เทคนิค ‘กู้เงินซื้อบ้าน’ ให้ผ่าน

เทคนิค ‘กู้เงินซื้อบ้าน’ ให้ผ่าน
ความฝันวัยทำงาน อยากมีบ้านใหม่ อ่านเลย!

เทคนิก “กู้เงินซื้อบ้าน” ให้ผ่าน ใครอยากมีบ้าน อ่านเลย! “บ้าน” ถือเป็นความฝันของใครหลายคน โดยเฉพาะเมื่อเข้าสู่วัยทำงาน ต่างก็อยากมีบ้านหลังงาม ๆ เป็นของตัวเอง แต่แน่นอนว่าน้อยคนที่จะใช้เงินสดในการซื้อ ส่วนใหญ่จะมาจากการกู้เงินเป็นก้อนจากธนาคาร แล้วมาผ่อนชำระเป็นรายเดือน เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564 ธนาคารออมสิน-ประกันภัย ไฟฟ้า จำนอง อัยการ องศา สินเชื่อ เงินกู้

ได้เผยเทคนิก “กู้เงินซื้อบ้าน” ให้ผ่าน สำหรับผู้ที่ไม่รู้จะเริ่มต้นวางแผนการเงินอย่างไร สามารถอ่านได้ 6 ข้อ ดังนี้ ส่องโปรฯ เด็ด “มหกรรมการเงิน” กู้บ้าน 0% เงินฝากดอกสูง 3% เอกชนชง “ศบศ” จ้างเด็กจบใหม่ 1 ปีหักภาษีได้ 2 เท่า กู้บ้านหลังแรกรัฐจ่ายดอกเบี้ยให-ประกันภัย ไฟฟ้า จำนอง อัยการ องศา สินเชื่อ เงินกู้

ขั้นที่ 1 ผู้กู้จะต้องจัดการรายรับ รายจ่ายของตัวเอง เลือกบ้านที่เหมาะสมกับรายได้ ความสามารถของการผ่อนชำระ เพื่อการยื่นกู้มีโอกาส “ผ่าน” ขั้นที่ 2 ต้องมีเงินเก็บ อย่างน้อย 10% ของราคาบ้านที่จะซื้อ เพื่อสำรองไว้ในกรณีที่ไม่สามารถกู้ได้เต็มวงเงิน จะได้มีเงินเก็บนำไปจ่ายส่วนต่าง หรือค่าธรรมเนียมอื่น ๆ-ประกันภัย ไฟฟ้า จำนอง อัยการ องศา สินเชื่อ เงินกู้

ขั้นที่ 3 สร้างประวัติการเงินไว้ให้ดี พนักงานประจำมีโอกาสกู้ผ่านสูงกว่าฟรีแลนซ์ แต่ต้องมีประวัติการเงินที่ดีเช่นกัน สำหรับฟรีแลนซ์ควรนำเงินเข้าบัญชีต่อเนื่อง และทำรายรับ รายจ่ายเพื่อเป็นเอกสารยื่นสินเชื่อ ขั้นที่ 4 เลี่ยงการผ่อนสินค้าก่อนกู้ซื้อบ้าน 3 เดือน เพราะจะเป็นการตัดโอกาสการได้วงเงินกู้ตามเป้าหมาย-ประกันภัย ไฟฟ้า จำนอง อัยการ องศา สินเชื่อ เงินกู้

ขั้นที่ 5 ก่อนยื่นขอกู้ซื้อบ้านควรจัดการหนี้สินต่าง ๆ ให้หมด หรือเหลือน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ขั้นที่ 6 เอกสารการยื่นขอกู้ต้องครบถ้วน โดยเฉพาะเอกสารรายได้ เอกสารส่วนตัว หากครบถ้วนก็ทำให้การตรวจสอบเร็วขึ้น-ประกันภัย ไฟฟ้า จำนอง อัยการ องศา สินเชื่อ เงินกู้