‘คนพิการ’ กู้ยืมเงินประกอบอาชีพกรณีฉุกเฉิน

กู้ยืมเงินประกอบอาชีพกรณีฉุกเฉิน
‘คนพิการ’ เฮ! บอร์ดชาติยืดเวลากู้เงินฉุกเฉิน 10,000 บาท

คนพิการเฮ! บอร์ดชาติยืดเวลากู้เงินฉุกเฉิน 1 หมื่นบาท นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ -ประกันภัย ไฟฟ้า จำนอง อัยการ องศา สินเชื่อ เงินกู้

(พม.) เปิดเผยภายหลังประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ (กพช.) ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งมี นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม-ประกันภัย ไฟฟ้า จำนอง อัยการ องศา สินเชื่อ เงินกู้

ว่า ที่ประชุม พกช.ได้เห็นชอบการขยายระยะเวลาการให้บริการกู้ยืมเงินประกอบอาชีพกรณีฉุกเฉิน จำนวน 10,000 บาท จากเดิมหมดเขตวันที่ 31 มีนาคม 2564 ให้ขยายเป็นวันที่ 31 พฤษภาคม 2564-ประกันภัย ไฟฟ้า จำนอง อัยการ องศา สินเชื่อ เงินกู้

ผ่านทางเว็บไซต์ www.dep.go.th หรือติดต่อสอบถามที่ศูนย์บริการคนพิการประจำจังหวัดทั่วประเทศ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับบริการกู้ยืมเงินประกอบอาชีพกรณีฉุกเฉิน จำนวน 10,000 บาท เพียงคุณสมบัติเข้าหลักเกณฑ์ อาทิ มีบัตรคนพิการหรือเป็นผู้ดูแลคนพิการ, อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป, มีถิ่นที่อยู่อาศัยแน่นอน, ไม่เคยมีประวัติค้างหนี้กับกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ,-ประกันภัย ไฟฟ้า จำนอง อัยการ องศา สินเชื่อ เงินกู้

ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เป็นต้น ทั้งนี้ เป็นเงินกู้ที่ไม่มีดอกเบี้ย ไม่ต้องมีผู้มาค้ำประกัน ผู้สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ หรือโทรสอบถาม 0-2106-9337 ถึง 9340 -ประกันภัย ไฟฟ้า จำนอง อัยการ องศา สินเชื่อ เงินกู้