‘สินเชื่อกู้ง่าย’ ไม่จำเป็นต้องใช้คนค้ำ

‘สินเชื่อกู้ง่าย’ ไม่จำเป็นต้องใช้คนค้ำ

วันนี้ทาง ทีมข่าวมีบริการ สินเชื่อเงินให้กู้ยืม มาแนะนำกัน สำหรับ สินเชื่อเงินให้กู้ยืม จากทาง ธนาคารไทยเครดิต
เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) สินเชื่อ นาโนและไมโครเครดิตเพื่อธุรกิจรายย่อย ที่มีวงเงินกู้ยืม ตั้งแต่ 5,000 ไปจนสูงสุดที่ 200,000 บาท
โดยไม่จำเป็นต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกันใดๆทั้งสินสินเชื่อ นาโนและไมโครเครดิตเพื่อธุรกิจรายย่อย จาก ธนาคารไทยเครดิต

นับว่าเป็นบริการ สินเชื่อเงินให้กู้ยืม ที่ตอบโจทย์มากๆ สำหรับ กลุ่มพ่อค้าแม่ค้าและผู้ประกอบการรายย่อย ที่ได้ผลกระทบจากการระบาด
ของโควิด แต่กำลังต้องการ สินเชื่อเงินกู้ยืม เพื่อนำมาหมุนเวียนใช้จ่ายในการค้าขายประคองธุรกิจสินเชื่อเงินให้กู้ยืม ธนาคารไทยเครดิต
นาโนและไมโครเครดิต เป็นสินเชื่อที่ช่วย สนับสนุนเงินทุนตั้งแต่ 5,000 ไปจนสูงสุดที่ 200,000 บาท โดยไม่จำเป็นต้องใช้หลักทรัพย์

หรือบุคคลค้ำประกัน เพื่อที่จะให้พ่อค้าแม่ค้าเข้าถึงเงินทุนในระบบได้ง่ายและปลอดภัย โดยไม่จำเป็นต้องไปกู้หนี้นอกระบบที่ดอกเบี้ยโหดๆ
อีกต่อไปขอเพียงแค่ท่านเป็นพ่อค้าแม่ค้าที่เป็นบุคคลธรรมดาที่ต้องการกู้เพื่อใช้ประกอบธุรกิจ มีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพไม่ต่ำกว่า 1 ปี
และมีสถานประกอบการของธุรกิจที่ชัดเจน ตรวจสอบได้ มีที่ตั้งชัดเจน เช่น ตั้งอยู่ในตลาดในระยะรัศมีไม่เกิน 15 กิโลเมตร จากสาขา

ของธนาคาร เป็นต้น หากสนใจสมัครดูรายละตามนี้ได้เลยคุณสมบัติ กู้ยืมเงิน สินเชื่อไทยเครดิต นาโนและไมโครเครดิต
-เป็นบุคคลธรรมดา -สัญชาติไทยเท่านั้น -อายุไม่ต่ำกว่า 21 ปีขึ้นไป -เป็นเจ้าของธุรกิจต้องอายุไม่เกิน 60 ปีเท่านั้น -มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ใช้ในการประกอบธุรกิจเท่านั้น -มีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพไม่ต่ำกว่า 1 ปีเท่านั้น -มีสถานประกอบการชัดเจนและต้องสามารถตรวจสอบได้
-สถานที่ตั้งธุรกิจ ต้องอยู่ในตลาด ในระยะรัศมีไม่เกิน 15 กิโลเมตร จากสาขาของธนาคาร วิธีสมัคร กู้ยืมเงิน สินเชื่อ นาโนและไมโครเครดิต

สามารถสมัครได้ที่ ธนาคารไทยเครดิต สาขาใกล้บ้านท่านทั่วประเทศ หรือ โทรศัพท์ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ : 02 697 5454 ข้อแนะนำ
สำหรับผู้ค้า ที่ไม่มีทะเบียนการค้า แต่ต้องการ กู้ยืมเงิน ถึงแม้พ่อค้าแม่ค้าที่เปิดร้านแผงลอยจะได้รับการยกเว้นให้ไม่ต้องจดทะเบียนการค้า
แต่ในแง่ของการทำธุรกรรมการเงิน หลายธนาคารมักกำหนดให้ใบทะเบียนการค้าเป็นเอกสารสำคัญในการยื่นกู้ เหตุนี้แม่ค้า พ่อค้า จึงพยายาม

หาวิธีอื่นมาช่วยให้กู้สินเชื่อได้ ในกรณีที่ไม่มีทะเบียนการค้าได้ง่ายขึ้น ซึ่งมี 3 วิธีดังนี้ 1.เอกสารสั่งซื้อจากคู่ค้า ใบแจ้งหนี้ (Invoice)
ใบเสร็จรับเงิน หรือใบอนุญาตประกอบกิจการ หลักฐานชิ้นสำคัญไม่แพ้ใบทะเบียนการค้า เครื่องมือยืนยันอาชีพของพ่อค้าแม่ค้า
2.ใช้บัญชีรายรับ เงินเข้า 6 เดือนติด เป็นหลักฐานยืนยืนความมั่นคงของอาชีพขายของ 3.รูปถ่ายหน้าร้านและจำนวนสินค้าที่ขายได้