ช่วยลูกค้า 6 สินเชื่อ ที่ไม่สามารถจ่ายไหว

วิธีพักหนี้! จ่ายแค่ดอกเบี้ยก่อนเป็น NPL
‘ธนาคารออมสิน’ ช่วยลูกค้า 6 สินเชื่อ ที่ไม่สามารถจ่ายไหว

ธนาคารออมสิน ช่วย 6 ลูกค้าสินเชื่อที่ไม่สามารถจ่ายหนี้ ณ วันที่ 28 ก.พ. 64 ที่ผ่านมาด้วยการ “พักชำระเงินต้น ส่งดอกเบี้ยตามกำลัง” ก่อนกลายเป็น NPL แนะให้ลงทะเบียนผ่าน MyMo เมื่อวันที่ 15 มี.ค. 64 นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบทางการเงินจากสถานการณ์การ

เป็นการปรับแผนการชำระหนี้สำหรับลูกหนี้ที่เริ่มมีปัญหาไม่สามารถชำระหนี้ได้ ณ วันที่ 28 ก.พ. 64 ทั้งนี้ เพื่อประคับประคองสถานะลูกหนี้ไม่ให้กลายเป็น NPL ซึ่งจะทำให้มีประวัติเครดิตเสีย ไม่สามารถกู้เงินกับสถาบันการเงินได้ในอนาคต โดยธนาคารได้ตรวจสอบและคัดกรองบัญชีลูกหนี้โดยเน้นรายที่เป็นลูกหนี้ดังนี้ – กลุ่มสินเชื่อเคหะ – สินเชื่อไทรทอง

– สินเชื่อครูและบุคลากรทางการศึกษา – สินเชื่อสวัสดิการ – สินเชื่อธนาคารประชาชน – สินเชื่อธุรกิจ โดยพบว่ามีลูกหนี้จำนวนหนึ่งเริ่มมีประวัติค้างจ่ายวันแรกเมื่อวันที่ 28 ก.พ. 64 แต่ค้างไม่เกิน 90 วัน และยังไม่เป็น NPL จึงเร่งช่วยเหลือจัดทำแผนการชำระหนี้สำหรับลูกหนี้กลุ่มนี้เท่านั้น โดยลูกหนี้ส่วนใหญ่ตามมาตรการนี้ธนาคารให้พักชำระเงินต้น

และจ่ายเฉพาะดอกเบี้ยเต็มจำนวน แต่มีลูกหนี้จำนวนหนึ่งที่ธนาคารให้พักชำระเงินต้นและเลือกจ่ายดอกเบี้ยบางส่วนตามอัตราที่กำหนด ซึ่งธนาคารจัดทำแผนการชำระหนี้ของลูกหนี้แต่ละรายตามความสามารถในการผ่อนชำระ และพิจารณาแล้วว่าเหมาะสมกับลูกหนี้รายนั้นๆ – สินเชื่อ

ทั้งนี้ ลูกหนี้ในกลุ่มนี้จะเริ่มทยอยได้รับข้อมูลแผนการชำระหนี้ที่ธนาคารจัดทำขึ้นในแอปพลิเคชัน MyMo ของลูกหนี้แต่ละรายที่เข้าเกณฑ์ตามมาตรการ เป็นการอำนวยความสะดวกให้ลูกหนี้เลือกเข้ามาตรการได้ด้วยตนเองผ่านแอป MyMo – สินเชื่อ

เมื่อเข้าแอปแล้วให้เลือกเมนูการชำระหนี้สำหรับปี 2564 ระบบจะแสดงการชำระหนี้ตามสัญญาเงินกู้เดิม และรายละเอียดแผนการชำระหนี้ตามมาตรการนี้ ลูกหนี้สามารถดำเนินการตามขั้นตอนจนเสร็จกระบวนการ โดยไม่ต้องเดินทางไปติดต่อธนาคาร แต่หากดำเนินการเองไม่สำเร็จ หรือไม่สะดวกใช้สมาร์ทโฟน สามารถติดต่อที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่บัดนี้ – 30 มิถุนายน 2564 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Contact Center โทร. 1115 – สินเชื่อ