วิธีสมัครบัตรเงินด่วน ‘ธ.กสิกร’ ให้ยืม 10,000

วิธีสมัครบัตรเงินด่วน ‘ธ.กสิกร’ ให้ยืม 10,000

วันนี้เรามีสินเชื่อดีๆ ปลอดภัยถูกกฏหมายมาแนะนำกันเป็นของ ธนาคารกสิกรปล่อยสินเชื่อที่มีชื่อว่าบัตรเงินด่วน Xpress Cash
“หาเงินไม่ทันหันมาทางนี้”รายละเอียดการกู้ยืมเงินมีอะไรบ้างนั้นเราไปดูกันเลยด้านล่าง ข้อดี สมัครง่าย ใช้แค่บัตรประชาชน–ดอกเบี้ย
หมื่นละ 5 บาท/วัน –รูดผ่อนสินค้า ดอกเบี้ย ต่ำสุด 0% นาน 36 เดือน –ง่าย ไม่ใช้บัตรก็กดเงิน ATM ได้ แค่สแกนผ่านแอพ-ประกันภัย ไฟฟ้า จำนอง อัยการ องศา สินเชื่อ เงินกู้

–เงินเดือน 15,000 ก็กู้ยืมได้คุณสมบัติ สำหรับผู้มีรายได้ประจำ –เป็นคน สัญชาติไทย อายุ 20-70 ปี –ต้องมี รายได้ 15,000 บาท
ขึ้นไป ต้องมี อายุงาน ไม่น้อยกว่า 6 เดือน –มีเบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถ ติดต่อ ได้ง่าย สำหรับเจ้าของกิจการ –เป็นคน สัญชาติไทย
–อายุ ระหว่าง 20-70 ปี –ต้องมีรายได้ 20,000 บาทขึ้นไป –ต้องประกอบ ธุรกิจ ปัจจุบัน มาแล้ว ไม่น้อยกว่า 1 ปี –มีเบอร์โทรศัพท์-ประกันภัย ไฟฟ้า จำนอง อัยการ องศา สินเชื่อ เงินกู้

ที่สามารถ ติดต่อ ได้ง่าย สำหรับอาชีพอิสระ –เป็นคน สัญชาติไทย –อายุ ระหว่าง 20-70 ปี –ต้องมีรายได้ 20,000 บาทขึ้นไป
–ต้องประกอบ อาชีพ ปัจจุบันมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 1 ปี –มีเบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถ ติดต่อ ได้ง่าย ตัวอย่าง การคำนวณ ดอกเบี้ยเอกสาร
ประกอบการสมัคร สำหรับ พนักงานประจำ สำเนาบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ หรือ สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการที่ยังไม่หมดอายุ-ประกันภัย ไฟฟ้า จำนอง อัยการ องศา สินเชื่อ เงินกู้

พร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล(ถ้ามี) เอกสารแสดงรายได้(เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง) สลิปเงินเดือน 1 เดือน
(อายุเอกสารไม่เกิน 3 เดือน)หรือ ตัวอย่างสลิปเงินเดือน หนังสือรับรองเงินเดือน(อายุเอกสารไม่เกิน 3 เดือน)พร้อมสำเนา Statement
ย้อนหลัง 6 เดือน หรือ ตัวอย่างหนังสือรับรองเงินเดือน สำเนาการเดินบัญชี(Statement) เอกสาร 50 ทวิ ปีล่าสุด หรือ กรณี 50 ทวิ-ประกันภัย ไฟฟ้า จำนอง อัยการ องศา สินเชื่อ เงินกู้

แบบรายเดือน ใช้ย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน(ต้องมีตราประทับพร้อมลายเซ็นผู้จ่ายเงิน) ตัวอย่างหนังสือรับรองการหักภาษีณที่จ่าย
(ใบ 50 ทวิ) เอกสารสำหรับ เจ้าของกิจการสำเนาบัตรประชาชน Statement ย้อนหลัง 6 เดือน ตัวอย่างสำเนาการเดินบัญชี(Statement)
เอกสารสำหรับอาชีพอิสระ สำเนาบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ เอกสาร 50 ทวิ ปีล่าสุด หรือ กรณี 50 ทวิแบบรายเดือน ใช้ย้อนหลัง-ประกันภัย ไฟฟ้า จำนอง อัยการ องศา สินเชื่อ เงินกู้

อย่างน้อย 6 เดือน(ต้องมีตราประทับพร้อมลายเซ็นผู้จ่ายเงิน) ตัวอย่างหนังสือรับรองการหักภาษีณ ที่จ่าย(ใบ 50 ทวิ)สมัครออนไลน์ได้ที่นี่:https://www.kasikornbank.com/th/personal/Loan/PersonalLoan/Pages/Xpresscash.aspx
ที่มา : https://khaoweb.com/46963/?fbclid=IwAR2uBfXeS_HzmB_X3KPjPybHM47SXuROtY-ONEYhkXwdWdrsVjp7Go-lxk0
-ประกันภัย ไฟฟ้า จำนอง อัยการ องศา สินเชื่อ เงินกู้