงทะเบียนไว้ 15.เมื่อรับรหัสยืนยันจาก SMS กรอกรหัสที่ได้รับภายใน 2 นาที กด “ยืนยัน” 16.รายละเอียดการยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล ฯ สามารถ Save เก็บไว้ในคลังภาพได้ โดยกด

17.รูปการยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล ฯ ในคลังภาพ 18.หลังจากนั้นกด “เสร็จสิ้น” สถานะการขออนุมัติสินเชื่อพลังฐานราก สถานะการขออนุมัติสินเชื่อพลังฐานราก 1.อยู่ในระหว่างธนาคารพิจารณาสินเชื่อ 2.ลูกค้าไม่ได้รับอนุมัติสินเชื่อเนื่องจากไม่ผ่านเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด หากมีข้อสงสัยให้ติดต่อ 1143 3.ลูกค้ารับอนุมัติสินเชื่อ จากนั้นกด “ถัดไป” เพื่อดำเนินการทำสัญญา (จะต้องทำภายใน 7 วัน) วิธีทำสัญญาเงินกู้สินเชื่อพลังฐานราก 1.กด “ถัดไป” เพื่อดำเนินการทำสัญญา (จะต้องทำภายใน 7 วัน) 2.เลื่อนหน้าจออ่านสัญญาเงินกู้จนสุดหน้า

3.อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไข กดเครื่องหมายถูก “ข้าพเจ้าอ่านและยอมรับเงื่อนไขของสัญญา” และกด “ยอมรับ” 4.กรอกรหัสผ่าน MyMo เพื่อยืนยันสัญญาเงินกู้ 5.กดรับรหัส OTP 6.เมื่อรับรหัสยืนยันจาก SMS กรอกรหัสที่ได้รับภายใน 2 นาที กด “ยืนยัน” 7.แสดงผลการสมัครสินเชื่อสำเร็จ กด “เสร็จสิ้น” โดยเงินกู้จะโอนเข้าบัญชีภายใน 24 ชั่วโมง วิธีตรวจสอบ สำหรับผู้ที่ต้องการ “ตรวจสอบผลการลงทะเบียน

สินเชื่อเสริมพลังฐานราก” ด้วยตัวเอง เข้าไปที่เว็บไซต์ของธนาคารออมสิน หรือลิงก์นี้ https://ln15.gsb.or.th/WEB-LN35/Home/CheckData โดยกรอกเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน หมายเลขโทรศัพท์มือถือ เพื่อตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและความคืบหน้าเบื้องต้น หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ Call Center 1143