“เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3” ส่งเสริมท่องเที่ยว

รัฐบาลไทยแจกอย่างต่อเนื่อง
มาตรการ “เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3” ส่งเสริมท่องเที่ยว

ขณะที่มาตรการ “คนละครึ่ง” นั้นมีความเคลื่อนไหวล่าสุด (5 มี.ค.2564) นับเป็นข่าวดีเนื่องจาก “กฤษฎา จีนะวิจารณะ” ปลัดกระทรวงการคลัง

เปิดเผยถึงการที่กระทรวงการคลังกำลังอยู่ในระหว่างการออกแบบโครงการ “คนละครึ่ง เฟส 3” เพื่อสร้างกำลังซื้อต่อเนื่องให้กับระบบเศรษฐกิจ หลังจากที่คนละครึ่งเฟสแรก และคนละครึ่งเฟส 2 มีประชาชนรวมกันกว่า 14 ล้านราย ได้รับสิทธิและใช้จ่ายอย่างต่อเนื่อง

 

ในรอบใหม่นี้ยังคงอยู่ระหว่างการพิจารณาในรายละเอียด โดยเฉพาะเรื่องจำนวนผู้ที่สมควรได้รับสิทธิว่าควรจะใช้หลักเกณฑ์ใด โดยหลักการเบื้องต้นนั้นยังอยู่ภายใต้แนวคิดโค-เพย์

คือ รัฐช่วยจ่าย 50% และผู้ได้รับสิทธิจ่ายเองอีก 50% และในรอบนี้อาจเพิ่มสิทธิให้สามารถนำไปใช้จ่ายเพื่อซื้อบริการได้ด้วย อาทิ การจ่ายเพื่อค่าขนส่งสาธารณะ เช่นเดียวกับมาตรการเราชนะ

มาตรการ “เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3” และอีกหนึ่งมาตรการที่ส่งเสริมภาคการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นเซ็กเตอร์หลักของระบบเศรษฐกิจไทยและได้รับผลกระทบอย่างหนักจากมาตรการปิดประเทศ และล็อกดาวน์ นั่นคือ “เราเที่ยวด้วยกัน” ที่ปัจจุบันรัฐเตรียมต่อมาตรการสู่ เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3

โดย “ยุทธศักดิ์ สุภสร” ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ระบุถึงมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยว เมื่อวันที่ 4 มี.ค.2564 ว่า ในวันที่ 5 มี.ค.2564 หารือกับเลขาธิการสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ สศช. ถึงโครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน” หรือเราเที่ยวด้วยกัน.com ซึ่งเบื้องต้นจะเพิ่มจำนวนสิทธิขึ้นอีก 2 ล้านสิทธิ

หรือ 2 ล้านห้อง รวมของเดิมเป็น 8 ล้านสิทธิ ซึ่งให้สิทธิถึงเดือนกรกฎาคม 2564นอกจากนี้มีความเป็นไปได้ที่มีการปรับลดราคาห้องพักต่อห้อง จากราคา 7,500 บาท มาเป็น 2,700 บาท หลังตรวจพบว่าผู้ใช้สิทธิเราเที่ยวด้วยกันใช้บริการห้องพักในราคาเฉลี่ยไม่เกิน 2,700 บาทเท่านั้น

แต่ทั้งนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางส่วนเพื่อป้องกันการทุจริต เช่น ตรวจสอบการบุ๊กกิ้งล่วงหน้าในแต่ละโรงแรม พร้อมกับให้ประชาชนจองล่วงหน้า 14 วัน เป็นต้น รวมถึงเรียกสอบเอกสารการใช้สิทธิเช็กอินก่อนโอนเงินให้โรงแรมที่พัก จากเดิมที่ธนาคารกรุงไทยจะโอนเงินเข้าระบบตามอัตโนมัติ