‘ทีเอ็มบีแคชทูโก’ กู้ง่าย สมัครไม่ใช้หลักทรัพย์

‘ทีเอ็มบีแคชทูโก’ กู้ง่าย สมัครไม่ใช้หลักทรัพย์

อีกหนึ่งบริการ สินเชื่อเงินให้กู้ยืม ดีๆ ที่วันทางทีมข่าวจะมาแนะนำกัน สำหรับ สินเชื่อบุคคล CASH2GO(แคชทูโก) บริการ
สินเชื่อเงินกู้ยืม จากทาง ธนาคารทหารไทย(TMB) ที่เปิดให้ กู้ยืมเงิน ได้ตั้งแต่ 15,000-1,500,000 บาท หรือสูงสุด 5 เท่า
ของรายได้ประจำ ไม่ใช้หลักทรัพย์ ไม่ใช้บุลคลค้ำประกันสินเชื่อ ธนาคทีเอ็มบี สินเชื่อบุคคล CASH2GO(แคชทูโก) วงเงิน
อนุมัติระหว่าง 15,000 – 1,500,000 บาท หรือสูงสุด 5 เท่าของรายได้ประจำต่อเดือน กรณีที่ไม่เคยมีบัญชีสินเชื่อบุคคลกับ TMB

และมีรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาทต่อเดือน จะได้รับวงเงินสูงสุด 1.5 เท่าของรายได้ประจำต่อเดือน และจะมีบัญชีสินเชื่อบุคคลกับ
สถาบันการเงินต่างๆ รวมกันได้ไม่เกิน 3 แห่งพิเศษ ลดอัตราดอกเบี้ย 3% ต่อปี ลดทุกเดือน จากดอกเบี้ยปกติ แค่ใช้บัญชี ทีเอ็มบี
ออลล์ ฟรี 5 ครั้ง/เดือน + สมัครใช้บริการหักบัญชีอัตโนมัติ (Direct Debit) พร้อมวงเงินอนุมัติสูงถึง 1.5 ล้านบาท ซึ่งการ

ลดอัตราดอกเบี้ยจะมีผลในเดือนถัดไปหลังปฏิบัติตามเงื่อนไขครบถ้วนหากคุณต้องการกู้เงินด่วน อยากได้เงินก้อน ผ่อนสบายๆ พร้อมลด
ดอกเบี้ยลง 3% ต่อปี หรือลดดอกเบี้ยปกติลงทุกเดือน แถมผ่อนยาว สินเชื่อบุคคล CASH2GO(แคชทูโก) จาก ธนาคาร TMB ถือตอบ
โจทย์คุณทุกความต้องการ หากสนใจสมัครดูรายละเอียดตามนี้่ได้เลยรายละเอียด สินเชื่อTMB แคชทูโก -อนุมัติ กู้ยืมเงิน ระหว่าง

15,000 – 1,500,000 บาท หรือสูงสุด 5 เท่าของรายได้ประจำต่อเดือน -ดอกเบี้ยพิเศษเพียง 9% สำหรับ 3 เดือนแรก หลังจากนั้น
ดอกเบี้ยลด 3% ทุกเดือน จากดอกเบี้ยปกติ -โอนต่างแบงก์ หรือโอนข้ามจังหวัด ปลายทางรับเงินได้ทันที -ผ่อนชำระนานถึง 5 ปี
คุณสมับัติ กู้ยืมเงิน สินเชื่อTMB แคชทูโกเอกสาร กู้ยืมเงิน สินเชื่อTMB แคชทูโก ผู้มีรายได้ประจำ • สำเนาบัตรประชาชน • ต้นฉบับ /

สำเนา สลิปเงินเดือน 1 เดือน (ย้อนหลังได้ไม่เกิน1เดือน) กรณีไม่มีสลิปเงินเดือน ให้ใช้หนังสือรับรองเงินเดือน (อายุไม่เกิน 2 เดือน
นับจากวันที่ออกหนังสือรับรอง) • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 1 เดือน (ที่เห็นยอดเงินเดือนเข้าบัญชี) • กรณีที่มีรายได้อื่นๆ ให้แนบ
ต้นฉบับ / สำเนา สลิปเงินเดือน ย้อนหลัง 6 เดือนต่อเนื่อง และสำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน • สำเนาสมุดเงินฝากหน้าแรก-ประกันภัย

ที่ระบุชื่อ และเลขที่บัญชีของผู้สมัครเพื่อโอนเงินกู้เข้าบัญชี ประกอบธุรกิจส่วนตัว / เจ้าของกิจการ • สำเนาบัตรประชาชน
• กรณีห้างหุ้นส่วนจากัด สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจากัด (อายุไม่เกิน 3 เดือน) • กรณีร้านค้า สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ /
ทะเบียนการค้า • สำเนาบัญชีธนาคารที่ใช้หมุนเวียนในธุรกิจ ย้อนหลัง 6 เดือน • สำเนาสมุดเงินฝากหน้าแรกที่ระบุชื่อ และเลขที่บัญชีของผู้สมัครเพื่อโอนเงินกู้เข้าบัญชี-ประกันภัย

ที่มา : https://bang-jaab.com/tmb-%e0%b9%83%e0%b8%88%e0%b8%94%e0%b8%b5%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b8%81%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a2-15000-1500000-%e0%b9%84%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%95%e0%b9%89/?fbclid=IwAR2Nu5iHH2Z7ojYlsKlzqLGlzXI5NbAbURAvyz8oEzuLkp-NgO1R5xvwuLo