วิธีกู้ซื้อบ้านหลังแรกในปี 2564!

วิธีกู้ซื้อบ้านหลังแรกในปี 2564!
สำหรับผู้เริ่มต้นทำงาน เด็กจบใหม่ ดอกเบี้ยถูกขอสินเชื่อได้ง่าย

เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ระบาดตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นมา ทำให้วิธีกู้ซื้อบ้านหลังแรกของแต่ละธนาคารมีการผ่อนปรนเงื่อนไขและคุณสมบัติของผู้กู้มากขึ้น รวมถึงการให้วงเงินพร้อมดอกเบี้ยให้ผู้กู้เข้าถึงสินเชื่อได้ง่าย แต่เอกสารขอสินเชื่อบ้านที่สำคัญ ก็ยังคงต้องใช้เหมือนเดิม มาดูกันว่าถ้าจะต้อง “กู้บ้านหลังแรกในปี 2564” -ประกันภัย ไฟฟ้า จำนอง อัยการ องศา สินเชื่อ เงินกู้

ต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง First Jobber เริ่มต้นกู้ซื้อบ้านหลังแรก ต้องรู้อะไรบ้าง คำถามสำคัญของการกู้ซื้อบ้านหลังแรก เงินเดือนเท่าไรถึงจะกู้ซื้อบ้านหลังแรกได้ ทำงานนานเท่าไรถึงจะกู้ซื้อบ้านได้ อายุเท่าไรถึงเหมาะจะกู้ซื้อบ้าน คำตอบภาพรวมของคุณสมบัติผู้กู้นี้ คือ เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ อายุ 20 ปีขึ้นไป ทำงานประจำอย่างน้อย 6 เดือน -ประกันภัย ไฟฟ้า จำนอง อัยการ องศา สินเชื่อ เงินกู้

และผ่านการทดลองงานแล้ว ควรมีรายได้อย่างน้อย 10,000 – 15,000 บาท ต่อเดือน ไม่ควรมีภาระหนี้สินที่ต้องจ่ายต่อเดือนเกิน 60% ของรายได้ หากกังวลว่าจะกู้ไม่ผ่าน ควรเตรียมหาผู้กู้ร่วมแต่เนิ่นๆ บ้านหลังแรกกู้ได้เท่าไร? อยากรู้ต้องคำนวณเป็น สูตรการคำนวณความสามารถในการกู้ซื้อบ้านหลังแรกนั้นง่ายมาก จากหลักการของธนาคารทั่วไปที่ปล่อยกู้เริ่มต้นที่ 40% -ประกันภัย ไฟฟ้า จำนอง อัยการ องศา สินเชื่อ เงินกู้

ของเงินรายได้ ดังนั้นจึงคำนวณด้วยการนำเงินเดือนมาคูณด้วย 40% ถ้าอยากทราบว่า กู้บ้านหลังแรกได้เท่าไร ดูตัวอย่างการคำนวณที่คิดจาก เงินเดือน 30,000 บาท ดังนี้ ระยะเวลาผ่อนชำระ / วงเงินกู้บ้านหลังแรกสูงสุด 15 ปี / 2,160,000 บาท 20 ปี / 2,880,000 บาท 25 ปี / 3,600,000 บาท 30 ปี / 4,320,000 บาท 35 ปี / 5,040,000 บาท -ประกันภัย ไฟฟ้า จำนอง อัยการ องศา สินเชื่อ เงินกู้

5 เอกสารสำหรับกู้บ้านหลังแรกที่สำคัญ ธนาคารส่วนใหญ่ต้องการเอกสารสำคัญ 5 หมวดหมู่นี้ สำหรับยื่นกู้บ้าน ได้แก่ 1. เอกสารส่วนตัว ธนาคารต้องการทราบข้อมูลเบื้องต้นของว่าที่ลูกหนี้ว่าเป็นใคร อยู่ที่ไหน มีประวัติพื้นฐานเป็นอย่างไร เพื่อยืนยันว่าลูกหนี้มีตัวตนจริง ได้แก่ – บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรที่ทางราชการออกให้ -ประกันภัย ไฟฟ้า จำนอง อัยการ องศา สินเชื่อ เงินกู้

– ใบเปลี่ยนชื่อ สกุล ถ้ามี – หากสมรสแล้วจะขอดูเอกสารสำเนาทะเบียนสมรส พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของคู่สมรส กรณีสมรสแล้ว ก็ต้องมีหนังสือยินยอมถามความสมัครใจจากคู่สมรสแนบอยู่ในสัญญาด้วย 2. เอกสารทางการเงิน 3. หนังสือให้ยินยอมตรวจสถานะประวัติค้างชำระหนี้ 4. เอกสารหลักประกัน 5. เอกสารของผู้กู้ร่วม (ถ้ามี) -ประกันภัย ไฟฟ้า จำนอง อัยการ องศา สินเชื่อ เงินกู้