‘ธ.ทหารไทย’ เปิดสินเชื่อเพื่อ ‘พ่อค้า-แม่ค้าออนไลน์’

‘ธ.ทหารไทย’ เปิดสินเชื่อเพื่อ ‘พ่อค้า-แม่ค้าออนไลน์’

เรียกได้ว่า สำหรับเวลาแบบนี้ ในส่วนของงธุรกิจต่างๆ ที่ต้องการวงเงินเพื่อหมุนเวียนหรือ จับจ่ายใช้สอย สำหรับ ตรงนี้เป็นอีกหนึ่ง
สินเชื่อ ดีๆ ในช่วงเวลาแบบนี้เลย ก็ว่าได้ เนื่องจากสถานการณ์ รอบที่ 2ที่ผ่านมานั้นทำให้หลาย ๆคนต้องพบกับผลกระทบในค่าใช้
จ่ายหลายๆอย่าง ซึ่งหลาย อาชีพ ตรงนี้ได้รับในส่วนของผลกระทบด้านค่าใช้จ่ายต่างๆ ทั้งนี้ บางบริษัทบางกิจการ ได้ หยุดชั่วคราว
หรือว่าปิดตัวลง ซึ่ง หลายคนอยู่เพื่อความอยู่รอดทั้งของตนเองและครอบครัว ได้เบนเข็มมาประกอบอาชีพ ค้าขายออนไลน์กัน เป็นอีกหนึ่ง-ประกันภัย ไฟฟ้า จำนอง อัยการ องศา สินเชื่อ เงินกู้

ทางเลือกแต่ว่า ในส่วนของการลง ทุนต่างๆ ในช่วงนี้ ที่เรียกได้ว่า เป็นช่วงที่ประเทศไทยกำลังจะกลับมาเปิดประเทศ แบบเต็ม
รูปแบบอีกครั้ง น้ำขึ้นต้องรีบตักโอกาศแบบนี้ใครดีใครได้ใครไวกว่าก็มีสิทธิ์ก่อน เพื่อลดความเสี่ยงในการลงทุน ของพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์
ตรงนี้ดีกว่าแน่นอนถ้า วงเงินลงทุนก้อนนั้นเป็น สินเชื่อ TMB SME Smart BIZ สำหรับพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ ของธนาคารทหารไทย 1 ใน 5-ประกันภัย ไฟฟ้า จำนอง อัยการ องศา สินเชื่อ เงินกู้

สถาบันหลักธนาคารของประเทศไทยโดย สินเชื่อเพื่อร้านค้าออนไลน์ เพื่อแม่ค้าใน lazada อนุมัติสูงสุด 1,000,000 ให้ร้านค้าออนไลน์
ทุกเทศกาลเซลล์ เพิ่มเงินหมุนเวียน ของขายไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน เพราะค่าใช้จ่ายของร้านค้าออนไลน์ส่วนใหญ่ คือการลงทุนในการซื้อ
สต็อกสินค้าเพื่อรองรับธุรกิจร้านค้าออนไลน์ที่เติบโตอย่างต่อเนื่องซึ่งเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีแคมเปญพิเศษ หรือช่วงกระตุ้นยอดขาย ซึ่งถือเป็น-ประกันภัย ไฟฟ้า จำนอง อัยการ องศา สินเชื่อ เงินกู้

‘ช่วงเวลา สำคัญ ที่ร้านค้าออนไลน์จะสามารถเพิ่มยอดขายได้มากถึง 20-100 เท่า ร้านค้าออนไลน์ จึงต้องการเงินลงทุนที่เพียงพอในเวลา
ที่รวดเร็ว เพื่อจะได้ไม่พลาดโอกาสในการสร้างรายได้ในช่วงเวลาดังกล่าว ดังนั้น ทีเอ็มบีจึงได้นำเสนอ“สินเชื่อธุรกิจ TMB SME Smart BIZ
เพื่อธุรกิจออนไลน์ ที่ตอบโจทย์ความต้องการของเจ้าของธุรกิจร้านค้าออนไลน์ได้อย่างครบถ้วน คือ สินเชื่อเพิ่มสภาพคล่องให้ธุรกิจ สำหรับร้านค้า-ประกันภัย ไฟฟ้า จำนอง อัยการ องศา สินเชื่อ เงินกู้

ออนไลน์ วงเงินสินเชื่อ 30,000 – 1,000,000 บาท สำหรับใช้หมุนเวียนกิจการ ด้วยระยะเวลา 1 ปีรายละเอียด 1.ประเภทเงินกู้:วงเงิน
สินเชื่อเพื่อธุรกิจ ไม่ใช้หลักประกัน 2.ระยะเวลายืม:1 ปี 3.วัตถุประสงค์การขอสินเชื่อ:เพื่อหมุนเวียนในกิจการสำหรับร้านค้าใน Lazada
4.วงเงินสินเชื่อที่ขออนุมัติ:30,000–1,000,000 บาท 5.อัตราดอกเบี้ย:MRR +7% 6.ค่าธรรมเนียม:Front end fee 3% ของวงเงิน-ประกันภัย ไฟฟ้า จำนอง อัยการ องศา สินเชื่อ เงินกู้

7.หลักประกัน:ไม่ใช้หลักประกันเอกสารประกอบการขอสินเชื่อและการทำนิติกรรม กรณีบุคคลธรรมดา 1.สำเนาบัตรประชาชน ผู้ยืม กรณีนิติบุคคล
1.สำเนาบัตรประชาชน ผู้กู้ 2.เอกสารบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด 3.สำเนาหนังสือรับรองและวัตถุประสงค์ 4.บอจ.5(สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น)
เฉพาะกรณีบริษัท 5.สำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามใน สินเชื่อครั้งนี้-ประกันภัย ไฟฟ้า จำนอง อัยการ องศา สินเชื่อ เงินกู้

ที่มา : https://khaoweb.com/46970/?fbclid=IwAR2NHEw4kLFMIFrw5O87k6iW9bVyqyyXS_saaWHKoi_ESa4Zjq6qytmyH7g