‘สินเชื่อพรอมิส’ ยืม 30,000 ไม่ต้องมีคนค้ำ

‘สินเชื่อพรอมิส’ ยืม 30,000 ไม่ต้องมีคนค้ำ

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราว ของสินเชื่อดีๆที่นำมาฝากกัน เนื่องจากว่า ในช่วงสถานการณ์ที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในชีวิตประจำวันของหลายๆคน
ได้รับในส่วนของผลกระทบกันค่อนข้างเยอะเลยทีเดียว ไม่ว่าจะเป็นค่ารถค่าบ้าน ซึ่งหลายๆ บริษัทนั้น ถึงขนาดหยุดกิจการชั่วคราวหรือหยุดไปเลย
จาก covid 19 และหลายๆบริษัทที่ยังเปิดอยู่ส่วนมาก มีการปรับเงินเดือนพนักงานลง หรือ จ่ายครึ่งเดียว ทำให้หลายๆคนรายได้ไม่พอกับค่าใช้จ่าย
ในช่วงเวลานี้ตรงนี้ไม่ต้องตกใจ ทุกสิ่งทุกอย่าง ถ้าเรา ใช้สติต้องมีทางแก้เสมอ ตรงนี้ ดีกว่าแน่นอน ถ้าเกิดวงเงิน ที่ จะมาเติมเต็มเพื่อประคับ -ประกันภัย ไฟฟ้า จำนอง อัยการ องศา สินเชื่อ เงินกู้

ประคองตรงนี้ เป็น วงเงินจาก พรอมิส ซึ่งล่าสุดทาง ธนาคาร สินเชื่อพรอมิสได้ จัดทำสินเชื่อแบบพิเศษเพื่อที่จะให้ หลายคน ที่มีเงินเดือนน้อย
ได้เข้าร่วมโครงการกัน ซึ่งตรงนี้เพียงแค่ มีในส่วนของรายได้ ต่อเดือน 6,000 บ.เท่านั้นไม่ยุ่งยากไม่ต้องมีคนค้ำ อนุมัติไวรู้ผลทันทีเงื่อนไข
และรายละเอียดของพรีเมี่ยม กระบอกน้ำร้อนเย็น 1.ลูกค้าใหม่ที่สมัครสินเชื่อส่วนบุคคลพรอมิส ณหน่วยรับสมัครนอกพื้นที่หรือบูทชั่วคราวจะได้รับ -ประกันภัย ไฟฟ้า จำนอง อัยการ องศา สินเชื่อ เงินกู้

กระบอกน้ำร้อน-เย็น ขนาด 500 มล.มูลค่า 199 บาท 2.ยื่นเอกสารการสมัครครบที่หน่วยรับสมัครนอกพื้นที่หรือบูทชั่วคราวที่ร่วมรายการ
3.หากเอกสารไม่ครบจะต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายใน 7 วัน นับจากวันที่ยื่นเอกสารการสมัครครั้งแรก 4.ระยะเวลาร่วมกิจกรรมถึง 31 มีนาคม 2564
หรือจนกว่าของจะหมด 5.จำกัด 1 สิทธิ์ ต่อ 1ท่าน โดยไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่น และไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ 6.บริษัทขอสงวนสิทธิ์ -ประกันภัย ไฟฟ้า จำนอง อัยการ องศา สินเชื่อ เงินกู้

ในการพิจารณาตัดสินข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทใดๆที่เกี่ยวข้องกับราย การส่งเสริมการขายนี้ 7.หลักเกณฑ์ในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามที่
บริษัทกำหนด8.สอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์ก่อนสมัครและรายการส่งเสริมการขายเพิ่มเติมได้ที่ คอลเซ็นเตอร์ 1751, จุดบริการพรอมิสทุกสาขา,
www.promise.co.th 9.ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 10.ลูกค้าสามารถตรวจสอบหน่วยรับสมัคร -ประกันภัย ไฟฟ้า จำนอง อัยการ องศา สินเชื่อ เงินกู้

นอกพื้นที่หรือบูทชั่วคราวที่ร่วมรายการได้ที่ www.promise.co.thรายละเอียดสินเชื่อ สิทธิประโยชน์สำหรับลูกค้าสินเชื่อพรอมิส 1.ไม่ต้องใช้
หลักทรัพย์หรือผู้ค้ำประกัน 2.สามารถกู้เพิ่มได้ แม้จะยังไม่ปิดบัญชี 3.ปิดบัญชีก่อนกำหนด ไม่เสียค่ายกเลิกสัญญาคุณสมบัติผู้สมัครสินเชื่อ
1.บุคคลที่อายุตั้งแต่ 20–64 ปี 2.จำกัดเฉพาะผู้ที่มีสัญชาติไทย 3.บุคคลที่มีรายได้ต่อเดือน 6,000 บาท ขึ้นไป (ผู้ที่แสดงสลิปเงินเดือนหรือ -ประกันภัย ไฟฟ้า จำนอง อัยการ องศา สินเชื่อ เงินกู้

หนังสือรับรองเงินเดือนได้) 4.อายุการทำงานปัจจุบัน –พนักงานรายเดือน ในการสมัครสินเชื่อต้องมีอายุงาน 1 เดือนขึ้นไป –พนักงานรายวัน/
สัญญาจ้าง อายุงาน 6 เดือนขึ้นไป 5.มีที่พักอาศัยหรือที่ทำงานอยู่ในเขตพื้นที่ให้บริการ 6.มีหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ หมายเหตุ เงื่อนไข
เป็นไปตามบริษัทฯ กำหนดเอกสารประกอบการสมัครสินเชื่อ 1.บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง 2.สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือนตัวจริง -ประกันภัย ไฟฟ้า จำนอง อัยการ องศา สินเชื่อ เงินกู้

อายุไม่เกิน 60 วัน 3.สมุดบัญชีธนาคาร การชำระคืน 1.จำนวนงวดการชำระคืนต่ำสุด 2 เดือน* 2.จำนวนงวดการชำระคืนสูงสุด 66 เดือน*
*หมายเหตุ จำนวนงวดการชำระคืน ขึ้นอยู่กับวงเงินที่ได้รับอนุมัติ,จำนวนเงินการชำระคืนในแต่ละเดือน และระยะเวลาในการทำสัญญากู้ยืม
3.ลูกค้าจะชำระจำนวนเงินไม่น้อยกว่ายอดชำระคืนเงินกู้ขั้นต่ำตามตารางแสดงยอดชำระคืนเงินกู้ขั้นต่ำด้านล่างนี้-ประกันภัย ไฟฟ้า จำนอง อัยการ องศา สินเชื่อ เงินกู้

ที่มา : https://clickdoo24.com/13234/?fbclid=IwAR0vA8-me9_Zy36rExmPoF01bdncvIwixKAv0Dulj0ckv0gN5S8mdvLUi44