ธนาคารไหน ‘ดอกเบี้ย’ ต่ำสุด

ธนาคารไหน ‘ดอกเบี้ย’ ต่ำสุด
เช็คความคุ้ม! ‘สินเชื่อกู้เงิน’ ที่ต่ำสุดเป็นประวัติการณ์

เช็คมาให้แล้ว อัพเดทล่าสุด “อัตราดอกเบี้ย” เงินกู้ธนาคารไหนต่ำสุด หลังธนาคารทยอยปรับลดตาม “ดอกเบี้ยนโยบาย” ที่ต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ทยอยประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ย ตามแนวโน้มดอกเบี้ยขาลง ที่คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติให้ปรับลดดอกเบี้ยนโยบายลง 0.25% จากระดับ 0.75% สู่ระดับ 0.50% -สินเชื่อ

เมื่อวันที่ 20 พ.ค. ที่ผ่านมา “กรุงเทพธุรกิจ” รวบรวมอัตราดอกเบี้ยธนาคารต่างๆ ที่ปรับ “ดอกเบี้ยเงินกู้” สำหรับผู้ที่ต้องการกู้เงินในช่วงนี้ ทั้งดอกเบี้ยสำหรับลูกค้าขนาดใหญ่ชั้นดีแบบมีระยะเวลา (MLR) ดอกเบี้ยลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเบิกเกินบัญชี (MOR) และ เงินกู้สำหรับรายย่อย (MRR) อัพเดทล่าสุด (ข้อมูล ณ วันที่ 22 พ.ค. 63) -สินเชื่อ

เพื่อให้ผู้ที่ต้องการ “กู้เงิน” สามารถเปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยของแต่ละธนาคารได้ ดังนี้ นอกจากนี้ “กรุงเทพธุรกิจ” ยังรวบรวมอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของธนาคารต่างๆ ที่ยังไม่ได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ย ตามข้อมูล “อัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อ ธนาคารแห่งประเทศไทย” ณ วันที่ 22 พ.ค. 63 เพื่อประกอบการเปรียบเทียบด้วย ดังนี้ สำหรับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้

จะส่งผลดีต่อ “ภาคธุรกิจ” และ “ประชาชน” ที่ต้องการกู้ยืมเงินหรือกำลังมีหนี้สิน เช่น ภาคธุรกิจจะมีหนี้สินน้อยลง เนื่องจากได้รับประโยชน์จากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ต่ำลงจากการที่ธนาคารปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ตามอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ซึ่งมีส่วนให้ภาคธุรกิจมีฐานะการเงินที่เข้มแข็งขึ้น -สินเชื่อ

รวมไปถึงประชาชนทั่วไปที่สามารถใช้โอกาสนี้ในการรีไฟแนนซ์สินเชื่อต่างๆ เพื่อลดดอกเบี้ยลงสำหรับการผ่อนชำระหนี้ในระยะยาว เช่น สินเชื่อที่อยู่อาศัย ซึ่งทำให้จ่ายดอกเบี้ยน้อยลงหรือมีสภาพคล่องเพิ่มขึ้นได้ ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่กังวลว่าการปรับลดอัตราดอกเบี้ยจะทำให้ได้รับผลตอบแทนจากเงินฝากลดลงไปด้วยนั้น

ณ เวลานี้การปรับลดอัตราดอกเบี้ยยังมีเพียงการปรับลดดอกเบี้ยเงินกู้เท่านั้น สำหรับดอกเบี้ยเงินฝากยังคงที่ตามอัตราเดิมของแต่ละธนาคาร จึงไม่ส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนของเงินฝากแต่อย่างใด -สินเชื่อ