9 ขั้นตอน ยื่นขอทบทวนสิทธิ ‘ม33’

9 ขั้นตอน ยื่นขอทบทวนสิทธิ ‘ม33’

15 มี.ค.64 เป็นวันแรกที่โครงการ “ม.33เรารักกัน” เปิดให้เข้า “ตรวจสอบสถานะ” “เช็คสิทธิ” ได้ในเว็บไซต์
www.ม33เรารักกัน.com โดยผลการตรวจสอบสถานะ ก็จะมีคำตอบ 2 แบบ คือมีทั้งผู้ที่ “ได้รับสิทธิ” และ “ไม่ได้รับสิทธิ”

ในที่นี้ทีมข่าวออนไลน์ จะขอพูดถึงเฉพาะผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ ว่ายังสามารถขอ “ทบทวนสิทธิ” ได้อีกครั้ง อย่าเพิ่งถอดใจไป
สำหรับผู้ที่เข้าเช็คสิทธิแล้วพบว่าตนเอง “ไม่ได้รับสิทธิ” อย่าเพิ่งเสียใจไป ลองขอตรวจสอบและคัดกรองข้อมูงตนเองใหม่อีกสักตั้ง

ด้วยการยื่นขอทบทวนสิทธิผ่านเว็บไซต์เดิม โดยกดไปที่เมนู “ทบทวนสิทธิ” ปุ่มสีเหลือง ที่แสดงอยู่ในหน้าแรกของเว็บ
โดยมีขั้นตอนการยื่นทบทวนสิทธิอย่างละเอียด ดังนี้1. เข้าไปที่เว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com โดยสามารถขอ “ทบทวนสิทธิ”
ได้ในวันนี้วันแรก! และทำได้ระหว่างวันที่ 15-28 มี.ค. 2564 ตั้งแต่เวลา 06.00 – 23.00 น. 2. เลือกเมนู “ทบทวนสิทธิ”

ปุ่มสีเหลือง3. อ่านหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และความยินยอมเข้าสู่หน้า หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และความยินยอม สำหรับผู้ประกันตน
ที่เข้าร่วมโครงการ “ม33เรารักกัน” ให้อ่านเงื่อนไขต่างๆ ให้เข้าใจ จากนั้นกดคลิก ด้านหน้าข้อความ “ข้าพเจ้ายอมรับ ข้อตกลง
และยินยอมตามเงื่อนไขข้างต้น” จากนั้นคลิกอีกครั้งที่ปุ่ม “ขอทบทวนสิทธิ” แถบสีฟ้า4. กรอกข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่

คำนำหน้า ชื่อภาษาไทย นามสกุลภาษาไทย (ส่วนชื่อกลางถ้าไม่มีก็ไม่ต้องใส่) หมายเลขประจำตัวประชาชน รหัสหลังบัตร
ประจำตัวประชาชน วัน/เดือน/ปีเกิด5. เลือก “จังหวัด” ที่อยู่อาศัยในปัจจุบัน 6. เบอร์โทรศัพท์มือถือที่ติดต่อได้
ใช้เพื่อติดต่อและยืนยัน OTP (จำกัด 1 เบอร์ต่อ 1 คนเท่านั้น) หากท่านมี G-Wallet โครงการชิมช้อปใช้ สามารถระบุเบอร์เดิม

เพื่อความสะดวกในการยืนยันตัวตนบนแอพฯ เป๋าตัง 7. กรอกอีเมล์(ถ้ามี) ถ้ามีอีเมล์อยู่แล้ว ให้กรอกลงไปในช่องนี้ ถ้าไม่มี
ก็ไม่ต้องใส่ ให้ระบุได้เพียง 1 อีเมล์ 8. หากได้สิทธิจากเราชนะแล้ว จะไม่ได้สิทธิ “ม33เรารักกัน” หากท่านเป็นผู้มีบัตร
สวัสดิการแห่งรัฐ หรือได้รับสิทธิโครงการเราชนะ ท่านจะไม่ได้รับสิทธิในการเข้าร่วมโครงการ ม33เรารักกัน 9. กดปุ่ม “ขอทบทวนสิทธิ”