วิธีสมัคร ‘สินเชื่อธ.ประชาชน’ ปิดหนี้นอกระบบ

วิธีสมัคร ‘สินเชื่อธ.ประชาชน’ ปิดหนี้นอกระบบ

ใครเป็นหนี้ ออมสินช่วยปิดหนี้ โครงการปิดหนี้นอกระบบ สินเชื่อธ.ประชาชนเพื่อแก้ไขหนี้นอกระบบให้ยืม 50,000 บาท
สมัครได้ทุกคน ออมสินพร้อมช่วยคนไทย ทำหนี้นอกระบบให้เป็นศูนย์ ปลดหนี้ได้ สินเชื่อธนาคารออมสิน เราจะพาลูกค้า
ทุกคนที่กำลังกู้หนี้นอกระบบในตอนนี้ เคลียร์ปัญหาการกู้ยืมหนี้นอกระบบทิ้งไป โดยเป็นการ เปลี่ยนสินเชื่อ มาเป็นการกู้เงิน

กับทางเรา สินเชื่อธนาคารออมสินปลดหนี้นอกระบบ นำเงินที่ได้จากเราไปปลดหนี้นอกระบบ เพื่อตัดปัญหา เรื่องขอเงินดอก
ที่มันสูงมากกว่าความเป็นจริง เพื่อตัดปัญหาเรื่องของเงินดอกที่เราโดนเยอะมากจนเกินไป ธนาคารออมสิน เราสามารถช่วย
ให้คุณเคลียร์หนี้นอกระบบได้ สามารถยื่นกู้ได้ทุกคน ผ่านง่าย อนุมัติรวดเร็ว เมื่อเราอนุมัติแล้ว เราจะทำการโอนเงินเข้าสู่

บัญชีของคุณเลยทันที จุดประสงค์การกู้- เพื่อนำไปแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบที่เกิดจากการประกอบอาชีพ หรือการอุปโภคบริโภค
– แต่ต้องไม่เป็นการนำไปชำระ (Re-Finance) หนี้ในระบบ คุณสมบัติผู้กู้ – เป็นผู้ที่มีการประกอบอาชีพ มีรายได้
– สัญชาติไทย มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป เมื่อรวมอายุของผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 65 ปี -ประกันภัย

– มีถิ่นที่อยู่แน่นอน มีสถานที่ประกอบอาชีพ สามารถติดต่อได้ – เป็นผู้ลงทะเบียนหนี้นอกระบบ (นร.1) สามารถลงทะเบียน
ได้ในวันที่ขอกู้จากธนาคาร จำนวนเงินให้กู้ – ให้กู้ตามความจำเป็นและความสามารถในการชำระคืน – วงเงินกู้สูงสุดรายละ
50,000 บาท ระยะเวลาชำระคืน – ชำระคืนในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี หลักประกัน – ใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรม

ขนาดย่อม (บสย.) เป็นหลักประกันเงินกู้ อัตราดอกเบี้ย- อัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate) ร้อยละ 1 ต่อเดือน
สินเชื่อธนาคารออมสินปลดหนี้นอกระบบ สินเชื่อที่จะทำให้ ทุกคนสามารถปลดหนี้นอกระบบได้ ยื่นกู้ได้สูงสุด 50000 บาท
ใช้ระยะเวลาผ่อนนานสูงสุด 5 ปี อยากจะปลดหนี้นอกระบบ โดนดอกเบี้ยหนี้นอกระแบบแพงจนเกินไป ให้ธนาคารออมสินช่วย

เราสามารถทำให้คุณปลดหนี้นอกระบบได้ เพียงแค่สมัครเท่านั้น 2564 ยื่นกู้ง่าย ผ่านง่าย จ่ายเงินทันทีหลังจากที่อณุมัติไปแล้ว
ที่มา : https://oomtang.gsb.or.th/kms/kms_view/254 -ประกันภัย