รวมโครงการ ‘สินเชื่อ’ ดอกเบี้ยต่ำ

รวมโครงการ ‘สินเชื่อ’ ดอกเบี้ยต่ำ

รวมโครงการ “สินเชื่อ” ดอกเบี้ยต่ำ สำหรับผู้ประกอบการรายย่อย ทั้งประชาชน SMEs ที่เป็นทางเลือกช่วยเพิ่มสภาพคล่องในช่วงวิกฤติ
“โควิด-19” ระบาดใหม่ในประเทศ ถึง 30 มิ.ย. 64 ปัญหาเศรษฐกิจถดถอยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค “โควิด-19”
ส่งผลกระทบต่อสถานะการเงินของภาคธุรกิจเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะธุรกิจขนาดเล็กที่ได้รับผลพวงจากการหยุดกิจการชั่วคราวที่ทำให้ -ประกันภัย ไฟฟ้า จำนอง อัยการ องศา สินเชื่อ เงินกู้

ขาดรายได้ หรือขาดสภาพคล่องที่เคยมีไปแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้ ล่าสุด หลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ประจำวันที่ 12 ม.ค. 64
อาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ให้รายละเอียดเกี่ยวกับการขยายเวลา “สินเชื่อ” ของธนาคารต่างๆ ในวงเงิน
ที่ยังคงเหลืออยู่ไปถึงวันที่ 30 มิ.ย. 64 โดย ทางทีมข่าว รวบรวมข้อมูลจากโครงการของธนาคารต่างๆ ที่มีการให้สินเชื่อ
ในช่วงที่โควิดกลับมาระบาดรอบใหม่ ดังนี้ 1. โครงการสินเชื่อเสริมพลังฐานราก “ธนาคารออมสิน” วงเงินคงเหลืออยู่ 7,500 ล้านบาท -ประกันภัย ไฟฟ้า จำนอง อัยการ องศา สินเชื่อ เงินกู้

เป็นการสนับสนุนสินเชื่อให้กับประชาชนผู้ที่มี “รายได้ประจำ” “ผู้ประกอบอาชีพอิสระ” “ผู้ประกอบการรายย่อย” รวมถึง “บุคคล”
ในครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ โควิด-19 วงเงินสินเชื่ออยู่ที่ 50,000 บาท ต่อราย ดอกเบี้ยไม่เกิน 0.35% ต่อเดือน
ระยะการกู้ไม่เกินสามปี ซึ่งโครงการเคยปิดลงทะเบียนไปแล้วเมื่อ 30 ธ.ค. 63 ขณะนี้สามารถลงทะเบียนได้ถึง 30 มิ.ย. 2564สอบถาม -ประกันภัย ไฟฟ้า จำนอง อัยการ องศา สินเชื่อ เงินกู้

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารธนาคารออมสิน 1115 2. สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีอาชีพอิสระ ที่ได้รับผลกระทบจาก
โควิด-19 ของ “ธ.ก.ส.” และ “ออมสิน” สินเชื่อโครงการนี้มีวงเงินเหลืออยู่ประมาณ 11,400 ล้านบาท ซึ่งเป็นวงเงินของธนาคารออมสิน
และ ธ.ก.ส. ปล่อยสินเชื่อให้ประชาชนที่ “ไม่มีรายได้ประจำ” หรือ “เกษตรกรรายย่อย” อัตราดอกเบี้ยคงที่ไม่เกิน 0.1% ต่อเดือน ระยะเวลา -ประกันภัย ไฟฟ้า จำนอง อัยการ องศา สินเชื่อ เงินกู้

กู้ไม่เกิน 2 ปี 6 เดือน ปลอดชำระดอกเบี้ยและเงินต้นเป็นเวลา 6 เดือน เดิมโครงการนี้เคยปิดลงทะเบียนไปเมื่อ 30 ธ.ค. 63 ขณะนี้
สามารถลงทะเบียนได้ถึง 30 มิ.ย. 2564 รายละเอียด : สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจาก โควิด-19
ของ “ออมสิน” 3. สินเชื่อเพื่อการลงทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้า (EXIM BANK) -ประกันภัย ไฟฟ้า จำนอง อัยการ องศา สินเชื่อ เงินกู้

NONTHABURI, THAILAND – 2020/03/02: People wear face masks after receiving them from the Thai ministry of public health.
Due to concerns about Covid-19, there are no protective masks on the Thai market. The government therefore gives out about 100,000 pieces of free protective masks to Thai people per day from 2 to 3 March 2020. (Photo by Yuttachai Kongprasert/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)

วงเงินคงเหลืออยู่ประมาณ 2,000 ล้านบาท โดยธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย สนับสนุนสินเชื่อให้กับ “กิจการส่งออก”
และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง รวมถึง “ผู้นำเข้าเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อพัฒนาในธุรกิจของตัวเอง” อัตราดอกเบี้ย 2% ต่อปี ในปีที่ 1 และ 2 อัตรา
ไพร์มเรท -2% ต่อปีในที่สามถึงห้า เดิมโครงการนี้เคยปิดลงทะเบียนไปเมื่อ 30 ธ.ค. 63 ขณะนี้สามารถลงทะเบียนได้ถึง 30 มิ.ย. 2564 -ประกันภัย ไฟฟ้า จำนอง อัยการ องศา สินเชื่อ เงินกู้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย หมายเลข 0 2271 3700, 0 2278 0047 หรือ 0 2617 2111
ที่มา : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/916861 -ประกันภัย ไฟฟ้า จำนอง อัยการ องศา สินเชื่อ เงินกู้