ปล่อยกู้ครั้งใหม่ ‘SMEs มีที่ มีเงิน’

ปล่อยกู้ครั้งใหม่ ‘SMEs มีที่ มีเงิน’
‘ออมสิน’ เปิดเช็ครายละเอียดก่อนกู้ ช่วยผู้ได้รับผลกระทบ โควิด 19

ธนาคาร ‘ออมสิน’ ปล่อยกู้ครั้งใหม่ ‘SMEs มีที่ มีเงิน’ เช็ครายละเอียดก่อนกู้ ธนาคาร “ออมสิน” เปิดให้ “SMEs” ลงทะเบียน “สินเชื่อ” โครงการ “SMEs มีที่ มีเงิน” อีกครั้ง หลังประชุม ครม. 15 ก.พ. 64 เคาะช่วยผู้ได้รับผลกระทบจาก “โควิด-19” วงเงินสูงสุด 50 ล้านบาท มติ ครม. 15 ก.พ. 64 -ประกันภัย ไฟฟ้า จำนอง อัยการ องศา สินเชื่อ เงินกู้

เคาะช่วยเหลือ “SMEs” เปิดให้ผู้ประกอบการลงทะเบียนขอ “สินเชื่อ” ธนาคาร “ออมสิน” โครงการ “SMEs มีที่ มีเงิน” อีกครั้งหลังปิดการลงทะเบียนชั่วคราวไปก่อนหน้านี้ โดยขยายเวลาขอสินเชื่อได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 64 หรือจนกว่าวงเงินสินเชื่อจะเต็ม 10,000 ล้านบาท นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี -ประกันภัย ไฟฟ้า จำนอง อัยการ องศา สินเชื่อ เงินกู้

เปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเห็นชอบ เรื่องมาตรการด้านการเงินเพื่อดูแลและเยียวยาผลกระทบจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพิ่มเติมเพื่อบรรเทาภาระหนี้สินของประชาชนและช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ผ่าน “SMEs มีที่ มีเงิน” โดยมีรายละเอียดที่ต้องทำความเข้าใจก่อนกู้ ดังนี้ – วงเงินต่อรายไม่เกิน 70% ของราคาประเมินที่ดินของทางราชการ -ประกันภัย ไฟฟ้า จำนอง อัยการ องศา สินเชื่อ เงินกู้

สูงสุดไม่เกิน 50 ล้านบาท – ดอกเบี้ย ปีที่ 1 : ดอกเบี้ย 0.10% ต่อป ปีที่ 2 : ดอกเบี้ย 0.99% ต่อปี ปีที่ 3 : ดอกเบี้ย 5.99% ต่อปี – ระยะเวลากู้ 3 ปี – ใช้ที่ดินว่างเปล่า หรือที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่มีเอกสารสิทธิเป็นโฉนดที่ดินเป็นหลักประกัน และไม่ต้องผ่านการตรวจสอบข้อมูลเครดิตบูโร – วงเงินสินเชื่อรวม 10,000 ล้านบาท -ประกันภัย ไฟฟ้า จำนอง อัยการ องศา สินเชื่อ เงินกู้

ขอสินเชื่อได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 หรือจนกว่าจะเต็มวงเงิน วิธีขอ “สินเชื่อ SMEs มีที่ มีเงิน” 1. เข้าเว็บไซต์ธนาคาร “ออมสิน” www.gsb.or.th 2. เลือกเมนู ลงทะเบียนสินเชื่อ “SMEs มีที่ มีเงิน” เวลา 16:52 น. วันที่ 15 ก.พ.ธนาคารออมสินแจ้งปิดลงทะเบียน “สินเชื่อ SMEs มีที่ มีเงิน” ชั่วคราว ซึ่งคาดว่าจะกลับมาเปิดลงทะเบียนได้อีกครั้งเร็วๆ นี้ -ประกันภัย ไฟฟ้า จำนอง อัยการ องศา สินเชื่อ เงินกู้

หากมีความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบต่อไป ล่าสุด วันที่ 17 ก.พ. 64 ธนาคารออมสินให้ข้อมูลว่าจะเริ่มเปิดรับลงทะเบียนขอกู้ทาง “เว็บไซต์ธนาคารออมสิน” www.gsb.or.th ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 หรือจนกว่าวงเงินโครงการจะหมด อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง: ออมสินเปิดธุรกิจท่องเที่ยวกู้ ‘มีที่ มีเงิน’ เริ่ม 18 ก.พ.นี้ -ประกันภัย ไฟฟ้า จำนอง อัยการ องศา สินเชื่อ เงินกู้