วิธีขอทบทวนสิทธิ ‘ม33เรารักกัน’ – สินเชื่อ

วิธีขอทบทวนสิทธิ ‘ม33เรารักกัน’ – สินเชื่อ

เปิดวิธีขอทบทวนสิทธิ ม.33 เรารักกัน ผ่านเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com ขอรับเงินเยียวยา 4,000 บาท
แค่กรอกข้อมูลส่วนตัวตามเลขบัตรประชาชนเท่านั้น เว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com เปิดให้ประชาชนที่เคยลง
ทะเบียนเข้าร่วมโครงการ “ม.33เรารักกัน” แต่เมื่อตรวจสอบสิทธิในวันนี้ (15 มี.ค. 64) ระบบแจ้งว่าไม่ได้รับสิทธิ – สินเชื่อ

ได้เข้าขอทบทวนสิทธิในวันเดียวกันนี้ ตั้งแต่เวลา 06:00 น. เป็นต้นไปสำหรับวิธีการทบทวนสิทธิ ม.33เรารักกัน มีดังนี้ – สินเชื่อ
เข้าเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com เลือกปุ่มทบทวนสิทธิอ่านหลักเกณฑ์เงื่อนไข-รายละเอียดให้ครบถ้วน ก่อนทำ
เครื่องหมายถูกยอมรับเงื่อนไขข้อตกลง และกดปุ่มขอทบทวนสิทธิ กรอกข้อมูลส่วนตัวเพื่อขอทบทวนสิทธิ – สินเชื่อ

ชื่อ-นามสกุล ชื่อกลาง (ถ้ามี) เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก รหัสหลังบัตรประจำตัวประชาชน วัน/เดือน/ปีเกิด – สินเชื่อ
จังหวัดที่พักอาศัยในปัจจุบัน เบอร์โทรศัพท์มือถือที่ติดต่อได้ อีเมล์ (ถ้ามี)เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว กดปุ่มขอทบทวนสิทธิ
ระบบจะนำข้อมูลไปตรวจสอบการคัดกรองคุณสมบัตอีกครั้ง จากนั้นจะเริ่มประกาศผลในกลุ่มผู้ที่ขอยื่นทบทวนสิทธิตั้งแต่ – สินเชื่อ

วันที่ 5 เม.ย. 64 เป็นต้นไป โดยคุณสมบัติของผู้ได้รับสิทธิ มีดังนี้ สัญชาติไทย เป็นผู้ประกันตน ม33 หรือเคยเป็นผู้ประกันตน
มาตรา 33 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 ไม่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กับ ฐานข้อมูลกระทรวงการคลัง ไม่เป็นผู้ได้รับ – สินเชื่อ
สิทธิเราชนะ กับฐานข้อมูลกระทรวงการคลัง ไม่เป็นผู้มีบัญชีเงินฝากรวมกันทุกบัญชีเกิน 500,000 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 – สินเชื่อ

สำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ ม33 เรารักกัน แล้ว ให้ยืนยันตัวผ่านแอพพลิเคชั่น “เป๋าตัง” มีขั้นตอนดังนี้ ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น
เป๋าตัง พร้อมกรอกข้อมูลส่วนตัว ระบุเบอร์โทรศัพท์ จากนั้นจะได้รับรหัส OTP นำเลขที่ได้จาก SMS มากรอกที่โทรศัพท์มือถือ – สินเชื่อ
ยอมรับเงื่อนไขการบริการของแอพพลิเคชั่น พร้อมใส่รหัสในการเข้าใช้บริการทุกครั้ง เปิด G-wallet เพื่อใช้จ่ายในมาตรการ

ม33เรารักกัน คนละครึ่ง เราชนะ และมาตรการอื่นๆ กดยืนยันตัวตน โครงการ ม33 เรารักกัน ที่จะโชว์ขึ้นมาบนแอพพลิเคชั่น – สินเชื่อ
เป๋าตัง ทั้งนี้ หลังจากเปิดให้กดเช็คสิทธิ ม33 เรารักกันแล้วนั้น พบว่าหลายคน ไม่ได้รับสิทธิ อย่างไรก็ตาม ผู้ไม่ได้รับสิทธิ
ไม่ต้องกังวลใจ สามารถยื่นทบทวนสิทธิได้ทันที ที่เว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com – สินเชื่อ