‘ธ.ก.ส.’ ปล่อยกู้สินเชื่อฉุกเฉิน

‘ธ.ก.ส.’ ปล่อยกู้สินเชื่อฉุกเฉิน!
สูงสุด 10,000 บาท ไม่ต้องใช้หลักประกันในการกู้

ธนาคารเพื่อการเกษตรฯ ปล่อยกู้สินเชื่อฉุกเฉิน วงเงินรวม 20,000 ล้านบาท ดอกเบี้ยถูก-ไม่ต้องใช้หลักประกันในการกู้ วันที่ 10 มีนาคม 2564

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

ปล่อยกู้สินเชื่อฉุกเฉินสำหรับเกษตรกรและครอบครัวเกษตรกร ด้วยวงเงินรวม 20,000 ล้านบาท ทั้งนี้ ธ.ก.ส. จะปลอ่ยกู้รายละไม่เกิน 10,000 บาท

คิดอัตราดอกเบี้ยคงที่ 0.1% ต่อเดือน เงื่อนไขการกู้ สำหรับเงื่อนไขการกู้เงิน มีดังนี้ ไม่ต้องใช้หลักประกันในการกู้-สินเชื่อ

ชำระคืนไม่เกิน 2 ปี 6 เดือน แบ่งค่างวดตามที่สามารถชำระได้ แบ่งเป็น รายเดือน 3 เดือน 6 เดือน พักหนี้ 6 เดือนแรกนับจากวันกู้-สินเชื่อ

ผู้ที่ต้องการกู้ สามารถยื่นกู้ได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 มิถุนายน 2564 หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขา,

Line @BAAC Family, เว็บไซต์ www.baac.or.th หรือติดต่อที่เบอร์ 02-555-0555 -สินเชื่อ

ธ.ก.ส. ปล่อยกู้รายละ 1 หมื่นบาท – ไม่ต้องใช้หลักประกัน – พักหนี้ 6 เดือน ทำยังไง เช็กเลย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ปล่อยกู้ให้เกษตรกรรายละ 1 หมื่นบาท ไม่ต้องมีหลักประกัน ดอกเบี้ยคงที่ 0.1% ต่อเดือน แถมพักหนี้ 6 เดือน – สินเชื่อ

วันที่ 10 มีนาคม 2564 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ออกมาตรการพักหนี้ช่วยเกษตรกร

ระบาดระลอกใหม่ พร้อมปล่อยเงินกู้ฉุกเฉินให้เกษตรกรและครอบครัวเกษตรกรรายละ 10,000 บาท คิดดอกเบี้ย 10 บาทต่อเดือน -สินเชื่อ

โครงการสนับสนุนสินเชื่อฉุกเฉินสำหรับเกษตรกรและครอบครัวของเกษตรกร วงเงินรวม 20,000 ล้านบาท มีรายละเอียดดังนี้ -สินเชื่อ